Optimálny uhol sklonu štítovej strechy a nebezpečenstvo nesprávneho výberu uhla

Tepelná izolácia

Štítová strecha je jednou z najčastejšie používaných strešných konštrukcií, ktorá má dve naklonené roviny oddelené hrebeňom.

Korčule môžu byť buď rovnaké, čím vytvárajú rovnoramenný trojuholník v priereze, alebo iný, majú rôzne uhly svahu a plochy.

Navyše, manzardová štruktúra štítovej strechy je bežná, keď sa korčule skladajú z dvoch rovin s rôznymi uhlami sklonu.

Tento dizajn umožňuje efektívnejšie využívanie podkrovných priestorov na hospodárske alebo rezidenčné účely.

Hlavnou výhodou štítových striech je jednoduchosť konštrukcie a spoľahlivosť v prevádzke, absencia alebo malý počet údolí alebo roklín, ktoré prispievajú k akumulácii vody alebo snehu.

Konštrukcia ako celok poskytuje optimálne rozloženie priečky a strechy na steny, čo prispieva k maximálnej životnosti strechy.

Podrobnosti o tom, ako vytvoriť štítovú strechu, nájdete tu.

Aké sily ovplyvňujú krokvy a strešné krytiny

Počas strechy strechy dochádza stále k zaťaženiu rôznych druhov. Problémom nie je ich dostupnosť - táto otázka sa dá ľahko vyriešiť posilnením systému krokiev. Ide o rozmanitosť a nerovnosť týchto zaťažení.

Konštantné a nezmenené - hmotnosť strešného koláča a samotnej strechy vytvárajú nepretržitý tlak na prvky krokien kvôli ich hmotnosti. Zaťaženie vetrom a hmotnosť precipitátov sú dodatočné.

Ak je región ovládaný miernym vetrom určitého smeru, jednorazový nával hurikánovej sily môže spôsobiť značné škody alebo úplne dokonca preraziť strechu. V zimnom období, s mimoriadne vysokým poklesom snehu, zaťaženie na streche môže prekročiť prípustné hodnoty, ktoré sú plné deformácií alebo porušenia integrity povlaku a vytvárania netesností.

Boj proti takýmto prírodným prejavom môže byť iba preventívnymi opatreniami:

 • Vytvorenie bezpečnostnej rezervy vo výpočtoch.
 • Účtovanie prevažujúcich vetra v regióne, ich silné stránky a smerovanie.
 • Účtovanie priemerných ročných množstiev zrážok, ich zloženia a ukazovateľov kvality.
 • Správna voľba uhla sklonu korčúľ.

Výber správneho uhla rampy je jednou z najefektívnejších metód neutralizácie škodlivých vplyvov na krokve systém. Umožňuje znížiť snehový tlak z dôvodu vylúčenia jeho akumulácie, upraviť zaťaženie vetrom znížením plachty strechy a zabezpečením odvodnenia dažďovej vody s výnimkou jej zmrazovania v noci v jesennom období.

Zaťaženie vetrom na lapačoch

Závislosť uhla sklonu od výberu strešného materiálu

Z hľadiska úspory materiálu a zníženia plachty strechy musí byť uhol svahu minimálny.

Súčasne príliš šikmá strecha udrží veľké množstvo snehu alebo zabráni efektívnemu odtoku vody.

Ale najdôležitejším kritériom na výber uhla sklonu je strešný materiál.

Jeho charakteristiky určujú optimum na základe týchto ukazovateľov:

 • Tuhosť. Hodnota určujúca prípustnú hmotnosť alebo tlak na povrchu bez toho, aby spôsobovala deformácie.
 • Plasticity. Schopnosť materiálu meniť tvar pod vplyvom zaťaženia bez zničenia.
 • Odolný voči vode. Absorpcia vody prispieva k rýchlej deštrukcii materiálu.
 • Kvalita povrchu. Snehové hmoty ľahko klesajú z hladkých povrchov a uvoľňujú strechu z tlaku. Súčasne môže zhromažďovanie veľkých objemov spôsobiť určité škody ľuďom alebo majetku, ktorý sa stal v zóne pádu snehu.

Na základe týchto parametrov existujú pre každý typ strešného materiálu obmedzenia sklonu korčúľ. Zjednodušene povedané, môžeme povedať, že materiál s hladkým povrchom a nepremokavé umožní najmenší uhol sklonu a hrubý a absorbuje vodu - vyžadujú strmý svah. Vo všeobecnosti prevažujú hodnoty od 20 ° do 45 °.

Závislosť uhla na uhle a materiál strešnej krytiny

Ako merať sklon štítovej strechy

Predovšetkým je potrebné určiť, aký je uhol sklonu. Toto je uhol medzi rovinou sklonu a horizontálou.

Sklon korčúľ sa zvyčajne meria v stupňoch alebo v percentách. Ak je všetko jasné v stupňoch, potom sú percentá získané z pomeru výšky hrebeňa po prekrytie horného podlažia na polovicu šírky budovy.

Použitie percent je zavedené pre jednoduchosť - komplexné trigonometrické výpočty sú plné chýb a rozdelenie jednej hodnoty na inú je jednoduchšie a presnejšie. Avšak, často sa uchýliť k pomoci Bradys tabuľky zistiť presnú hodnotu v stupňoch.

Pri výpočte uhla sklonu rozlomenej rampy sa používajú hodnoty týkajúce sa oblastí, ktoré sa majú určiť. To sa vzťahuje na šírku - časť, na ktorú sa vzťahuje strešná časť a výška nad stropom, sa berú do úvahy.

To sa týka určenia zaťaženia a výkonu ložiskových prvkov a výpočet požadovaného množstva materiálu.

Ako merať uhol štítovej strechy

Minimálny uhol sklonu štítovej strechy

Je potrebné ihneď určiť správne chápanie pojmu "minimálny". Toto sa vzťahuje na najmenšiu prípustnú hodnotu uhla sklonu strechy vzhľadom na zaťaženie vetra a snehu.

To bolo v tomto okamihu spočíva veľa zložité: tieto hodnoty v rôznych oblastiach sa od seba líšia, takže je potrebné stanoviť priemernú ročnú zrážky, objemov snehové a jeho kvalitatívne zloženie (dážď je oveľa ťažšie sušiť a môže spôsobiť zničenie nesprávne vypočítané strechy).

Navyše by sme mali mať predstavu o prevládajúcom vetre, o jeho sile a smerovaní, a čo je najdôležitejšie, o prítomnosti pravidelných prudkých vĺn hurikánových síl v regióne.

Za týchto okolností môže byť minimálny uhol určený ako najmenšia hodnota deklarovaná v SNIPs s úpravou pre klimatické podmienky. Odborníci jednoznačne berú do úvahy minimálne 20 ° pre šikmé strechy, ktoré sa používajú iba na neobývané alebo nepoužívané podkrovie.

Hľadanie minimálneho uhla

Optimálny uhol sklonu štítovej strechy

Uhol pravého štítového stropu leží v rozmedzí 20 ° - 45 °, čo zodpovedá rozloženiu materiálových vlastností a priemerných klimatických parametrov.

Treba mať na pamäti, že odporúčané hodnoty nemusia byť vhodné pre danú lokalitu alebo projekt, takže zakaždým, keď potrebujete vypočítať uhol štítovej strechy podľa konkrétnych dostupných údajov.

Uhol sklonu strechy štrbiny je dôležitým ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje trvanlivosť a celistvosť celej konštrukcie a nemôže byť považovaný za sekundárny faktor.

Účtovanie všetkých možných zaťažení, trvalého i jednorazového extrému, pomôže zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie vášho domova.

Presnejšie hodnoty sa vyberajú na základe faktorov, ako sú:

 • Vymenovanie podkrovia.
 • Použité strešné krytiny.
 • Klimatické podmienky.

Optimálny uhol sklonu strechy štrbiny

Užitočné video

Odporúčame vám pozrieť si video návod na inštaláciu štítovej strechy:

Určte optimálny uhol sklonu strechy

Každý dom je korunovaný strechou - jednou z hlavných objektov budovy, ktorá chráni interiér pred dažďom a snehom. Jedným z hlavných kritérií pre každú strechu je strmosť korčúľ. Vzhľadom k tomu, plochá strecha je distribuovaná hlavne v viacpodlažné obytné a priemyselné stavby, táto otázka je obzvlášť dôležitá pre majiteľov súkromných domov a chat.

