Výška strechy vzhľadom na šírku domu a výpočet výšky hrebeňa pre rôzne typy strešných krytín

Tepelná izolácia

Žiaden dom si nemôže predstaviť bez strechy. Tento dizajn je potrebný, pretože zabezpečuje ochranu celej budovy pred vplyvmi prostredia a správne usporiadanie strechy umožňuje vybudovanie podkrovia alebo podkrovia.

Strecha je vystavená rôznym atmosférickým javom. Ak je nesprávne zvoliť uhol sklonu rampy, resp. Výšku, to znamená, že prudký vietor alebo silné zrážky môžu narušiť celistvosť konštrukcie. V najlepšom prípade budete musieť vykonať malú opravu, v najhoršom prípade - znovu postaviť stavbu.

V tomto článku sa dozviete, ako vypočítať výšku strechy domu a nerobiť chybu vo výpočtoch.

Prečo určiť výšku

Pri projektovaní konštrukcie objektu nemožno zanedbať žiadny parameter vrátane hodnoty výšky strechy. Nasledujúca séria argumentov potvrdí význam správneho vymedzenia takéhoto parametra:

 1. Trvanlivosť a spoľahlivosť. Najdôležitejšia vlastnosť, ktorá zaujíma každého majiteľa domu. Optimálny výber výšky prístrešku umožní štruktúre odolávať existujúcim zaťaženiam spôsobeným materiálmi strešnej krytiny a inými konštrukciami, sezónnymi záťažami, ako je snehová hmota.
 2. Estetika vzhľadu. Pre výstavbu domu je dôležité, aby sa postaral o jeho vzhľad. Nesprávne parametre, ktoré sa používajú v dizajne, neumožňujú domu vyzerať úplne a esteticky.
 3. Pohodlie. Vzhľadom na výšku strechy je možné v dome vybudovať podkrovný priestor a prispôsobiť ho na celý život alebo sklad, čo prináša určité pohodlie a zvyšuje obytný priestor domu.

Horný bod strechy sa nazýva hrebeň. Inými slovami, ide o spojenie naklonených strešných rovin, ktoré sa nachádzajú v horizontálnej rovine.

Ak je výška strechy vypočítaná nesprávne a má hodnotu nižšiu ako požadovanú alebo vyššiu, sľubuje sa to nielen nerovnováha v architektúre, ale aj problémy počas používania. Parameter nadmorskej výšky musí zodpovedať technologickým postupom.

Na čo závisí

Veľmi dôležitý parameter, ktorý bude musieť byť odpudzovaný vo výpočtoch a na ktorom závisí spoľahlivosť konštrukcie, je uhol sklonu.

Existuje celý rad faktorov, na ktorých závisí tento parameter, ako aj výška konštrukcie.

Atmosférické javy

K takémuto faktoru je potrebné prispôsobiť sa, pretože odolávanie takýmto javom nemá zmysel.

Z atmosferických faktorov, ktoré ovplyvňujú strechu, sú tieto:

 1. Vietor. Uhol rampy sa vyberá v závislosti od poveternostných podmienok, ktoré sú vlastné zóne, v ktorej sa nachádza dom. Pokiaľ v regióne prevažuje prudký vietor, potom sa uhol zvolí nie viac ako 10-20 stupňov. V iných prípadoch neovplyvňuje vietor uhol sklonu strechy.
 2. Zrážanie. V oblasti, v ktorej sa pozoruje hojné zrážanie, sa odporúča, aby bol uhol rampy zvolený viac ako 45 stupňov. Táto konštrukcia strechy umožňuje rýchle prúdenie zrážok.
 3. Hmotnosť snehu. Podobne ako v predchádzajúcom prípade závisí výber nadmorskej výšky od zimného snehu. Uhol rampy je výhodne 45 stupňov alebo viac, ak sneh v oblasti spadá často a vo veľkých množstvách.

Potreba vytvoriť podkrovie

Bez podkrovia sú zvyčajne postavené budovy nebytového typu a dostatočne ľahké, napríklad garáže a prístrešky. Pre bytový dom je vždy potrebné zabezpečiť podkrovný priestor. Ak ho chcete používať alebo nie, je už súkromná záležitosť pre každého.

Potreba vybudovať podkrovný priestor je faktor, ktorý ovplyvňuje hodnotu výšky strechy na základe komfortu pohybu v budúcej miestnosti. Konkrétne je potrebné pohybovať sa po podkroví a obsluhovať ho ako obytnú alebo skladovú miestnosť.

Ak sú priestory nebytové, existuje niekoľko pravidiel pre tento dizajn:

 • Pri výpočte výšky strechy sa berú požiadavky požiarnej bezpečnosti domu;
 • veľkosť miestnosti by nemala byť prekážkou pre údržbu;
 • musí existovať priechodný priechod, výška 1,6 ma dĺžka 1,2 m.

Typ strechy

Existujú špeciálne pravidlá, na základe ktorých sa určuje výška strechy vzhľadom na materiál, ktorý má pokrývať:

 1. Ak je v strešnom materiáli veľa kusov, potom sa uhol sklonu volí čo najviac.
 2. Ak je strecha vybraná nízka, spoje v strešnom materiáli by sa mali udržiavať na minime.
 3. Pri veľkom množstve materiálu sa zvolí najväčší uhol tak, aby celková hmotnosť materiálu bola rovnomerne rozložená na povrchu.

Výška strechy vzhľadom na šírku domu

Z tohto hľadiska je stanovenie výšky strechy určené na základe Pythagorovej vety. Za týmto účelom je prierez konštrukcie znázornený ako rovnostranný trojuholník.

Parametrom, ktorý sa vyžaduje pri výpočtoch, je uhol sklonu strechy. Výška konštrukcie je katetou pravého trojuholníka.

Výpočet sa vykonáva takto:

 1. Je potrebné určiť dotyčnicu zvolenej hodnoty pre uhol rampy.
 2. Keď poznáte šírku domu, jedna strana susediaca s rohom môže byť vypočítaná delením hodnoty o 2.
 3. Ďalej, dostupné hodnoty musia nahradiť dobre známy vzorec a = b * tg a.
 4. Týmto princípom je možné pochopiť závislosť výšky hrebeňa od šírky domu. Čím väčšia je šírka domu, tým väčší je uhol rampy.

Pomer šírky domu a výšky hrebeňa

Výška strechy štítu

Ako vypočítať výšku strechy hrebene štítu a nerobiť chyby? Vyššie uvedené je najjednoduchší spôsob, ako určiť výšku strechy pre štít svojho druhu. Pre tento účel sa používa matematický vzorec. Existuje však aj ďalší spôsob výpočtu - grafický. Spočiatku sa urobí kresba na papieri, po ktorej sa merajú namerané hodnoty.

Princípom tejto metódy je presun skutočných parametrov strešnej konštrukcie v presnom proporcionálnom vzťahu v menšej miere.

Napriek tomu, že metóda sa nepovažuje za takú presnú ako matematická metóda, mnohé z nich sú vhodné a tiež vám umožňujú zistiť potrebné výsledky.

Algoritmus je nasledovný:

 1. Rovnoramenný trojuholník je nakreslený a držaný poludníkom - to bude výška hrebeňa.
 2. Nakresliť trojuholník je potrebné, počnúc skôr zvoleným uhlom sklonu, v závislosti od jednotlivých parametrov domu a jeho polohy.
 3. Ak chcete vykresliť presný uhol strechy, použite uhlomer.
 4. Po nakreslení trojuholníka zmerajte výsledný poludník, t.j. výška hrebeňa.