Zvážte, ako určiť sklon strechy a jeho vzťah k dizajnu celej strešnej konštrukcie.

Čo určuje strmosť strechy?

Uhol sklonu strechy priamo ovplyvňuje jeho výkon. Pri konštrukcii sa rozlišujú štyri typy strešných konštrukcií:

 • Strmé so sklonom 45-60 °;
 • Posuvné - 30-45 °;
 • Sklon - 10-30 °;
 • Plocha so sklonom menším ako 10 °.

Definícia tejto hodnoty závisí od množstva faktorov:

 • Vplyv vetra. Vietor vyvíja najväčší tlak na strmé strechy, pretože majú najväčšiu plachtenie kvôli svojej veľkej ploche. Pri usporiadaní takejto konštrukcie je dôležité venovať osobitnú pozornosť sile priečkového systému.

V oblastiach s veľkým zaťažením vetrom je tiež nebezpečné usporiadať ploché a mierne šikmé strechy: so slabou pripevnením konštrukcie sa môže rozpadnúť. Preto v oblasti so silným vetrom je doporučený uhol sklonu strechy v rozmedzí 25-30 °.

 • Zaťaženie snehom. V oblastiach, kde v chladnej sezóne klesá značné množstvo snehu, má strmá strecha naopak výhody. Sneh sa na ňom nehromadí. Pri nižšom uhle bude sneh dlhšie ležať na streche, čím vznikne dodatočné zaťaženie na väznicovom systéme.

Neponúkajte to je strmá strecha: určité množstvo snehu, oneskorené na streche v zime, má užitočnú vlastnosť udržiavania tepla. Je však dôležité vypočítať zaťaženie vyvíjané snehovým uzáverom na konštrukcii, aby sa zabránilo jeho kolapsu.

 • Strešný materiál. Každý typ strechy má svoje vlastné obmedzenia na uhle sklonu korčúľ. Ak plánujete použiť konkrétny strešný materiál, je dôležité, dokonca aj v štádiu projektovania, spájať požadovaný strešný sklon s jeho technickými vlastnosťami.
 • Veľkosť podkrovia. Uhol strechy priamo ovplyvňuje veľkosť miestnosti pod ním. Stúpajúca strecha a vyššia korčule - tým sú priestrannejšie podkrovie a naopak. Pri plánovaní miestnosti pod strechou by ste nemali zabúdať na riziká, ktoré nevyhnutne súvisia so strmou konštrukciou a jej vysokými nákladmi v porovnaní s konštrukciou jemne šikmých striech. Ak chcete pomôcť v tejto situácii môže prísť zlomený typ, ktorý vám umožní ušetriť maximálnu sumu pre usporiadanie miestnosti, šetrí vo výške hrebeňa.

Minimálny uhol sklonu

Táto koncepcia, rovnako ako minimálny uhol sklonu strechy, je v spojení s použitým strešným materiálom. Všetky strechy sú vybavené technickými vlastnosťami, v ktorých sú okrem iného jasne uvedené limity stúpania. Tieto pravidlá nie je možné porušiť, pretože v tomto prípade strešný materiál nezachová svoje pôvodné funkcie a výhody.

Zoberme si do úvahy základné strešné krytiny a minimálne uhly pre ne:

 • Kovové strešné materiály (bridlica, dlaždice) sú položené na streche so sklonom 22 °. Takýto indikátor je spôsobený skutočnosťou, že v tomto prípade sa voda nehromadí na spojoch strešných prvkov a preto nemôže preniknúť pod nimi;
 • Pri práci s valcami ako ruberoid je dôležité vopred určiť počet vrstiev. Ak plánujete položiť 2 vrstvy, potom by mal byť uhol strechy aspoň 15 °, pri pokládke 3 vrstiev sa táto hodnota môže znížiť na 2 - 5 °;
 • Profilované fólie sú namontované na sklone 12 °. Menšia dôležitosť bude vyžadovať spracovanie všetkých spojov tmelom;
 • Kovové dlaždice v hodnote 14 °;
 • Ondulin - od 6 °;
 • Mäkké dlaždice je možné položiť na sklone strechy 11 ° pomocou kontinuálnej debny;
 • Membránové strešné materiály sú jediné, ktorých minimálny prah nie je uvedený. Môžu sa úspešne aplikovať na ploché strechy.

Dodržanie vyššie uvedených pravidiel je mimoriadne dôležité, pretože dokonca ich mierne porušenie povedie k zničeniu strechy a prípadne k poškodeniu systému krokiev.

Výpočet uhla sklonu

Okrem minimálneho uhla existuje taká vec, ako je optimálny uhol sklonu. S touto strechou je vystavená minimálnym možným zaťaženiam zo strany vetra, snehu atď. Uveďte príklady takýchto optimálnych hodnôt:

 • V oblastiach s častými zrážkami v podobe dažďa a snehu je optimálne postaviť strechu s strmosťou 45-60 °, pretože rýchlo odstraňuje zrážky, čo minimalizuje zaťaženie na krokve.
 • Ak je strecha postavená vo veternom prostredí, bude dobré umiestniť uhol jej sklonu v intervale 9-20 °. Nebude hrať úlohu plachty, zachytávajúceho letecký vietor, ale nepredstihuje ju s ostrými poryvmi;
 • V oblastiach s pravidelným vetrom a snehom sa obracajú na priemerné hodnoty 20-45 °. Tento rozsah môže byť nazývaný univerzálny pre šikmé konštrukcie.

Nezávislý výpočet uhla korčúľ sa znižuje na jednoduchý geometrický proces, ktorý je založený na trojuholníku. Jeho nohy sú výška hrebeňa a polovica šírky domu, hypotenusa je jedným z korčulí. A uhol medzi hypotenózou a nohou je požadovaná veľkosť strmosti.

Uhol strechy je v priamom spojení s výškou hrebeňa. Existujú dve možnosti výpočtu týchto hodnôt:

 • Známa výška strechy. Ak existuje túžba vybaviť priestrannú obytnú miestnosť pod strechou s prijateľnou výškou stropu, potom je možné výšku hrebeňa určiť vopred. Po známych dvoch nohách je ľahké zistiť veľkosť požadovaného uhla.

Berieme nasledovné poznámky:

 • H je výška hrebeňa;
 • L je šírka polovice domu;
 • a je požadovaný uhol.

Nájdite tangenciu požadovaného uhla podľa vzorca:

tan α = H / L

Hodnota uhla od získanej hodnoty sa zisťuje zo špecializovanej tabuľky dotyčnic.

 • Uhol sklonu sa určuje vopred. Ak chcete použiť určitý strešný materiál alebo v súvislosti s poveternostnými podmienkami v regióne, sklon strechy je možné určiť vopred. Podľa jeho hodnoty môžete určiť výšku hrebeňa domu a skontrolovať, či je možné vytvoriť pod touto strechou obývaciu izbu. Pri vybavovaní miestnosti musí byť výška hrebeňa najmenej 2,5 m.

Písmenu ponecháme z predchádzajúceho príkladu a nahradíme známe hodnoty v nasledujúcej rovnici:

H = L * tan α

Preto je proces výpočtu uhla sklonu oveľa jednoduchší a rýchlejší ako analýza všetkých súborov, aby sa určila jeho optimálna hodnota pre určitú oblasť a budovu.

záver

Pri navrhovaní strechy je dôležité nájsť optimálny uhol. Tento parameter závisí od správneho posúdenia poveternostných podmienok, výberu strešného materiálu, túžby po vytvorení obydlia. Jeho správne vymedzenie je zárukou dlhej a úspešnej strešnej obsluhy za všetkých poveternostných podmienok.

Minimálny sklon strechy pre rôzne nátery

Minimálny sklon strechy je ovplyvnený niekoľkými faktormi, z ktorých prinajmenšom ide o podnebie určitého regiónu. Strecha, okrem ochrany vnútorného priestoru domu od účinkov vonkajšieho prostredia, tiež zaťažuje z nich. Snehová pokrývka, letné dažde, vietor - všetky tieto faktory majú vplyv na výber tvaru strechy aj jeho svahu.

Čo ovplyvňuje sklon strechy strechy?