Táto metóda je obzvlášť vhodná pre tých, ktorí budú vybavovať podkrovie pre obytné priestory. V tejto situácii je možné vizuálne identifikovať a identifikovať všetky potrebné parametre.

Výška strechy štrbiny

Výpočet výšky strechy štvorstupňového typu

Napriek tomu, že štvorstupňová strešná konštrukcia je oveľa komplikovanejšou konštrukciou, vo výpočtoch je možné použiť parametre a vzorce podľa princípu výpočtu výšky dvojsložkovej verzie.

Štvorstupňová strecha má dve rozmanitosti:

 1. Stan. V tomto prevedení majú všetky strešné svahy rovnakú dĺžku, plochu a identický tvar. Takáto odroda sa používa v regiónoch so silným vetrom. Je schopný odolávať silnému vetru a vysokému zaťaženiu.
 2. Bok. Korčule sú reprezentované dvomi trojuholníkmi a lichobežníkmi. Takáto odroda si však vyžaduje značné výdavky na materiály na jej výstavbu, čo je ideálna voľba pre výstavbu podkrovia. Takýto dizajn však nie je vhodný pre regióny, kde sú silné vetry silné v poryvoch. V takýchto podmienkach vyžaduje konštrukcia dodatočnú výstuž.

Pre strechu verzie so štyrmi svahmi je vhodná metóda výpočtu výšky štrbinovej strechy:

 1. V konštrukcii nájdete pravouhlý trojuholník.
 2. Na obrázku nájdeme hypotenziu, ktorá bude krokve, druhá strana - šírka domu, delené 2.
 3. Počnúc uhlom sklonu (úhel tg) sa vypočíta tretia strana obrázku, ktorá predstavuje výšku.

Výška bedrovej strechy

Užitočné video

Ako zistiť výšku a uhol strechy, môžete sa naučiť z videa lekcie:

záver

Určite si vlastnú výšku pre budúcnosť domu - lekciu jednoduchú, ale zodpovednú. Vzhľadom na to, že ide o pomerne dôležitý parameter, na ktorom závisí spoľahlivosť celej štruktúry, je lepšie zveriť túto prácu odborníkom. Najmä v prípade pochybností o uhle sklonu. Aj v tejto oblasti pomôžu špeciálne programy.

Ako určiť výšku budovy

Výška akéhokoľvek objektu sa dá pomerne presne merať pomocou prístroja nazvaného výškoměr. Môžete sa vyšplhať na strechu budovy a merať jej výšku páskou, čím ho znížite.

Avšak, ak chcete poznať výšku budovy iba raz, a s nízkou presnosťou - napríklad, aby sa ubezpečil, že dom vedľa nezakrýva signál zo satelitu, ktorý chcete prijímať na parabole - neexistuje žiadny dôvod na kúpu drahé vybavenie alebo vyliezť na strechu. Existujú aj iné spôsoby, ako určiť približnú výšku budov.

Metódy určovania výšky budovy

Určenie výšky štandardných viacpodlažných budov

Spočítajte počet podlaží v budove. Vynásobte výsledné číslo o 2,9 m a pridajte k produktu 1,5 a 2 m. Výsledná hodnota bude približne rovná výške budovy. Uvedené čísla znamenajú:

 • 2,9 m - priemerná výška podlahy;
 • 1,5 m - výška suterénu;
 • 2 m - výška podkrovia.

Určenie výšky budovy pomocou jej tieňa

V slnečných dňoch vyberte na budove dva kontrolné body: vrchol (v hornej časti budovy) a spodok (na zemi pri základni budovy). Spodný bod by mal byť na tej istej vertikálnej línii s vrcholom. Najjednoduchší spôsob, ako kontrolné body, aby sa v hornej a dolnej časti rohu domu, ak je zobrazený v tieni.

Pozrite sa na horný kontrolný bod v tieni domu. Zmerajte vzdialenosť od nej do spodného ovládacieho bodu budovy. Označte túto hodnotu písmenom M.

Vložte pól v dĺžke 1,5 - 2 m na ľubovoľnom mieste slnečného svetla. Zmerajte dĺžku jeho tieňa. Označte dĺžku pólu a dĺžku jeho tieňa ako h a m.

Určte výšku budovy podľa vzorca H = (h * M) / m v metroch.

Vzorec je založený na podobnosti trojuholníkov, z ktorých jedna je tvorená dvoma kontrolnými bodmi budovy a tieňom horného kontrolného bodu a druhá šiestou a jej tieňom.

Určenie výšky budovy pomocou kartónového trojuholníka

Vystrihnite obdĺžnikový trojuholník s lepenkou alebo drevovláknitými doskami s rovnakými nohami (polovica štvorca). Kata môže byť napríklad 0,5 m.

Pri pohľade na hornej časti budovy cez referenčný bod trojuholníka prepona (tak, aby vaše oči, prepona tohto trojuholníka a horná referenčný bod sú na rovnakom riadku) - Držte sa budovy až do nohy trojuholníka (najďalej od vás) nebude mať vertikálnej polohy. Označte toto miesto niektorým objektom - napríklad kameňom.

Zmerajte vzdialenosť od nájdeného bodu k spodnému kontrolnému bodu budovy. Do tejto hodnoty pridajte vzdialenosť od oka (od rohu trojuholníka) k zemi. Výsledná hodnota sa bude rovnať výške budovy.
Pre uľahčenie meraní je žiaduce mať asistenta, ktorý bude riadiť kolmosť nohy trojuholníka olovnicou. Rovnako je možné pripevniť trojuholník na pól tak, aby jeho noha bola rovnobežná s tyčou. Zachovanie vertikálnej polohy pólu prilepeného na zem je oveľa jednoduchšie ako ovládanie pozície trojuholníka.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je táto metóda založená na podobnosti trojuholníkov - kartónu a vytvorená spojením troch bodov - vaše oko, horné a spodné kontrolné body budovy.


Majte na pamäti:
Pri určovaní výšky budovy s trojuholníkom je presnosť merania určená rozmermi trojuholníka, tým väčšia je, tým sa dosiahne presnejšie získaná hodnota.

Ako správne vypočítať výšku strechy - najjednoduchší a najpresnejší spôsob

Strešná krytina je jedným z najdôležitejších prvkov konštrukcie súkromného domu, pretože zasahuje do prenikania atmosférických zrážok, mäkkej vody a studeného vzduchu do priestorov. Ak viete, ako správne vypočítať výšku strechy a korčuľovania, jej zariadenie umožní gravitačnému odvádzaniu vlhkosti z povrchu strechy bez zvyšovania zaťaženia systému na krokve.

Potreba vypočítať výšku strechy

Vlastníctvo domu bude vyzerať harmonicky za predpokladu, že vzhľad strechy dopĺňa jej architektonický dizajn. K tomu je potrebné vypočítať výšku strechy kompetentne vzhľadom na šírku domu.

V súlade s prijatou terminológiou je výška hrebeňa vzdialenosť medzi stredom základne strešnej konštrukcie a jej najvyšším bodom.