 • V oblastiach, kde prevažuje silné zaťaženie vetrom, je zvyčajné vytvárať mierny sklon strechy. V takýchto oblastiach vytvára vysoká strecha dodatočnú plachtu, čo môže viesť k jej kolapsu. S cieľom minimalizovať tieto riziká je potrebné vytvoriť zosilnený krokrový systém, čo vedie k výraznému nárastu nákladov na všetky stavby.
 • V oblastiach s veľkým zaťažením snehom sú strechy postavené so sklonom až do 45 stupňov a viac. Na takejto streche sa sneh nebude zdržovať, takže strešný systém nemusí byť vystužený. Pri strechách s takým sklonom sa zaťaženie zo snehu nevzťahuje.

Nízka úroveň strechy sa vykonáva v regiónoch s nízkymi zrážkami a množstvom slnečných dní. V tomto prípade sú strechy ploché. Pri strechách s minimálnym sklonom sa odporúča použiť membránové strešné materiály, ktoré spoľahlivo chránia strechu pred netesnosťou.

Množstvo slnka poskytuje silné zahrievanie strešného materiálu, ktorý je spravidla pre ploché strechy vyberaný z valcových alebo kusových materiálov na bitúmenovej báze. Často, na ochranu strechy pred prehriatím na ich povrchoch sú usporiadané štrkopiesky, trávnik alebo zelené kryty.

Ale aj v tomto prípade by mal byť minimálny sklon plochých striech podopretý vodným systémom, takže ani malé množstvo zrážok nezostane na povrchu strechy.

Odtokový systém na plochých strechách môže byť aj vonkajší aj vnútorný. V oblastiach s ťažkými zimami sú usporiadané vnútorné kanalizácie. V tomto prípade nebude drenážny systém vystavený deštruktívnemu účinku nízkych negatívnych teplôt. V každom prípade je sklon strechy vytvorený v smere k zásobníkom na príjem vody takým spôsobom, že do neho môže prúdiť voda gravitáciou.

Uhol rampy a strešného materiálu

Uhol sklonu strechových svahov je tiež ovplyvnený výberom strešného materiálu. Materiály s hladkým povrchom uľahčia rýchlejšie odvádzanie vody zo strechy. Naopak, materiály s drsným povrchom zabraňujú rýchlemu odtoku vody.

Uhol sklonu strechy určuje podmienky pre výber strešného systému a všetkých komponentov strechy - krokvy, krok strechy, strešný materiál. Samozrejme, čím je strmosť strechy strmšia, tým lepšie a rýchlejšie je odtok vody. Okrem toho, vysoká strecha a vyzerá lepšie a výber strechy pre ňu viac.

Pokiaľ ide o strešné materiály, pre každý z nich je doporučený strešný sklon.

minimálny sklon strechy a kryt

Minimálny sklon strechy z vlnitej lepenky sa rovná 12 stupňom, na strechu pokrytú kovovou strechou sa sklon zväčšuje na 15 stupňov. Ale pri tak malom uhle sklonu strechy by sa všetky spoje medzi jednotlivými doskami alebo inými prvkami mali ošetrovať tesniacim prostriedkom odolným voči vode a mrazu. Okrem toho, ak je uhol sklonu strechy 15 alebo viac stupňov, vlnitý plech sa položí s presahom 200 mm, s menším uhlom sklonu sa prekrytie zvýši o hodnotu dvoch vĺn. Krok strechy pod profilovaným plechom závisí aj od uhla sklonu strechy. Čím viac svahu, tým širší je krok debny. Pri minimálnom uhle sklonu môže byť latka spojitá.

Valcované alebo kusové strešné materiály na báze bitúmenu, ako aj membránové povlaky, ondulín, je možné položiť na strechu s minimálnym sklonom iba o dva stupne alebo viac. Pri výbere valcových materiálov pre uhol sklonu ovplyvňuje počet vrstiev mäkkej strechy. Čím viac vrstiev, uhol sklonu strechy sa znižuje, pretože jeho hydroizolačná kapacita stúpa. Ak je mäkká strecha vyrobená z 1 alebo 2 vrstiev valcovaného materiálu, uhol sklonu strechy môže dosiahnuť až 15 stupňov.

Mäkké dlaždice (ondulín) je možné položiť na strechu s uhlom sklonu 11 stupňov, ale prepravka v tomto prípade musí byť spojitá.

Minimálny sklon šikmej strechy pokrytý azbestocementovými listami alebo keramickými dlaždicami by mal byť sklon strechy sklonu najmenej 22 stupňov. Nesmieme zabúdať, že čím je menší sklon strechy pokrytá bridlicou alebo prírodnou dlaždicou, tým väčšie je zaťaženie na krokve systém v celej rovine svahu. Z tohto dôvodu musí byť strešný systém vypočítaný s prihliadnutím na sklon strechy.

Ako a ako merať uhol sklonu strechy?

Uhol sklonu každej strechy sa dá vypočítať pomocou geometrických funkcií alebo pomocou nástroja nazývaného sklonomer. Uhol sklonu strechy je možné merať v stupňoch, percentách alebo ich pomeroch

stôl hodnôt sklonu strechy

Matematický prístup k výpočtu je najprv naučiť dĺžku nohy alebo hypotenze. Hypotenúzia bude rovná čiara reprezentovaná strechou strechy. Protichodné rameno je vzdialenosť od prekrytia k hrebeňu, dĺžka priľahlého ramena je vzdialenosť od stredu prekrytia k odkvapu jednej zo strešných svahov.

Ak poznáte dve z troch hodnôt pomocou trigonometrických funkcií, môžete ľahko vypočítať minimálny sklon mäkkej strechy. Výsledná hodnota sínusového, kosinusového alebo dotyčnice, v závislosti od veľkosti súčiastok pravoúhlého trojuholníka, sa podľa inžinierskej kalkulačky zistí percentuálna hodnota úhlu sklonu strechy.

Ďalším spôsobom určenia uhla sklonu strechy je určiť vzťah medzi výškou prekrytia k hrebeňu a polovičnou šírkou prekrytia. Výška je delená ½ šírky budovy a vynásobená číslom 100. Ďalšie určenie sa vykoná podľa osobitnej tabuľky.

Tipy na výstavbu strechy nízkej kvality

Strechy s minimálnym sklonom by mali byť vybavené správnym drenážnym systémom. Sklon strechy je smerovaný k zásobníkom na odber vody, ak je zabezpečený vnútorný spádový systém, a smerom k odkvapom, ak je konštruovaná vonkajšia drenážna nádrž.

 • Ak je strecha vytvorená so sklonom svahov menších ako 10 stupňov, odporúča sa použiť strešnú krytinu membránou na vytvorenie spoľahlivej hydroizolácie strechy.
 • Pri malom sklone strechy by sa malo vykonať vetranie strešného priestoru všetkých strešných svahov a čím menší je uhol sklonu, tým väčšia by mala byť ventilačná medzera.
 • Ak sa ako strešný materiál používajú bitúmenové šindle a sklon je menší ako 6 stupňov, dolná vodotesná vrstva by mala byť vyrobená z membránových materiálov.

Minimálny uhol sklonu strechy a na tom, odkiaľ to závisí

Strechy súkromných domov majú rôzne tvary s rôznymi svahmi.

Závisí to nie na estetických úvahách, ale na základe praktickej stránky otázok.

Sklon strechy, aby bol spoľahlivý v prevádzke, musí spĺňať určité požiadavky.

Záleží na nich, strecha bude ostrá alebo plochá.

Na ktorých závisí svah

Konštrukcia strechy by mala byť stanovená v štádiu návrhu budovy.

Voľba konečného uhla sklonu sa vykoná s prihliadnutím na miestne poveternostné podmienky.

Je dôležité vziať do úvahy silu a smer vetra, ktoré fúkajú v určitej oblasti, úroveň zrážok a možné finančné náklady na výstavbu.

Keď prší, voda z domu by mala byť rýchlo odstránená.

Tento efekt je zabezpečený sklonom, ktorý má určitý uhol sklonu.

K rýchlemu odtoku vody a snehu by mala byť strecha budovy strmá, niekde s uhlom 45 stupňov.

Na miesta, kde sú dažďa časté a vo veľkých množstvách, bude robiť prudká konštrukcia.

Pri výbere uhla 45 stupňov by sa spotreba strešného materiálu mala zvýšiť o jeden a pol krát.

Ak je uhol 60 jednotiek, materiál bude musieť byť dvojnásobný v porovnaní s tradičným plochým povrchom.

Ak je plánovaná plochá strecha, je potrebné vytvoriť šikmú strechu, ktorá zabezpečí tok vody a predĺži životnosť strechy.

Na plochých variantoch sa často tvoria kaluže, pozorujú sa miesta so stagnáciou vody.