Nasledujúce parametre závisia od hodnoty tohto parametra:

 1. Uhol sklonu lúčov. Čím vyššia je výška hrebeňa, tým je stúpajúci sklon strechy vlastníctva domov. V regiónoch, kde sa v zime spája veľa snehu alebo sa v priebehu roka vyskytujú často silné dažde, uhol sklonu lúčov musí byť 20 až 50 stupňov.
 2. Plocha strešnej plochy. Čím vyššia je strecha, tým väčšia je plocha korčúľ, čo znamená nárast nákladov na inštaláciu. Je to spôsobené veľkým počtom stavebných materiálov potrebných na konštrukciu strešného systému.
 3. Nosnosť strešného rámu. S rastúcou výškou sa hmotnosť štruktúry zvyšuje, rovnako ako zaťaženie z vrstiev "koláča". Z tohto dôvodu je potrebné zosilniť rámec inštaláciou ďalších prvkov.

Existujú 2 spôsoby, ako poznať výšku strechy:

 • vypočítať požadovanú hodnotu v závislosti od veľkosti požadovaného sklonu;
 • najprv určte pomocou tohto parametra a potom len vypočítajte, aký by mal byť sklon korčúľ.

Výber výšky konštrukcie

Pri projektovaní je potrebné poznať výšku strechy, pretože táto hodnota má významný vplyv na jej výkon.

Znalosť informácií, ako určiť výšku strechy domu pomôže vypočítať a vytvoriť svoj projekt, ktorý bude zodpovedať podnebiu regiónu a účelu budovy. Výsledkom je, že strecha bude trvať oveľa dlhšie a zriedka sa bude vyžadovať údržba.

Pri navrhovaní strešnej konštrukcie zvážte nasledujúce skutočnosti:

 1. Priemerné ročné zrážky. Čím viac je toto číslo, tým vyššia bude korčule.
 2. Zaťaženie vetrom. Na teréne so silným vetrom sa zvyčajne budujú nízkopodlažné budovy so šikmou nízkou strechou.
 3. Menovanie štruktúry. Ak projekt domu zabezpečuje usporiadanie obytnej podkrovnej miestnosti, potom by výška hrebeňa mala byť menšia ako 2,5 metra.

Ak chcete pochopiť, ako vypočítať výšku strechy a jej svahu, je potrebné pred návrhom projektu, pretože tieto parametre ovplyvňujú vlastnosti konštrukcie rámu a výber materiálu na pokrytie strechy.

Ako správne vypočítať a určiť výšku strechy vzhľadom na šírku domu

Technika, ako vypočítať výšku strechy a korčuľovania, je jednoduchá. Pri výpočtoch sa zvyčajne predpokladá, že vertikálny úsek strechy je rovnoramenný trojuholník, ktorého základňa sa rovná šírke konca. V tomto prípade sa používajú matematické vzorce.

Ďalej vypočítajte výšku strechy nasledovne:

 1. Šírka konštrukcie je rozdelená na 2.
 2. Na určenie sklonu je potrebné zvoliť uhol medzi základňou a povrchom sklonu strechy.
 3. Ďalej sa podľa tabuľky Bradys určuje dotyčnica tohto uhla.
 4. Polovica hodnoty šírky sa vynásobí dotyčnicou uhla a dosiahne sa výška hrebeňa.

Zvyčajne je tento parameter zvolený tak, aby sklon strechy bol 25-45 stupňov.

Úloha určenia výšky domu

Určte výšku domu, šírka fasády je m, výška od základov k streche je m a dĺžka strechy je m.

Riešenie problému

V tejto lekcii ukážeme riešenie geometrického problému s aplikáciou Pythagoreanovej vety, ktorá bude vhodná na prípravu na OGE.

Podmienka problému je schematicky znázornená na obrázku kvôli zrozumiteľnosti. Ak chcete nájsť výšku domu, najprv musíte nájsť výšku strechy. V priebehu riešenia sa preukázalo, že trojuholník je rovnoramenný. Vzhľadom k tomu, že výška rovnoramenného trojuholníka je tiež jeho stredná, potom je rovnosť pravdivá. Potom sa uvažuje. Vzhľadom na to, že segment je výška a uhol je priamka, určuje sa, že tento trojuholník je obdĺžnikový. Tak, podľa vety Pythagoras :. Nahradením známych hodnôt vo vzorci sa vypočíta hodnota výšky strechy a potom požadovaná hodnota výšky domu.

Ako vypočítať výšku hrebeňa štítovej strechy: vlastnosti výpočtov a dizajnu

Z výšky umiestnenia strechy hrebeň závisí od estetických charakteristík, architektonickej špecifickosti a technických charakteristikách domu. Pri projektovaní projektu je veľmi dôležité správne určiť správnu veľkosť konštrukcie.

Pre ideálny výsledok navrhujeme, aby ste dnes zistili, ako vypočítať výšku hrebeňa štítovej strechy a akú metódu je lepšie použiť pri nezávislých výpočtoch.

obsah

Orientačné body pre výber výšky hrebeňa

Hrebeň sa nazýva vodorovnou hranou štítovej strechy, ktorá je vytvorená na spojenie vrcholov jej naklonených rovin. Výšku hrebeňa odkazujeme na najvýznamnejšie parametre, ktoré určujú proporcie strechy bez akýchkoľvek pochybností.

Obaja podceňovanie a preháňanie môže viesť nielen k porušovaniu architektonického obrazu, ale aj k problémom pri vykorisťovaní. Horúca túžba majiteľa domu preložiť svoje vlastné nápady často odporuje technickým požiadavkám, ktorých oboznámenie s tým pomôže predchádzať vážnym chybám.

Aby bol proces štúdia študovaného množstva jednoduchší a zrozumiteľnejší, predstavíme budúcu strechu vo forme rovnostranného trojuholníka. Toto je najbežnejšia možnosť. Okrem toho existujú asymetrické štítové strechy s rôznymi plochami.

Sklon oboch komponentov je však často rovnaký, pretože výška hrebeňa sa vypočíta podľa štandardnej schémy.

Pre rovnostranný trojuholník rozdeľujeme rovnostranný trojuholník na dve symetrické časti. Čiarou prechádzajúcou od vrcholu trojuholníka k jeho základni je os symetrie zobrazenej figúry, je to katetus trojuholníka pravého uhla a výška hrebeňa.

Značka č.1: Atmosférické javy

Vzhľadom na klimatické údaje je zbytočné tvrdiť, že je potrebné prispôsobiť sa jej nekompromisnej diktácii a prispôsobiť sa. Atmosférické javy, ktoré ovplyvňujú výber výšky hrebeňa, sú:

 • Zaťaženie vetrom. V oblastiach, kde sú poveternostné podmienky charakterizované častým prudkým vetrom, je zvyčajné konštruovať jemne sklonené a nízkoposklené strešné konštrukcie s uhlom sklonu až 10 °. V regiónoch so slabým a stredným vetrom môže byť výška hrebeňa akýkoľvek.
 • Množstvo zrážok. Zrážky sú potenciálnou hrozbou únikov, ktoré spôsobujú vlhkosť, potom sa prvky strešného systému a strešného koláča postupne stávajú nefunkčnými. Z strechy s strmosťou viac ako 45 ° sa sedimenty odstraňujú oveľa rýchlejšie ako zo šikmých konštrukcií.
 • Snehová hmotnosť. V oblastiach s bohatými zimnými zrážkami sa odporúča postaviť strechy so sklonom väčším ako 45 °, aby sa optimalizovala rýchlosť klesania snehových nánosov. Z dolných a plochých striech bude potrebné častejšie čistiť sneh.

Uvedené charakteristiky vyvolajú miestnu meteorologickú službu. Môžete si vybrať, je nájsť v zbierke predpisov a tabuliek pre stavebné klimatológie Snip 23-01-99 alebo uvedený v SP 20.13330.2011 územných mapách.

Číslo orientačného bodu 2: Prítomnosť podkrovia

V rodine štítových striech sú podkrovie a slobodní zástupcovia. V prvom prípade je podkrovný priestor oddelený od krabice domu prekrytím stropu. Tiež sa nazývajú "oddelené", čo potvrdzuje architektonickú nezávislosť priestorov medzi strešnou konštrukciou a stropom.

Podkrovní zástupcovia sú obytné a nebytové. Výška hrebeňa obytných striech je vhodná na pohyb. Konštrukcie s podkrovím v prevádzke sú prevažne konštruované v zlomku, ktorý predpokladá výstavbu dvojpodlažného strešného systému.

Výška korčuľovania vyťaženej podkrovnej strechy pozostáva z dvoch hodnôt: výška spodnej časti strechy a výška strechy strechy, umiestnená na spodnej úrovni. Výška rozmeru nižšej vrstvy sa zvyčajne odoberá od 2,0 do 2,3 m.

Vypočítaná pridaním rastu najvyšších budúcich majiteľov a zásoby v rozmedzí 30 - 40 cm, potrebné pre pohodlie a bezpečnosť pohybu. Veľkosť hornej časti zlomenej strechy je ľubovoľná, závisí od preferencií chutí majiteľov.

Výška hrebeňa neobývaných podkroví je určená požiarnymi predpismi. Veľkosť podkrovia by navyše nemala vytvárať prekážky pre údržbu. Regulácia stavebných noriem naznačuje, že v podkroví musí byť prechod cez celú strechu najmenej 1,6 m na výšku a 1,2 m na dĺžku. V krátkych častiach zloženej štruktúry môže byť šírka a výška priechodného priechodu zmenšená o 40 cm v oboch smeroch.

V druhom "neprekročenom" prípade nie je priestor pod strechou oddelený od krabice prekrytím. Zvyčajne je umiestnený nižšie: na úrovni stropného systému predchádzajúceho poschodia. Neuzavreté strechy sa nazývajú "kombinované", čo je presne to, čo sa hovorí o spojení priestoru pod strechou s časťou nožného priestoru.

Jasné predstaviteľov štruktúr bez podkrovia sú polo-bojové. Vztýčené je v bežnom režime štítu, ale mauerlat umiestnený na stene aspoň 1,4 m na výšku. Výška hrebeňa strechy polovičná pôde sa meria od spodného okraja mauerlat.

Praktickosť výstavby strešnej strechy v oblastiach s vysokým veterným zaťažením je ťažké preceňovať. Vzhľadom na jeho montáž na streche je minimálna bočná záťaž a majitelia dostanú pohodlnú a veľmi priestrannú prídavnú podlahu.

Bez podkrovia a podkrovia sa budujú nízke strechy garáží, malé domové budovy, sklady. Zariadenie prekrytia v takýchto situáciách nie je ani ekonomické ani neprimerané z hľadiska prístupu k údržbe.

Značka č. 3: Druh zastrešenia

Už sme predstavili štítovú strechu s rovnostranným trojuholníkom. A výška hrebeňa bola reprezentovaná nohou jeho obdĺžnikového brata, získaným delením štruktúry na dve symetrické časti. V geometrickom tvare, ktorý sme vytvorili, sú všetky komponenty navzájom prepojené vrátane uhlov a dĺžok strán.

My, ako dizajnéri strechy, máme záujem o uhol sklonu, pretože je to priamo závislé od typu a technických vlastností strešnej krytiny. Pomôže určiť optimálnu výšku navrhovanej konštrukcie.

Existuje niekoľko pravidiel pre výber strešného materiálu, berúc do úvahy výšku hrebeňa a strmosť strechy, to znamená:

 • Čím menšie sú strešné prvky, tým väčší musí byť uhol sklonu naklonených rovin. Množstvo kĺbov kusových povlakov vytvára predpoklady pre penetráciu vlhkosti pod strechou, takže musíme urýchliť zrážky.
 • Čím nižšia je strecha, tým menšie kĺby a švy by mali byť na kryte. V priorite pre usporiadanie veľkoplošných a valcových striech.
 • Čím je náter ťažší, tým je strmosť strechy. Hmotnosť masívnych prvkov bude rozložená v projekcii na jednotku plochy základne. Výsledkom je, že čím väčší je korčule, tým menej je zatlačený na nosník a prekrytie.

Je pravda, že zabezpečenie strmé strechy s vysokým korčuľovaním bude stáť viac. Pri konštrukcii konštrukcie so sklonom 45 ° bude materiál 1,5 násobne väčší ako pri sklonenej streche strechy na 7 - 10 °. A ak sú svahy naklonené pod uhlom 60 °, náklady sa zvýšia dvojnásobne.

Rozsah vhodných uhlov sklonu výrobcov strešných krytín je typicky uvedený v pokynoch. Odporúčanie výrobcu je sledovať dlhodobú službu štruktúry.

Poznať odporúčaný uhol sklonu, šírku odkvapov a rozmery schránky domu nájdete výšku hrebeňa v priebehu jednoduchých geometrických konštrukcií. Avšak pri konštrukcii striech sa používa nielen grafická metóda.

korčule sklonu označené stupňov, percent alebo desatinné číslo čitateľ, ktorý obsahuje výšku hrebeňa v menovateli - polovice prekrytá rozpätia. Všetky tri výrazy svahu sú vzájomne prepojené, ale na stavenisku je výhodnejšie použiť druhú možnosť.

Existuje niekoľko ľudí, ktorí chcú položiť uhol sklonu rampa stavebným uhlom na mieste. Najmä odkedy sa inštalácia vrstvených trámov vykoná na už inštalovanom hrebeňovom úseku. tj Poznať výšku umiestnenia hrebeňa v predstihu. Toto je ďalší dôležitý dôvod, ktorý stimuluje záujem o výpočet výšky hrebeňa.

Percentuálny pomer sklonu strechy má spoločný postoj v prostredí remeselníkov a domácich remeselníkov. Záujem pomôže len zmätok. Najprijateľnejšou metódou zobrazenia sklonu je pomer výšky hrebeňa k polovici rozpätia, ktorý sa má prekrývať. Na stavenisku sa používa najčastejšie.

Keď poznáte výšku hrebeňa, nemôžete v projekte dokumentovať každú minútu. Meraním sa určuje stredná stena prednej časti. Vo výslednom bode je stĺpik alebo pól dôkladne postavený vertikálne. Veľkosť vyšetrovanej veľkosti je umiestnená nahor od horného okraja predtým umiestneného Mauerlatu na stenu. On je vedený konštrukciou krokve systém.