Ak chcete vylúčiť vzhľad lúh, na otepľovanie je potrebné použiť zasypnye materiály (expandovaná hlina).

Vytvoria sklonené plochy, ktoré môžu zabezpečiť tok vody.

Pokiaľ ide o zaťaženie vetrom, bude pôsobiť menej na rovnom povrchu ako pri iných typoch rajdov.

Ak v oblasti, kde stojí dom, sú vetry stále fúkané, musíte použiť minimálny sklon strechy.

V akých meraniach

Sklon strechy sa meria v stupňoch alebo percentách.

Môže sa vypočítať matematicky alebo meraním pomocou špeciálneho zariadenia - sklonomeru.

Nástroj je stojan s rámom.

Medzi tyčami rámu je os, na ktorú je kyvadlo pripojené a má vlastnú stupnicu rozdelenia.

Pri úplne horizontálnej polohe bude váha nula.

Ak chcete určiť uhol sklonu, musíte držať koľajničku kolmo na hrebeň.

Váha zobrazuje, ktorý sklon je testovaná rampa.

Ak chcete matematicky vypočítať, musíte vykonať určité aritmetické operácie.

Sklon je vypočítaný ako pomer medzi výškou hrebeňa a polovicou zastrešenia (šírka budovy vydelená dvoma).

Ak chcete získať percentá, získané číslo sa musí vynásobiť stovkou.

Ak potrebujete hodnotu v stupňoch, potom v sieti nájdete špeciálne tabuľky pre preklad.

Predpokladá sa, že to je najvhodnejšie.

Hoci neexistujú prísne pravidlá v tejto oblasti.

Minimálny sklon plochých a šikmých striech

Na určenie minimálneho sklonu strechy, ktorý určuje, čo bude: ploché alebo šikmé, zohľadnia sa tri dôležité faktory:

 1. Zaťaženie vetrom. Ak je terén silný vietor, potom by strecha mala byť plochá. S veľkým sklonom môže vietor jednoducho zničiť strechu.

Čím menší je uhol sklonu vo veternom teréne, tým je bezpečnejšia strecha. Je dôležité vybudovať silné zosilnené trámy.

Je tiež dôležité, aby smer vetra, ktorý ovplyvňuje konečný výber strešného materiálu.

 • Zrážky, snehové zaťaženie. Ak v oblasti, kde je dom postavený, v zime veľa snehu padá, tvorí silné snehové pokrývky, potom minimálny sklon strechy by mal byť 45 stupňov.

  Môže to byť viac, ale hlavná vec je, že by to nemalo byť menej. Tým sa zabezpečí, že sneh bude skĺznuť: na streche netvorí silnú vrstvu, ktorá môže nakoniec stlačiť strechu.

  Minimálny gradient pre rôzne materiály

  Pred výberom konkrétneho konečného náteru si musíte preštudovať jeho hlavné charakteristiky a odporúčania na použitie.

  Na visiacich krokve na linke. Štítové a bedrové strechy s visiacimi krokvami.

  O podaní strechy presahov tu. O minimálnom previsu, ako aj o zapustených odkvapových odkvapoch.

  Ak sa problém správne chystáte, budete môcť vytvoriť spoľahlivý dizajn s maximálnou dobou prevádzky.

  Pri výbere sklonu treba brať do úvahy konštantné a dočasné zaťaženie:

  • Profilované fólie vyžadujú minimálny sklon 12 stupňov. Ak plánujete inštalovať s minimálnym uhlom, musíte nevyhnutne utesniť kĺby pomocou tesnenia.
  • Pri použití kovových strešných škridiel nesmie byť sklon strechy menší ako 14 stupňov. Ak je sklon nad 45 stupňov, musíte zmeniť miesto montáže dosky pod hrebeňom, ako aj spôsob pripevnenia samotného hrebeňa.
  • Inštalácia mäkkých dlaždíc sa môže uskutočniť s minimálnym uhlom sklonu 11 stupňov. Na úspešnú inštaláciu materiálu potrebujete aj nepretržitú prepravku.
  • Ondulin vyžaduje minimálne 6 stupňov.
  • Mäkké materiály valcov, napríklad strešný materiál a iné, musia nevyhnutne zapadnúť do troch vrstiev. Potom bude uhol sklonu 15 stupňov, ak sú plánované viac ako tri vrstvy, môže sa znížiť na 2-5 stupňov.
  • Pri použití bridlice musí byť uhol najmenej 22 stupňov, čo zabráni nahromadeniu vlhkosti v miestach pripevnenia a spojích materiálu.
  • Sklopná strecha umožňuje minimálny uhol sklonu 7 stupňov. Pri použití jednotlivých moderných strešných materiálov tohto typu môže byť uhol sklonu znížený na tri.

  Toto sú základné parametre, ktoré vám pomôžu vypočítať minimálny uhol sklonu pre konkrétny dizajn.

  Všetky výpočty sa musia vykonať v štádiu projektovania, pričom sa vopred rozhoduje o konečnom strešnom materiáli.

  Uhol sklonu strechy pre rôzne podmienky a strešné materiály

  Strecha domu môže mať rôzne tvary, rovnako ako rôzne strechy skaly. A uhol sklonu strechy je najčastejšie spôsobený estetickými úvahami, ale praktickou stránkou a určitými požiadavkami. Kvôli tomu, aká ostrá alebo plochá je strecha, závisí od jej pevnosti a správneho fungovania. Preto sa sklon vypočíta s prihliadnutím na všetky potrebné parametre.

  Tri hlavné faktory ovplyvňujúce sklon strechy

  Stavitelia prijali túto hodnotu (uhol, v ktorom sa nachádza sklon strechy vzhľadom k obzoru) na meranie v stupňoch alebo v percentách. Ak chcete získať presný výsledok, použite geodetický nástroj. Aby bolo jasné, 0 stupňov zodpovedá absolútne plochá strecha a veľké hodnoty uhla - strecha s akútnym uhlom. Pri šikmých strechách sa typicky pohybuje od 11 0 do 45 0. Pri budovaní je potrebné vypočítať, aký je tento uhol. A preto musíte venovať pozornosť nasledujúcim veciam.

  Zaťaženie vetrom

  Ak vaša oblasť dominuje silný vietor, potom sa nemyslite na projekt s ostrým strešným plášťom. Vďaka vysokému navíjaniu strechy s veľkým svahom je náchylnejšie na ničivý účinok vetra. V tomto prípade je lepšie urobiť strechu viac naklonenou (čím nižšia je sklon rampy, tým bezpečnejšia) a krokve pod ňou budú postavené so silným, vystuženým typom. Hoci je to oveľa drahšie na stavbu, ale strecha bude oveľa lepšie chránená pred vetrom. Pri budovaní strechy domu by sa však mala brať do úvahy nielen sila vetra, ale aj jej smer. Pre kov, je žiaduce, aby vietor fúkal priamo do roviny listov. Ak jeho impulzy prichádzajú z koncov, potom sa strešné pláty budú s väčšou pravdepodobnosťou ohýbať a vypadnúť. Preto v závislosti od prevládajúceho smeru vetra je potrebné otočiť strechy strechy podľa toho.

  Zrážky a snehové zaťaženie

  Ak žijete v prostredí, kde je snehová pokrývka v zime dosť pevná, potom je strecha vyrobená s minimálnym sklonom strechy 45 stupňov (môžete a viac, ale nie menej). Je to nevyhnutné na to, aby sa sneh skĺzol, inak praskne na streche a vytvorí príliš veľkú vrstvu, ktorá môže tlačiť povlak. Ak však strecha má dostatočný uhol (asi 45 stupňov), môžete tiež zvýšiť krokvy. Rovnako ako aj systém zadržiavania snehu. Avšak zaťaženie vetra pre takúto strechu sa zvyšuje. Preto sa uskutoční konečná voľba, berúc do úvahy všetky klimatické podmienky.

  Treba poznamenať, že nielen sneh, ale aj dážď, krupobitie a žeravé slnečné lúče budú pravidelne testovať vašu strechu na silu. Ak je terén slnečný a nie je veľa dažďa v roku, potom môže byť obmedzená rovná strecha so sklonom, ktorý je blízko k minimu.

  Dôležité: napriek tomu, že plochá strecha sa nazýva plochá, odchýlka je stále potrebná. Minimálny sklon pre plochú strechu je 1 stupeň alebo 1,7%.