Metódy určovania výšky hrebeňa

Na výpočet výšky hrebeňa štítovej strechy, plochy lietadiel a iných veľkostí navrhovanej konštrukcie je v sieti značný počet programov kalkulačky. Všetky výpočty sa robia automaticky a uspokojujú rýchlosť a jednoduchosť postupu. Je pravda, že je ťažké overiť výsledky výpočtov bez jasnej predstavy o plánovanej konfigurácii strechy. A dokonca aj pri náhodnom zavádzaní chybného čísla bude možné odhaliť "prekvapujúce" rozmery len na stavenisku. Preto je lepšie vopred pochopiť vlastnosti konštrukcie a výpočty, aby triviálne vady nespôsobovali nadmerné náklady.

Nezávislí dizajnéri budú potrebovať spomienky na kurz trigonometrie v škole a túžbu stavať schémy na stupnici pomocou monitora alebo obyčajného papierového listu.

Matematické a grafické metódy

Na určenie výšky hrebeňa strechy sa používajú nasledujúce metódy:

 • Matematika. Je to výpočet veľkosti pomocou vzorca na výpočet dĺžky jednej strany pravého trojuholníka.
 • Graphic. Spočíva v zostavení schémy strechy na stupnici s dosiahnutím výšky hrebeňa.

Na vytvorenie matematických výpočtov používame vzorec a = b × tgα, kde a je požadovaná výška hrebeňa; b - polovica šírky rozpätia; tgα je uhol sklonu zvolený majiteľom domu na základe technických požiadaviek a odporúčaní výrobcu strešnej krytiny.

Graficky je výška hrebeňa určená prechodom na os symetrie strechy a na svahovú líniu položenú pod určitým uhlom od extrémneho bodu odkvapu. Poďme analyzovať jeden z grafických príkladov grafickej konštrukcie, aby sme získali predstavu o procese.

Všimnite si dôležitý odtieň. Popísané metódy vypočítavajú vzostup strechy a nie celkovú výšku hrebeňa. Skutočná hodnota závisí od technológie upevnenia hornej časti krokien. V závesných systémoch zostáva výška hrebeňa nezmenená. Podobne, v prípade bočných verzií, ak horná časť krokvy nevyčnieva nad čiaru hrebeňového chodu.

Pokiaľ horný krokiev stúpať nad nosníka, zvýšením strechy by malo pridať 2/3 hrúbky dosiek a nosníkov používaných v konštrukcii strešného systému. Predpokladá sa, že hĺbka rezu znižuje hrúbku materiálu o tretinu.

Prepravka postavená nad krokve a hrúbka strešnej krytiny sa zvyčajne zanedbáva vo výpočtoch. Mierne odchýlky pri konštrukcii strechy nemožno vyhnúť, v skutočnosti, 5-7 cm zo strechy s prepravkou sotva mať nič spoločné s tým.

Praktický príklad výpočtu

Pozrime sa na výpočet výšky hrebeňa na konkrétnom príklade. Takto sa veľkosť strechy štítov vypočítavajú severoamerickými tesármi, ktorí sa špecializujú na výstavbu nízkopodlažných rámových domov. V zásade sa tento proces nelíši od akcií majstrov v iných krajinách.

V príklade je čisto technologická špecifikácia: upevnenie spodných podpätkov nožičiek na základňu je fixované rezaním. Trámy sa spoliehajú na hrebeňovú dosku. Ak sa to neberie do úvahy pri zostavovaní schémy a pri vykonávaní výpočtov, sklon sa zmení, čo je veľmi nežiaduce pri výbere hraničnej hodnoty úhlu sklonu odporúčaného výrobcom náteru.

Základom nezávislých konštrukcií je rovnaký rovnostranný trojuholník rozdelený na dve symetrické polovičky. Poznáme šírku rozpätia schránky domu a uhol sklonu, pretože Vyberá sa podľa typu strešnej krytiny.

Algoritmus výpočtu výšky hrebeňa sa zníži na niekoľko nasledujúcich činností:

 • Vytvárame schému s mierkou a použijeme presné rozmery krabice. Najvhodnejšia a najrozumiteľnejšia mierka je 1: 100, podľa toho 1 cm zobrazuje v mierke 1 m. Ak pracujete s takýmto zmenšením nepohodlne, môžete si vybrať stupnicu menšiu alebo väčšiu.
 • Nájdeme stredu rozpätia a z výsledného bodu vykreslíme os symetrie strechy.
 • Z rohu schránky uvoľníme roh navrhovanej strechy pomocou uhlometra. Nakreslite čiaru sklonu podľa označeného uhla.
 • Priesečník osi symetrie strechy a sklonu svahov, t.j. diagonálne, nám poskytne príležitosť odhadnúť, v akej výške bude umiestnená doska hrebeňa.
 • Schému nakreslite obrys hrebeňového výbežku a oporného stĺpika, na ktorom sa beh bude hodiť. Ich os symetrie sa musí zhodovať s osou symetrie strechy. Stačí položiť polovicu hrúbky hrebeňovej dosky na obidve strany osi a nakresliť ľubovoľné čiary.
 • Základná línia trojuholníka, uhlopriečky a priľahlého bočného okraja hrebeňového hrebeňa spolu s stĺpikom určujú požadovaný trojuholník, ktorého vertikálny katéter je strešný zdvih.
 • Znižujeme zdvíhanie o 1/3 hrúbky dosky, t.j. do hĺbky rezania dolného uzla krokien.
 • Z prijatej výšky sme odložili šírku hrebeňovej dosky a vytiahli hrebeňový chod, potom stojan hrebeňa.
 • Na stupnici nakreslíme nožnicu nohu, nezabúdajme, že kvôli rezu bude trvať 1/3 šírky. Na zjednodušenie práce paralelne diagonálne nakreslíme priamku vo vzdialenosti 2/3 hrúbky dosky trámy.

Jednoducho povedané, výška hrebeňa je súčet strešného zdvihu a 2/3 hrúbky dosky trámu. V praxi bude stále bezchybná presnosť, ale chyba môže byť považovaná za nevýznamnú a celkom prípustnú podľa stavebných noriem pre stavbu drevených konštrukcií, predpísaných v kompilácii SP 64.13330.2011. V ideálnom prípade by sa mali brať do úvahy procesy stláčania a drvenia drevených častí systému.

Video-sample skate zariadenie

Válec sa oboznámi s variantom konštrukcie hrebeňa štítovej strechy podobnej tej, ktorá je opísaná v príklade stavby:

Správne navrhnutá strecha s správne vypočítanou výškou hrebeňa bude vyzerať skvele. Jeho súčasti nevytvárajú podmienky na netesnosti a predčasné opotrebovanie konštrukcie. Nie je ťažké zvládnuť metódy výpočtu, ktoré sme navrhli.

Ako vypočítať výšku strechy: výpočet výšky hrebeňa doma

Strešná krytina je prvou ochrannou bariérou domu, ktorá zabraňuje prieniku studeného vzduchu, taveniny alebo dažďovej vlhkosti do obytného priestoru. Ak správne vypočítate a potom správne určíte výšku strešného hrebeňa, bude to nezávisle odstraňovať atmosférickú vlhkosť, snehovú hmotu z povrchu rampy, čo neumožňuje zvýšenie zaťaženia na krokve systém. V tomto článku popisujeme, ako jednoducho vypočítať výšku strechy domu a ako tento parameter ovplyvňuje kvalitu strešnej konštrukcie.

Definícia a funkcie

Na vzhľad strechy bol harmonický a ekologicky doplnený architektonický návrh domu, je potrebné správne vypočítať pomer šírky a dĺžky budovy. Podľa konštrukčnej terminológie sa výška hrebeňa nazýva vzdialenosť od stredu základne strechy k jej najvyššiemu bodu. Nasledujúce vlastnosti návrhu závisia od tohto parametra:

 1. Uhol sklonu strechových svahov. Čím vyššie je kôň, tým prudší je sklon strechy domu. V strede Ruska, ktoré je známe veľkým množstvom zimných zrážok, dlhých pádov na jeseň, sa odporúča vybrať uhol sklonu lúčov v rozsahu 20-50 stupňov.
 2. Oblasť korčúľ. Čím vyššia je strecha, tým väčšia je plocha hradieb, čím sa zvyšujú náklady na zastrešenie, ako aj materiál na výrobu krokví.
 3. Nosnosť rámu. S nárastom výšky strechy sa zvyšuje hmotnosť a následne aj zaťaženie zo strešného koláča, z dôvodu ktorého je potrebné zosilniť rám konštrukcie s ďalšími prvkami.

Dôležité! K dispozícii sú 2 výpočet výšky spôsobu strechy: tento parameter sa môže vypočítať na základe hodnoty požadovanej odchýlky, alebo alternatívne, pre určenie výšky strechy, a potom vypočíta čo je potrebné, aby sa uhol sklonu rampy.

Faktory ovplyvňujúce voľbu

Výška strechy domu má významný vplyv na technické charakteristiky a výkonnostné charakteristiky konštrukcie. Ak správne vypočítať a potom vytvoríte strešný projekt, ktorý spĺňa klimatické podmienky, povaha používania štruktúry, potom bude trvať dlhšie, bude potrebovať menšiu starostlivosť a údržbu. Pri návrhu strechy domu zohľadnite nasledujúce faktory:

 • Množstvo zrážok. Čím vyššie sú priemerné ročné zrážky v regióne výstavby, tým vyšší musí byť vrchol.
 • Pevnosť a smer vetra. Vo veterných oblastiach sa odporúča postaviť nízkopodlažné budovy s nízkou, šikmou strechou, aby sa nerušila rýchle spúšťanie vzduchu.
 • Povaha používania miestnosti. Ak projekt domu zahŕňa výstavbu obytného podkrovia, výška hrebeňa by mala byť aspoň 2,5 m.

Venujte pozornosť! Výška a sklon strechy sa počíta pred vypracovaním projektu, pretože tieto ukazovatele majú silný vplyv na štruktúru krokví a výber strešnej krytiny.

Postup výpočtu

Výpočet výšky strechy je dosť jednoduchý, aj keď nemáte na dosah ruky špeciálny kalkulačný program. Výpočet je založený na predpoklade, že vertikálny úsek strechy je rovnoramenný trojuholník, ktorého základ zodpovedá šírke konca. Keď poznáme geometrické vzorce, môžeme nájsť výšku hrebeňa z výpočtového vzorca, ktorý platí pre trojuholník:

 1. Najprv musíme merať šírku štruktúry a potom túto hodnotu rozdeliť o 2.
 2. Potom musíte určiť sklon rampy, to znamená vypočítať uhol medzi základňou strechy a povrchom rampy.
 3. Ďalším krokom je určenie dotyku uhla vytvoreného základňou strechy a sklonu pomocou Bradysho stola alebo pomocou inžinierskej kalkulačky.
 4. Potom vynásobíme polovicu šírky prekrývajúcej sa konštrukcie dotyčnicou uhla medzi rampou a základňou strechy a dostaneme výšku hrebeňa.

Skúsení majstri odporúčajú výber výšky hrebeňa takým spôsobom, že sklon strechy je v rozmedzí 25-45 stupňov. Pri týchto hodnotách má návrh optimálny cenový pomer a efektívnosť likvidácie vody.

Určite výšku domu, šírka fasády je 8 m,

Neviete ako nájsť rýchlosť, nemôžete vyjadrovať čas cez vzdialenosť. Tu nájdete odpoveď a riešenie problému. Určite výšku domu, šírka fasády je 8 m,. Ak si myslíte, že toto rozhodnutie nie je správne, pošlite svoje rozhodnutie do pripomienok, náš tím analyzuje vaše rozhodnutie a možno ho zverejníme.
Riešenie problému:

Vážení návštevníci, ak nesúhlasia s informáciami, ktoré sú prezentované na tejto stránke, alebo si myslíte, že nie je správne, to nie je len tráviť čas písať negatívne komentáre, môžete si navzájom pomáhať, pretože to pošlite v poznámkach k jeho "správne" rozhodnutie, ako aj pravdepodobne ju zverejníme.

Strecha domu má tvar rovnoramenného trojuholníka. Výška tohto trojuholníka je stredná a rovná sa

Výška celého domu sa rovná dĺžke výšky strechy a výške základov k streche. Výška domu je teda 4 + 3 = 7 m.

Ako vypočítať výšku strechy: výpočet výšky hrebeňa doma

Strešná krytina je prvou ochrannou bariérou domu, ktorá zabraňuje prieniku studeného vzduchu, taveniny alebo dažďovej vlhkosti do obytného priestoru. Ak správne vypočítate a potom správne určíte výšku strešného hrebeňa, bude to nezávisle odstraňovať atmosférickú vlhkosť, snehovú hmotu z povrchu rampy, čo neumožňuje zvýšenie zaťaženia na krokve systém. V tomto článku popisujeme, ako jednoducho vypočítať výšku strechy domu a ako tento parameter ovplyvňuje kvalitu strešnej konštrukcie.

Definícia a funkcie

Na vzhľad strechy bol harmonický a ekologicky doplnený architektonický návrh domu, je potrebné správne vypočítať pomer šírky a dĺžky budovy. Podľa konštrukčnej terminológie sa výška hrebeňa nazýva vzdialenosť od stredu základne strechy k jej najvyššiemu bodu. Nasledujúce vlastnosti návrhu závisia od tohto parametra:

 1. Uhol sklonu strechových svahov. Čím vyššie je kôň, tým prudší je sklon strechy domu. V strede Ruska, ktoré je známe veľkým množstvom zimných zrážok, dlhých pádov na jeseň, sa odporúča vybrať uhol sklonu lúčov v rozsahu 20-50 stupňov.
 2. Oblasť korčúľ. Čím vyššia je strecha, tým väčšia je plocha hradieb, čím sa zvyšujú náklady na zastrešenie, ako aj materiál na výrobu krokví.
 3. Nosnosť rámu. S nárastom výšky strechy sa zvyšuje hmotnosť a následne aj zaťaženie zo strešného koláča, z dôvodu ktorého je potrebné zosilniť rám konštrukcie s ďalšími prvkami.

Dôležité! K dispozícii sú 2 výpočet výšky spôsobu strechy: tento parameter sa môže vypočítať na základe hodnoty požadovanej odchýlky, alebo alternatívne, pre určenie výšky strechy, a potom vypočíta čo je potrebné, aby sa uhol sklonu rampy.