  Strešný materiál

  Materiál, ktorý kryt strechy môže byť hladký alebo drsný. V druhom prípade voda zhorí zhora strechu a pretrváva na povrchu (ako napríklad sneh). Ale pri hladkej povrchovej vrstve okamžite vyteká všetka vlhkosť. Existujú aj iné konštrukčné parametre, na ktorých závisí minimálny a maximálny sklon.

  Minimálny prípustný sklon strechy pre rôzne materiály

  Kovové dlaždice

  Najmenší uhol sklonu strechy od kovovej dlaždice je 15 stupňov (podľa niektorých výrobcov kovovej tašky - 14 stupňov). S malými sklonom niektorí výrobcovia odporúčajú, aby každý kĺb dosiek bol mazaný hermetickým a vodotesným, nebojte sa zloženia mrazu. Avšak experimentálne sa zistilo, že sneh najviac rád leží na kovových strechách so sklonom 20 až 35 stupňov. Príliš malá odchýlka je tiež zlá - voda nemá čas na odvodnenie zo strechy, drvenie na streche a prúdenie pod spoje s prílišnými zrážkami. Výber šindľov so zvýšenou výškou vlny nejako napraví situáciu.

  Profilované (profilované)

  Minimálny sklon strechy z profilovaného plechu má o niečo nižšiu hodnotu - 12 stupňov. Malé uhly sklonu vyžadujú prekrytie dvoch vln a uhly od 15 stupňov - prekrývajú sa o 20 centimetrov. Krok prepravky sa zvyšuje s rastúcim gradientom. Takmer ploché strechy vytvárajú kontinuálnu prepravku, pretože ak sa hromadí veľké množstvo snehu, môže dôjsť k deformácii strechy.

  Pružné strešné tašky (mäkká strecha)

  Puzdro pod ohybnou dlažbou je pevná základňa vyrobená z listov preglejky alebo OSB. Minimálny povolený sklon korčuliarov pre túto strechu je najmenej 11 stupňov.

  Materiály na základe bitúmenu

  Pre takéto mäkké povlaky je minimálne len asi dva stupne. Veľmi malý uhol sklonu vyžaduje zvýšenie počtu vrstiev strechy (pretože pri plochých strechách je veľmi dôležité mať dobrú ochranu proti vlhkosti). Ak zabezpečíme len 1 alebo 2 vrstvy pokrytia, bude potrebné dosiahnuť sklon rampy minimálne 15 stupňov.

  Evroshifer (Ondulin)

  Pre tento materiál je minimálny sklon šikmej strechy malý, je to 11 stupňov. Ale keď pracujete s ondulínom na strechách s miernym sklonom, je tu jedna podmienka: je potrebný pevný typ prepravky.

  Hliníkové dlaždice a azbestocementová bridlica

  Pre tieto strešné materiály je potrebný sklon svahu 22 stupňov. V tomto prípade musíte venovať veľkú pozornosť výpočtu systému krokvy, pretože zaťaženie ťažkého materiálu bude značné. A ak k nim pridáte vrstvu snehu alebo silné poryvy vetra, dostaneme vyššie nároky na systém podpory strechy. A ešte viac treba poznamenať, že zníženie sklonu spôsobuje nárast zaťaženia na krokve.

  Ako vypočítať sklon strechy: niekoľko odporúčaní

  Teraz zvážte, ako vypočítať uhol strechy. Na začiatku možno sklon, ako je uvedené vyššie, merať v stupňoch a percentách. Niekedy neskúsení stavitelia ich zamieňajú, čo vedie k chybám vo výpočtoch. Ale tieto hodnoty nie sú v žiadnom prípade rovnaké. Pri používaní špeciálnych stolov však môžete rýchlo preniesť množstvá.

  Pomer stupňov a percent v sklone strechy

  # 1. Sklon, meraný v stupňoch, je skutočný uhol medzi prekrytím a krokvami. Môže sa vypočítať delením výšky hrebeňa (nad rovinou prekrytia) o polovicu šírky strechy. Ak má strecha zlomený tvar, potom je časť širky domu pod touto časťou strechy. Napríklad dom má jednoduchú strechu 10 metrov širokú. Kôň má výšku 2 metre. Vykonávame výpočty. Rozdeliť 2 na 5, po získaní 0,4. V percentách jednoducho preložte: vynásobte číslo 100. Bude 40 percent.

  # 2. Môžete ísť ešte jednoduchšie. Chystáte sa na internete, nájdete službu online s kalkulačkou na výpočet strechy strechy (existuje veľa z nich na webe). Zadajte požadované hodnoty. Toto je šírka budovy a výška hrebeňa. Paralelne sa vy a dĺžka krokvy okamžite vypočíta. Princíp fungovania takýchto kalkulátorov je založený na skutočnosti, že v skutočnosti všetky strechy pozostávajú z dvojpodlažných striech, ktoré sú vypočítané ako pravidelný trojuholník.

  # 3. A ešte jedna cesta - je vhodná pre tých, ktorí veria svoje ruky a oči viac ako výpočty. Musíte len zobrať a zmerať svah pomocou tohto jednoduchého zariadenia - sklonomeru (inak, uhlomeru). Dnes existuje veľa možností pre toto zariadenie, a to ako analógové, tak aj digitálne.


  Elektronický goniometer, ktorý dokáže merať uhol sklonu strechy.

  # 4. Keďže šírku domu nemožno zmeniť, je možné zmeniť sklon strechy tým, že zmeníte výšku hrebeňa. Prirodzene, iba ak sú steny domu a jeho základy spoľahlivé a ich sila má rezervu. Po výbere optimálneho zaujatosti pre seba, staviteľ môže určiť, akú výšku potrebuje koňa. Aby mu pomohli, existujú špeciálne tabuľky s koeficientmi, ku ktorým by sa mala vynásobiť jedna sekunda od šírky prekrytia (stupeň je nastavený).

  # 5. V praxi je možné určiť výšku hrebeňa jednoducho. Prijímame a označíme dve vonkajšie steny domu (popri nich bude naša rampa umiestnená). Kord je trecí krieda a tesne napnutý medzi týmito značkami. Merať stred kábla a v tomto bode nastavíme pruh. Mala by byť striktne kolmá na prekrývajúcu sa rovinu (pre presnosť ju skontrolujte so štvorcom).

  Zmenou pozície reťazca vzhľadom na lištu (pohybom nahor) sa snažíme dosiahnuť požadované predsudky. Preto pravidelne kontrolujte hodnotu uhla od steny. Po dosiahnutí požadovaného výsledku umiestnime na lište značku. Po opití tohto kusu vytvoríme šablónu pre podpery hrebeňa. Ak nie sú potrebné podpery, potom na každom koncoch strechy určíme výšku ukotvenia oboch krokví a upevníme lišty tesnou šnúrou.

  Minimálny sklon strechy sedla

  Určenie uhla sklonu pre jednoposchované strechy

  Otázka, ako vypočítať uhol strechy s jednopodlažnou konštrukciou, je ťažká úloha pre tých majstrov, ktorí práve začínajú zvládnuť základy strešnej zručnosti. Je to spôsobené výberom parametrov, ktoré spôsobujú rozdiel v konštrukcii strechy. Pozrime sa na jeho hlavné zložky:

  • lapačský systém a ďalšie príslušenstvo;
  • debna;
  • prah strešnej krytiny vrstiev tepelnej izolácie, hydroizolácie a parozábrany;
  • strešný materiál.

  Je potrebné vziať do úvahy, že veľký uhol sklonu bude vyžadovať použitie oveľa viac stavebných materiálov, čím sa zvýšia náklady na montáž strechy na 20%. Pri konštrukcii v oblastiach s veľkým veterným zaťažením sa používa jednostranná strešná konštrukcia s malým uhlom sklonu, ktorá je vo väčšine prípadov umiestnená na strane na strane vetra. To poskytuje značnú odolnosť voči zaťaženiu vetrom. Z tohto dôvodu kompetentný výpočet uhla sklonu prispieva k vysokej úrovni úspory strešných materiálov pri rešpektovaní všetkých stavebných predpisov a pravidiel. Rozhodujúcimi faktormi sú:

  • klimatické vlastnosti oblasti, v ktorej sa uskutočňuje výstavba;
  • strešný materiál;
  • účelu budovy.

  Závislosť uhla sklonu od druhu strešného materiálu

  Pri výbere strešného materiálu treba mať na pamäti, že má priamy vplyv na postavený objekt a jeho náklady. Výpočet uhla sklonu stingrays by sa mal vykonať s prihliadnutím na typ strešného materiálu. Ak to chcete urobiť, odporúčame použiť nižšie uvedenú tabuľku.