Faktory ovplyvňujúce voľbu

Výška strechy domu má významný vplyv na technické charakteristiky a výkonnostné charakteristiky konštrukcie. Ak správne vypočítať a potom vytvoríte strešný projekt, ktorý spĺňa klimatické podmienky, povaha používania štruktúry, potom bude trvať dlhšie, bude potrebovať menšiu starostlivosť a údržbu. Pri návrhu strechy domu zohľadnite nasledujúce faktory:

 • Množstvo zrážok. Čím vyššie sú priemerné ročné zrážky v regióne výstavby, tým vyšší musí byť vrchol.
 • Pevnosť a smer vetra. Vo veterných oblastiach sa odporúča postaviť nízkopodlažné budovy s nízkou, šikmou strechou, aby sa nerušila rýchle spúšťanie vzduchu.
 • Povaha používania miestnosti. Ak projekt domu zahŕňa výstavbu obytného podkrovia, výška hrebeňa by mala byť aspoň 2,5 m.

Venujte pozornosť! Výška a sklon strechy sa počíta pred vypracovaním projektu, pretože tieto ukazovatele majú silný vplyv na štruktúru krokví a výber strešnej krytiny.

Postup výpočtu

Výpočet výšky strechy je dosť jednoduchý, aj keď nemáte na dosah ruky špeciálny kalkulačný program. Výpočet je založený na predpoklade, že vertikálny úsek strechy je rovnoramenný trojuholník, ktorého základ zodpovedá šírke konca. Keď poznáme geometrické vzorce, môžeme nájsť výšku hrebeňa z výpočtového vzorca, ktorý platí pre trojuholník:

 1. Najprv musíme merať šírku štruktúry a potom túto hodnotu rozdeliť o 2.
 2. Potom musíte určiť sklon rampy, to znamená vypočítať uhol medzi základňou strechy a povrchom rampy.
 3. Ďalším krokom je určenie dotyku uhla vytvoreného základňou strechy a sklonu pomocou Bradysho stola alebo pomocou inžinierskej kalkulačky.
 4. Potom vynásobíme polovicu šírky prekrývajúcej sa konštrukcie dotyčnicou uhla medzi rampou a základňou strechy a dostaneme výšku hrebeňa.

Skúsení majstri odporúčajú výber výšky hrebeňa takým spôsobom, že sklon strechy je v rozmedzí 25-45 stupňov. Pri týchto hodnotách má návrh optimálny cenový pomer a efektívnosť likvidácie vody.

Ako sa meria výška súkromného domu?

Ako sa meria výška súkromného domu? Konkrétne sa v tomto zmysle považuje horný prvok - hrebeň strechy, horná časť komína, čistá podlaha alebo prah hornej / technickej podlahy? Otázka s cieľom napísať projekt vo výškových predpisoch okresu. Na mňa teraz na plote 14 m strechy, na tehlovej rúre 15 a na vysokú nadmorskú výšku jedného okresného okresu 13,5 m. Budem môcť projekt schváliť a uviesť do prevádzky svoj dom?

Odintsovo okres, napríklad, lokalita nie je vybraná.

Odpovede právnikov (10)

Podľa SP 55.13330.2011 Domy sú rodinné domy.

Výška budovy je určená vzdialenosťou od plánovacej značky
pozemnej úrovni na hornej výšky k hornej časti viečka cez parapet (parapety) pozdĺžne steny ploché strechy, alebo na hornom okraji (hrebeň veža) povrchy spárovaných svahov strešnej krytiny šikmej strechy.

Máte otázku právnikovi?

Dobré popoludnie. Igor.

Táto otázka je určená odporúčaniami týkajúcimi sa technického inventára a registrácie stavebných objektov

Bod 5.6. Odporúčania pre technický inventár a registráciu civilných budov na meranie konštrukcie by mali byť určené vnútornou výškou priestorov a vonkajšou výškou konštrukcie a jej častí.
Vnútorná výška je meraná od podlahy po strop v jednej miestnosti každého typu a v suteréne (pivnica). Pri studených rozšíreniach sa vnútorná výška nezmeria. V pivniciach a prízemných podlažiach sa tiež meria priepustnosť podlahy v porovnaní s povrchom povrchu alebo slepou plochou. Ak sa výška miestností na dlážke mení, musí byť meraná v každej z týchto miestností.
Výška konštrukcie, prístavby, mezanín, podkrovie a svetla na výpočet objemov a nákladov sa určuje od podlahy až k vrchu zásypu podkrovia podla údajov o meraní:
vnútorné výšky priestorov na podlahách a hrúbke podlahových a podkrovných podláh. Hrúbku podlahy možno určiť meraním výšky dvoch alebo viacerých podlaží v schodisku;
vnútorná výška budovy od podlahy prvého poschodia až po strop posledného schodiska.
Na stanovenie vonkajšej výšky konštrukcie je dovolené použiť iné zariadenia, ktoré zabezpečujú požadovanú presnosť.
Poznámka. Ak sa v kompendiách o hodnotení budov občanov na účely štátneho poistenia uvádzajú iné pravidlá na meranie výšky, vykonajú sa merania samostatne na výpočet nákladov.

S rešpektom.
Vasilyev Dmitry.

Dolný merací bod je vyrovnávacia značka úrovne podlahy definovaná v špecifikovanom SP 55.13330.2011 nasledovne

3.17 Úroveň plánovania na úrovni krajiny - stanovená projektom
vzhľadom na projektovú značku nulovej (± 0,000) úrovne podlahového povrchu prvého poschodia, geodetická značka úrovne hranice povrchu zeme (uličná a cestná dlažba) pred vchodom do budovy.

Igor Vladimirovich, podľa časti 17 čl. 51 a časť 2 čl. 49 urbanistickým zákonníka Ruskej federácie - výška bytových domov by nemala presiahnuť tri podlažia vrátane a 14 m od úrovne terénu na hrebeň šikmej strechy, - výška hospodárskej výstavby by nemala presiahnuť 4 m od úrovne terénu na hrebeň šikmej strechy.

Preto je dôležité zvážiť dva parametre: nadmorskú výšku a počet podlaží. Podlahy sú počítané všetko: pozemky aj manzard. Ak máte dom menej ako 13 metrov, ale viac ako 3 podlažia, môžu sa vyskytnúť problémy pri registrácii.

Navyše, pravidlá hospodárenia s pôdou a využívania pôdy (PZZ) v každom konkrétnom regióne môžu stanoviť rôzne podmienky ako územný plán.

Objasnenie klienta

Uveďte, prosím. Dom má čistú podlahovú úroveň nad úrovňou prízemia 0,6 m. Prízemie je 3,79, horná časť preplnenia technickej podlahy je 10,90, vrchol hrebeňa je 14,11.

Podlahy: pozemok, 1, 2, podkrovie.

Ktorú značku bude považovať za vrchol domu? A koľko poschodí v dome. Existuje podzemné podlažie v troch povolených poschodiach? Ak si správne pamätám, podlaha nad úrovňou terénu 1,5 m je považovaná za sokl, ak je menšia, potom je to suterén. Ako počítať v mojom prípade?

01-Feb-2017, 14:59

ZINZ s meraniami sa riadi týmto dokumentom (sám som nedávno urobil pre moju rodinu technický pas a katastrálny pas a bol som prekvapený tým):

O schválení pokynov na registráciu bytového fondu v Ruskej federácii
MINISTERSTVO RUSKEJ FEDERÁCIE O POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKE, STAVEBNÍCTVE A BYTOVEJ A UŽITEĽNOSTI
PORADIE
zo 4. augusta 1998 č. 37
O schválení pokynov na registráciu bytového fondu v Ruskej federácii
Určenie objemu budovy obytnej budovy
3.42...
Výška budovy sa odoberá z úrovne čistej podlahy v prvom poschodí až po vrchol zásypu v podkroví. objem budovy bez podkrovia sa určuje vynásobením plochy vertikálneho prierezu budovy dĺžkou.