  Z tabuľky je zrejmé, že strešný materiál je rozhodujúcim faktorom pri výpočte.

  Pri použití mäkkej strechy je uhol sklonu oveľa menší ako bridlica.

  Výpočet by mal zohľadňovať atmosferické vlastnosti oblasti, v ktorej sa stavba uskutočňuje. Jedným zo znakov strechy so svahom 300 je nahromadenie snehu z spodnej strany a zvýšenie zaťaženia strešných materiálov a systému krokiev.

  Vzorec na správny výpočet požadovaných parametrov

  Vzhľadom na to, že sa jednostranná strecha opiera o steny s rôznou výškou, uhol sklonu sa vytvára počas výstavby stien s rôznymi výškovými úrovňami. V stavebnej dokumentácii je možné zaujať uhol sklonu v rozmedzí od 5 do 60 °. Pre oblasti so zvýšeným zrážkom v zime je odhadovaná hodnota v rozmedzí od 45 do 60 °. Pri výpočte uhla sklonu lúčov sa berie do úvahy zaťaženie atmosférických zrážok, ktoré súvisí s charakteristikami konštrukcie jednoplášťových striech a mechanickou pevnosťou strešných materiálov. Vo všeobecnosti má vzorec nasledujúcu formu:

  kde Lsteny - výška štítku steny;

  Ldĺžka - dĺžka steny domu;

  A je uhol sklonu.

  Ak chcete postaviť jednopokojovú strechu, vypočítajte dĺžku krokvy, ktorá je určená nasledujúcim vzorcom:

  Ak chcete nájsť sinA a tgA, použite nasledujúce tabuľky:

  Príklad výpočtu

  Dĺžka steny domu: Ldĺžka= 5 metrov;

  Uhol sklonu strechy: A = 25 °;

  Definujte výšku steny: Lsteny= 5 x tg25 ° = 5 x 0,47 = 2,35 metra;

  Definujte dĺžku krokien: Lkrovy= 2,35 ÷ sin25 ° = 2,35 ÷ 0,42 = 5,6 metra.

  Ak chcete získať spoľahlivé výsledky výpočtu, pridajte dĺžku predného a zadného previsu na dĺžku ramennej nohy. Budú slúžiť ako optimálna ochrana domu pred zrážkami.

  Príslušný výpočet strechy je spojený s estetickým vzhľadom, ktorý bude mať v dôsledku dokončenia stavby. Väčšina majiteľov moderných domov uprednostňuje vysoké strechy, čo dáva štruktúre harmonický klasický vzhľad. Ďalšou z ich výhod je možnosť vybudovania priestrannej podkrovie. Avšak z finančného hľadiska je konštrukcia jemne svahovitej strechy oveľa lacnejšia než jej vrcholové náprotivky.

  Výhody sedlovej strechy

  Jednoduchá strecha má mnoho výhod, čo z nej robí najobľúbenejšiu možnosť usporiadania priestorov a budov pre domácnosť. Jeho hlavnými výhodami sú:

  • jednoduchý dizajn;
  • Konštrukcia sedlovej strechy vyžaduje značne menej stavebných materiálov ako iné typy;
  • jednoduchá a jednoduchá inštalácia;
  • nízke náklady na výstavbu;
  • vysoká odolnosť voči zaťaženiu vetrom;
  • krátky čas konštrukcie.

  Nevýhody jednopodlažnej strešnej konštrukcie

  Okrem výhod jednopodlažnej strechy existujú tieto nevýhody:

  • pri jeho stavbe nie je možné vybaviť pohodlný manzard; je to spôsobené konštrukčnými vlastnosťami strechy;
  • znížená úroveň tepelnej izolácie, ktorá je dôsledkom minimálneho množstva voľného priestoru pod strechou.

  Výpočet uhla sklonu strechy umožňuje v predbežnom prípravnom štádiu získať spoľahlivé údaje o množstve materiálov potrebných pre konštrukciu jednoposchovej strechy. Použitie správneho spôsobu získavania návrhových údajov poskytuje optimálny pomer medzi nákladmi na montáž strechy a jeho výkonnostnými charakteristikami. Na šetrenie finančných prostriedkov počas výstavby nie je potrebné znížiť spoľahlivosť strechy alebo odmietnuť používanie vysokokvalitných materiálov. Je dôležité včas vykonať správny a správny výpočet, ktorý odráža skutočné náklady na výstavbu.

  Určte optimálny a minimálny sklon strechy sedla

  Strechy s jednou rampou sa dostávajú do módy. Existuje mnoho dôvodov, vrátane ich praktickosti, nízkych nákladov a charakteristického vzhľadu. Sklon strechy s jednou strechou sa vo väčšine prípadov líši od štítov a bokov: je menšia. Pozrime sa na to, na čo optimálne a aký je minimálny sklon strechy s jedným stropom.

  Čo hovoria normy: skúmame SNiP "Strechy"

  V aktualizovanej verzii SNiP II-26-76 "Strecha", aktualizovanej v rámci SP 17.13330.2011, sa uvádza, že sklon strechy by mal byť od 2 ° do 12 °. Je logické predpokladať, že normy predpokladajú hodnotu pre šikmú strechu nad 12 °. Na svahu šikmej strechy SNiP však nie sú žiadne informácie. Hodnota 12 stupňov je nepovinná. V skutočnosti hranica medzi plochou a šikmou strechou nie je fixovaná normatívne a je častejšie definovaná "po oku".

  Jedným z faktorov, čo naznačuje, že chudý, ku streche - nanesenie na ňom je krytiny pre šikmé strechy (pásový opar všetkých typov, plechy, vlnité, atď.) Ploché strechy majú v priemere sklon 3 ° a sú pokryté výnimočnou výnimkou z valcovaných bitúmenových materiálov. Asfaltová strecha môže byť úspešne inštalovaná na šikmých strechách.

  Určte optimálny uhol sklonu

  Optimálny sklon sedlovej strechy je diktovaný architektonickými a plánovacími prvkami budovy. S rovnakou sklonou so štítovou strechou bude jednopórový okraj dvakrát väčší, takže jednotlivé strechy sú ploché. Pre prístrešok stačí garáž, veranda vo väčšine prípadov, 10-15 °. Jedna strešná strecha je úsporná, najmä pre malé budovy. Spravidla je dostatočný sklon 10-15 °.

  Samostatná strecha je nevhodná pre organizáciu podkrovia v klasickej forme: jedna časť miestnosti sa ukáže byť príliš nízka, ďalšia príliš vysoká, tento objem je ťažko racionálne. Dokonca aj pri výstavbe podkrovia nie je ťažké urobiť sklon nad 30 °. Jednoduchá jednostranná strecha, relatívne plytká, (10-20 °) vám umožňuje vybaviť na podlahách miestnosti s rôznymi výškami stropu. Vo vyššej časti obytných miestností sú vyťahované, v dolnej časti - kúpeľne, úžitkové miestnosti, schodiská.

  Ak rozloženie poskytuje úrovne poschodí posunutých výškou, prudká strecha so sklonom 20 až 35 ° bude racionálna.

  Vypočítajte minimálnu platovú triedu

  Limitujúcim faktorom minimálneho a maximálneho skreslenia sú odporúčania výrobcu pre konkrétne typy strešných materiálov. Jednoduché strechy sú pomerne ploché, zaujímame viac o minimálne hodnoty.

  Rolová asfaltová strešná krytina môže pokrývať akékoľvek strechy vrátane plochých striech. Iba maximálny uhol 25 ° je obmedzený, aj keď je lepšie neprekročiť rozsah 15 °, aby sa nekomplikovala inštalácia. Najtrvanlivejšie a najspoľahlivejšie bitumen-polymérové ​​materiály, horná vrstva je posypaná drobným kameňom. Materiály na valcovanie sú prilepené na bitúmenové tmely horkým spôsobom.

  Azbestocementové vlnité plechy (bridlica) vyžadujú pomerne veľký sklon. Pre plechy zosilneného profilu musí byť najmenej 25 °, zvyčajne - 35 °. Treba poznamenať, že presah dosiek horného radu je prijatý v závislosti od tejto hodnoty. Čím je vyššia, tým viac sa prekrýva.

  Takzvaný "evroshifer" je menej náročný na strmosť povrchu, je povolené minimálne 6 °. Pri inštalácii asfaltovej vlnité dosky z hodnoty sklonu závisí nielen prekrývajú, ale laty konštrukcie: na 6-10 °, musí byť pevný pri teplote 10-15 ° prijatých krokov a tyčí alebo dosiek 45 cm osi, pre väčšie hodnotou 60 cm je postačujúce.

  Kov môže teoreticky sedieť so sklonom 10 °. Ale s parametrom 10-20 ° je potrebné utesniť všetky kĺby listov a to nie je jednoduchá úloha. Racionálne riešenie bude použitie kovových strešných krytín pre strechy so sklonom väčším ako 20 ° bez dodatočného tesnenia.

  Profilované fólie môžu slúžiť ako zastrešenie pre strechy so sklonom 5 °. Pri 10 ° sa zväčšuje prekrytie, tesniaca páska sa položí do kĺbov.

  Šev strecha ako prvky typické továrenské polodrážky polodrážky pre výrobu pozinkovaných oceľových plechov priamo na mieste, ktoré sa používajú pre substráty so sklonom 8 °. Ak sú švy zapečatené, hodnota sa môže znížiť na 3 °.

  Bitúmenové pružné dlaždice sa používajú na stúpaniach najmenej 11 °. Keď je nastavený na 18 ° podkladovej vrstve by mala byť kontinuálne, na dostatočne vysoká, aby rozvinúť role vonkajšími obrysmi každého zo strešných plôch, a ďalej izolovať otvory.

  Keramické a betónové dlaždice vyžadujú sklon 22 °. Môže sa znížiť na 10 °, ak sa pod dlaždice umiestni ďalšia vodotesná vrstva. Doska je pomerne ťažká a zriedka sa používa na sedlové strechy.

  Uvedené údaje nie sú úplne presné. Každý výrobca strešných materiálov nastaví svoje vlastné požiadavky, môžu sa mierne líšiť. Navyše sklon závisí vo veľkej miere od zaťaženia snehu v určitej lokalite. Čím menej snehu, tým plytšia môže byť strecha. Existujú územné štandardy, ktoré stanovujú minimálne v závislosti od klimatických charakteristík oblasti.

  Zistili sme, že uhol sklonu sedlovej strechy je určený architektúrou budovy a je obmedzený technickými požiadavkami. Výpočet systému krokiev na zaistenie potrebnej pevnosti pri racionálnej spotrebe materiálov by mal byť zverený odborníkom.

  Zvláštnosti výpočtu uhla sklonu sedlovej strechy

  Jednoduchá strecha získala značnú popularitu kvôli relatívnej jednoduchosti inštalácie a finančnej ziskovosti. Tento typ zastrešenia je častou voľbou pri výstavbe vidieckych domov. S jednostrannou strechou je možné spoľahlivo chrániť budovu pred vetrom a negatívnymi účinkami iných javov počasia, ak je správne vypočítaný uhol sklonu sedlovej strechy vzhľadom na veternú stranu.

  Jednopodlažná strecha bude trvať dlhšie a bude spoľahlivejšie chrániť budovu pred účinkami poveternostných podmienok, ak budú jej krokve podporované stenami rôznych výšok a budú menej ovplyvnené nárazmi.

  Podľa odborníkov môže dokonca aj osoba bez špeciálnych schopností nainštalovať sedlovú strechu. Tvrdia, že je dostatočné dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a teoreticky sa oboznámiť so špecifikami postupu práce. Takáto jednoduchosť inštalácie a minimálne množstvo použitých materiálov sú hlavnými výhodami, ktoré priťahujú mnohých spotrebiteľov, ktorí dnes budujú vidiecke domy.

  Aby ste zaistili maximálnu bezpečnosť pri inštalácii strešnej krytiny, mali by ste používať najspoľahlivejšie rebríky a nezabudnite si nasadiť záchranné pásy.

  Vlastnosti konštrukcie jednokrídlovej strechy sa môžu úplne vyhnúť

  Príklad výpočtu uhla sklonu strechy s jednou strechou

  iracionálne využitie priestoru v miestnosti. Jednopodlažná strecha neposkytuje podkrovie a niekoľko komfortných podkroví.

  Okrem štôlňa dacha sú štítové strechy vybavené garážami, balkónmi, prístavbami na rôzne účely a pomerne často bývanými domami. V obytných budovách pomáha strecha takého plánu vytvoriť unikátnejší dizajn miestnosti. Tiež často vybavenie jednoposchovej strechy v obytnej budove vyžaduje charakteristiku terénu. Takže môžete minimalizovať množstvo bežiacej dažďovej vody a roztaveného snehu na vozovke.

  Druhy jednostranných striech

  V závislosti od toho, či je priestor na strešné vetranie, existujú dva typy jednostranných striech:

  • Vetrané. Obvykle sa používa pri stavbe uzavretých budov. Uhol sklonu sedlovej strechy sa v tomto prípade pohybuje od 5 do 20%. Vetranie je špeciálne určené na prechod vzduchových dutín medzi vodotesnú a tepelnú izolačnú vrstvu strechy. To umožňuje výrazne zvýšiť životnosť strechy budovy.

  Pri inštalácii jednopokojovej strechy s dodaným ventilačným systémom je potrebné vytvoriť na stranách budovy v úrovni strechy otvoru. To zabezpečí konštantnú výmenu vzduchu bez ohľadu na smer vetra.

  • Nevdychované. Najčastejšie sa používa pri stavbe terás. Uhol sklonu v tomto prípade je v rozmedzí 3-6%. Otvorený typ priestorov predpokladá prítomnosť osobitnej starostlivosti, najmä v zime.

  K dispozícii je aj kombinovaná verzia jednoposklených striech s ventiláciou a bez neho. V tomto prípade poskytuje tepelná izolácia malý sklon strechy sedla. Zároveň sú pozorované výrazné úspory v konštrukcii, ale v prevádzke spôsobujú určité nepríjemnosti. Takže v zime, s veľkým množstvom spadnutého snehu, je potrebné neustále vyčistiť strechu a znížiť zaťaženie.

  Aké sú výhody jednostranných striech?

  Okrem minimálneho množstva použitých materiálov a jednoduchosti inštalácie, ako bolo spomenuté vyššie, existuje niekoľko ďalších výhod, ktoré umožňujú vybrať jednu strechu pre stavbu budov na rôzne účely.

  1. Ak je v regióne, v ktorom sa plánuje postaviť budovu, drevo je vzácny materiál, jednostenová strecha bude pre staviteľa najvýhodnejšou možnosťou. Jeho inštalácia zahŕňa použitie minimálneho množstva dreva.
  2. Minimálny sklon strechy sedla výrazne znižuje počet plachiet. Takže priestor pod strechou bude najviac používaný racionálne, nebudete musieť vybaviť najmenej pohodlné a menej funkčné podkrovie.
  3. Tento typ strechy sa dá ľahko použiť v budovách hospodárskeho charakteru so stenami rôznych výšok.
  4. Ak je vozovka umiestnená na jednej strane budovy, jednopodlažná strecha zabráni vypúšťaniu veľkého množstva snehu a dažďovej vody na cestu.

  Aby sa eliminovala možnosť poškodenia strechy nárazmi silného vetra, je potrebné na strane drezu nainštalovať špeciálne obrubník, vystužený pozinkovaným železom alebo dlaždicami.

  Strešný systém pre sedlové strechy

  Strešný nosník je vlastne kostra. Preto je jeho hlavnou úlohou rovnomerné rozloženie hmoty materiálu samotnej strechy na podpery, na ktorých je pripevnená. Tiež pri vytváraní krovu treba brať do úvahy silu vetra a zrážok v oblasti.

  Je potrebné zvýšiť indikátor údajného zaťaženia na krokve systém, vypočítať, ako to hovorí, s maržou.

  Pri navrhovaní jednopodlažnej strechy je potrebné brať do úvahy plán stien pôsobiacich ako podpery, charakteristiky podkrovia a vnútorných priečok, vonkajšie parametre budovy a vzdialenosť najväčšieho rozpätia.