Ale najdôležitejšia vec je:

Federálny zákon č. 191-FZ z 29. decembra 2004
"O implementácii Kódexu rozvoja miest v Ruskej federácii"
Článok 8.
4. Pred 1. marca 2018 nie sú potrebné na získanie povolenia na vstup do zariadenia pre individuálnej bytovej výstavby v prevádzke, rovnako ako prezentáciu oprávnenie vykonávať technické účtovníctvo (zásoby) objektu, vrátane spracovania a vydávania technického pasu objektu.

To znamená, že nemusíte uviesť do prevádzky dom!

A ako obvykle, tento pojem sa neustále posúva.

Vyjadrite sa v zmysle:

3.18.4 Prízemie - podlaha s podlahovou značkou nižšie
územný plánnie viac ako polovica výšky miestnosti. 3.18.5 Podlažie (prvé podzemné podlažie) - podlaha so značkou
podlahové plochy pod úrovňou zeme viac ako polovica
výška miestnosti.

Výška miestnosti v tomto prípade je

6.2 Výška (od podlahy po strop) obývacích miestností a kuchyne v klimatických podmienkach
oblasti IA, IB, IG, ID a IIA (podľa SP 131.13330) najmenej 2,7 m, v ostatných - najmenej 2,5 m v súlade s SP.54.13330. Výška obytných miestností,
kuchyňa a iné priestory umiestnené v podkroví alebo s šikmými
vnútorné stropy alebo steny av prípade potreby aj v iných prípadoch,
ktorý je určený developerom, je povolené zaberať aspoň 2,3 m. Na chodbách av mezaninovom usporiadaní sa výška priestorov môže odobrať najmenej 2,1 m.

Plocha podlahy v suteréne by teda nemala byť menšia ako 1,35 - 1,25 od orientačného bodu.

3.22 Počet podlaží budovy zahŕňa všetky nadzemné a podzemné podlažia
budovy vrátane: podláh technických, využívaných podkroví vo výške
priestory (príloha A) rovnajúce sa a viac ako 1,8 m, podkrovné podlažia a mezaníny;
podlahy sú pivničné a suterénne.Nepočítajú sa, bez ohľadu na výšku,
Pod zemou pod budovou a podkrovnými priestormi, ako aj medzi podlahami
priestor a podkrovie s výškou miestnosti menšou ako 1,8 m.

Celková výška budovy je určená hrebeňom strechy

"O ZOSTAVENÍ BYTOV"
List Federálnej agentúry pre kataster nehnuteľností Ruskej federácie z 27. augusta 2008 č. AM / 1567
V súlade s Pokynmi o registrácii bytového fondu v roku 2006
Ruská federácia, schválená uznesením Ministerstva výstavby a výstavby z 04.08.1998 №
37, podlažia obytných budov zahŕňajú:
- Podkrovné podkrovie (podkrovie) - podlaha v podkroví, fasáda
ktorý je úplne alebo čiastočne tvorený povrchom (povrchmi)
sklonenú alebo zlomenú strechu, priesečník roviny strechy a
Fasáda by mala byť vo výške maximálne 1,5 m od podlahovej úrovne manzardu
podlaha (príloha 1 je povinná, SNiP 2.08.01-89 *);
- podlaha nad zemou - podlaha s podlahovým označením priestorov nie nižšia ako
plánovacia značka zeme (príloha 1 je povinná, SNiP
2.08.01-89 *);
- podlaha v suteréne - podlaha s podlahovým označením nižšie
územný plán pozemku pre viac ako polovicu výšky miestnosti
(Príloha 1 je povinná, SNiP 2.08.01-89 *);
- technická podlaha - podlaha na umiestnenie inžinierskych zariadení a
kladenie komunikácií; môže byť umiestnený v spodnej časti (technický
podzemné), horné (technické podkrovie) alebo v strednej časti budovy
(Príloha 1 je povinná, SNiP 2.08.01-89 *);
- prízemie - podlaha s podlahovým označením pod úrovňou plánovania
orientačných bodov do výšky najviac polovice výšky priestorov (príloha č.
1 povinné, SNIP 2.08.01-89 *).
Počet podlaží v obytnej budove by mal byť určený počtom nadzemných podlaží.
Pri určovaní počtu podlaží v počte nadzemných podlaží sú zahrnuté
suterénne podlahy, ak vrchná časť podlahy prízemí stúpa nad
úroveň územného plánu nie menej ako 2 m.
Prvým nadzemným podlažím je podlaha, ktorej podlaha nie je pod úrovňou plánovanej pôdy.
V súlade s SNiP 2.08.02-89 * "Verejné budovy a stavby"
Pri určovaní počtu podlaží budovy obsahuje počet podlaží všetky
Nadzemné podlažia vrátane technickej podlahy, podkrovia, ako aj
V prízemí, ak je vrchol jeho prekrytia nad priemerom
plánovacia značka pozemku minimálne 2 m. Podzemie pre
vetranie budov určených pre
permafrostové pôdy, bez ohľadu na výšku, v počte nadzemných podlaží
nie sú zahrnuté. Technická podlaha, umiestnená nad najvyšším poschodím, s
definícia počtu podlaží budovy sa neberie do úvahy
V súlade s formou katastrálneho pasu budovy,
predmet nedokončenej výstavby (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR)
18.02.2008 № 32) v riadku "počet poschodí" celkový počet
podlahy budovy alebo konštrukcie, samostatne v riadku "Počet podzemí
podlahy "označuje počet podzemných podlaží (podlahy s podlahovou značkou
pod úrovňou zeme vyznačuje viac ako polovicu výšky
izby) a úrovne v suteréne.
Pri určovaní počtu poschodí "3" a čísla
v podzemných podlažiach "1" sa ako rozdiel určí počet podlaží v budove
tieto ukazovatele - "2". Dvojpodlažná budova nie je v rozpore s definíciou
objekt individuálnej bytovej výstavby ako samostatnej budovy
Bytový dom s množstvom podlaží nie viac ako tri, určený pre
(Článok 48 Kódexu územného plánovania Ruskej federácie).
Federation).

Objasnenie klienta

Najpresnejšia odpoveď, ale bezpečnostná otázka.

Takže počet podlaží môjho domu bude považovaný za "2"? A výška od úrovne čistej podlahy v 1. poschodí až po hornú časť zásypu (v tomto prípade núdzový stav technickej podlahy, sú inštalované klimatizačné jednotky a nie plné dĺžky)?

01-Feb-2017, 15:27

Tu môžeme dlho hovoriť na diaľku, koľko poschodí máte (nie je vidieť projekt).

Ale aby ste boli absolútne istí, je lepšie ukázať projekt akémukoľvek katastrálnemu inžinierovi. Povie vám ihneď.

Igor Vladimirovich, na základe vašich označených 3 poschodiach, tk. prekrytie podzemného podlažia je menšie ako 2 m od úrovne orientačného bodu.

Objasnenie klienta

Ďakujem všetkým! Otázkou je. Ďakoval som za najpresnejšie.

01-Feb-2017, 17:17

Hľadáte odpoveď?
Požiadanie právnika je jednoduchšie!

Opýtajte sa našich právnikov na otázku - je to oveľa rýchlejšie než hľadanie riešenia.