  Uhol strechy a ľahká inštalácia závisí od typu pripevnenia systému krokvy k podperám. Existujú teda tri typy upevnenia:

  • Závesné krokvy sa používajú, ak nie je možné poskytnúť podporu pre krokvy vo vzdialenosti medzi bočnými podperami. V tomto prípade sa zhromažďovanie krovov uskutočňuje na zemi a potom sa dokončené konštrukcie presne prenesú na extrémne podpery. Tento proces trvá najviac času a úsilia. Komplikuje jeho prítomnosť veľkých rozpätí. Nosné strešné prvky sú zvyčajne vyrobené z mäkkého dreva, kovu a železobetónu. Najvhodnejšia časť profilu je 5 x 15 centimetrov. Tyče pre prepravku musia byť charakterizované prierezom 5 x 5 cm.
  • Šikmé trámy preberajú na vonkajších stenách predných prvkov pod uhlom. V hornej časti tohto typu sú krokvy nesené tyčou upevnenou vzperami a stojanmi. Podpora pre vzpery sú oddiely. Taktiež vonkajšie oporné steny môžu slúžiť ako podpery. Dĺžka vzdialenosti medzi krokodérmi sa môže pohybovať medzi 60 a 140 centimetrami. Táto vzdialenosť závisí od hrúbky stromu a parametrov materiálu použitého na zastrešenie. Podporou pre stavbu sú steny, ktoré sa vyznačujú rôznymi výškami. Najčastejšie sa na usporiadanie strechy budov na hospodárske účely vyberajú šikmé trámy.

  Nezabudnite na otáčanie sklonu strechy vzhľadom na veternú stranu.

  • Posuvné trámy ako podpora používajú log na hrebeň. Pri pripájaní trámov k stenám sa v tomto prípade používajú špeciálne prvky nazývané "lístky". Posuvné krokvy sa najčastejšie používajú na zastrešenie v zrubových budovách. Vďaka použitiu tohto typu trámov je možné kompenzovať pomerne veľké zmrštenie rámu, čím sa zabráni poškodeniu budovy na spoji jeho hlavných prvkov.

  Materiály použité pri tvorbe jednoposklených striech

  Pri otázke, ako určiť uhol strechy, je potrebné najprv zohľadniť materiál, z ktorého je plánovaná strešná krytina. Existujú teda určité limity prípustného sklonu pre rôzne druhy strešného materiálu:

  • Sklon strechy z vlnitej lepenky sa môže pohybovať od 8 do 20 stupňov.
  • Ak sa pre strechu zvolí strešná krytina, minimálny sklon môže byť 25 stupňov.
  • Pre strechu bridlice sa indikátor minimálneho uhla sklonu zvýši na 35 stupňov.
  • Skladaná strecha môže byť v uhle v rozmedzí od 18 do 35 stupňov.

  Nesnažte sa vytvoriť uhol sklonu menej ako osem stupňov, pretože takáto strecha môže zlyhať aj pri snehu pri vysokej úrovni zrážok.

  Po tom, ako je roh strechy najvhodnejší pre konkrétnu budovu, bude potrebné zdvihnúť fasádu budovy tak, aby jej výška vo vzťahu k zadnej stene tvorila vytvorený sklon. Pri takýchto výpočtoch sa nedá robiť bez použitia určitých goniometrických vzorcov, takže pri správnych výpočtoch sa často obráťte na skúsených odborníkov v príprave takéhoto plánu.

  Ako správne vypočítať uhol sklonu a výšku strechy sedla

  Po celom svete existujú tisíce a tisíce architektonických tradícií z hľadiska vzhľadu strechy. Moderní architekti však úplne zmenili myšlienku kultúry predmestskej výstavby a zaviedli jednorázové strechy v ideálnom spojení s krajinným dizajnom a rôznorodým výkonom. Samozrejme, ľudia Austrálie požiadali o tento nový módny tón, v ktorom absencia snehu vo všeobecnosti ako prírodného javu im umožňuje vytvoriť všetko, čo fantazia diktuje s architektúrou obytných budov. Ale v zasnežených regiónoch Ruska môže byť taká strecha postavená, ale s vhodnou odchýlkou ​​a správnym smerom. Jedným slovom, hlavným parametrom funkčnosti je uhol sklonu strechy sedla, ktorý vás teraz učíme.

  Krok 1. Vypočítajte konštantné a dynamické zaťaženie

  Najprv vypočítajte zaťaženie strechy sedla. Sú rozdelené na trvalé a dynamické. Prvou je hmotnosť strešnej krytiny, ktorá je vždy na streche, inštalácie ako antény a dosky, komín a tak ďalej. tj všetko, čo bude na streche, deň a noc.

  A dynamické zaťaženie, alebo ako sa nazývajú premenné, sú tie, ktoré sú z času na čas: sneh, krupobitie, ľudia, opravárenské materiály a nástroje. A vietor, ktorý má veľmi rád odtrhnúť strechy sedla kvôli svojim plachtám.

  Takže, ak zostupujete na sedlo strechy pri 30 °, v zime sneh stlačí na ňu silou 50 kg na meter štvorcový. Len si predstavte, že na vašej streche bude sedieť na jednu osobu za každý meter! Tu také zaťaženie.

  A ak zdvíhate strechu na viac ako 45 °, sneh s vysokou pravdepodobnosťou a nemôžete zastaviť vôbec (stále záleží na drsnosti strechy). Ale pre strednú zónu Ruska, kde sú sneženie mierne, sedlo strecha je dosť a do 35-30 °:

  Minimálny uhol, ktorý by mal byť, že sneh mohol ísť zo samotnej strechy sedla - je 10 °. Maximálne - 60 °, preto, že strecha stúpa viac, nemá zmysel. To isté platí aj pre sneh, ktorý sa na takú strechu ešte viac drží.

  To je dôvod, prečo majitelia jednorázových hospodárskych budov v zime často zaberajú lopatu. Ukladá len oblasť povlaku: čím je menšia, tým je menej pravdepodobné, že sneh bude schopný ohýbať materiál.

  Ale vo veterných oblastiach nie je možné vybudovať strechy so strmými rampami. Pre porovnanie: sklon strechy s jednou strechou pri 11 ° zaznamenáva presne 5-násobok sily vetra ako rampa pri 45 °. Vzhľadom na to si všimnite, že jednostranná strecha je vždy nízka časť na spodnú stranu.

  A napriek tomu vypočítajte pre sedlovú strechu takú hodnotu ako kombinácia najnepriaznivejších trvalých a dočasných zaťažení. tj čo je kritický bod, ktorý musí byť schopný odolávať lamelovému systému. Mimochodom, toto je často zabudnuté! Myslí si, že tady sneh prežije, aj vietor...

  A čo keby ste vy a váš priateľ museli dostať do násilnej búrky a dostať sa zo snehu na streche? Je dizajn vypočítaný v rovnakom čase a na snehu a na vetre a na nohách najmenej dvoch ľudí? Tak sa stávajú problémy.

  Krok 2. Zvoľte sklon strechy

  Sklon strechy sedla - v pomerne širokom rozmedzí: od 6 ° do 60 °. Všetko závisí od oblasti, v ktorej sa budete stavať: ak potrebujete úspešne vynechať tony snehu každú zimu, potom prudko strmé, ak sa chcete chrániť pred vetrom - potom plytšie. A z mnohých ďalších faktorov, vrátane estetiky.

  Strmé strechy sedla

  Čím väčší je uhol takejto strechy, tým rýchlejšie vypúšťa vodu do žľabov. Nebudú žiadne listy ani nečistoty, a preto samotná strešná krytina bude trvať oveľa dlhšie. Okrem toho vizuálna estetika vybranej flexibilnej dlaždice alebo kovového profilu je na takejto streche viditeľnejšia, čo často hrá majiteľom veľkú úlohu.

  Nízkoposuvné jednostranné strechy

  Rýchlosť prúdiaceho dažďa a vody z taveniny na nízkoplošných korčuliach je oveľa nižšia, a preto existuje riziko stagnácie vody, zberu špiny a uviaznutia ľadu. Na takýchto strechách sa mech vyvíja rýchlo a lístie priľne. Najmä ak je zastrešenie drsné.

  Pokiaľ ide o dažďovú vodu, hlavnou požiadavkou na strechu je, že voda na ňom zostáva na povrchu strešného materiálu počas topenia snehu alebo po daždi, ale ľahko sa kĺže. Ak má príliš nízky sklon (pre určitý terén), kvapalina zostane dlho vo všetkých nepravidelnostiach a švách. A čím dlhšie - tým viac šancí sa musí dostať dovnútra a vytvoriť veľa problémov vo forme vlhkosti, zhoršenej izolácie a korózie kovových prvkov strechy:

  Ale ak sa nad takou budovou stane veľká strecha domu, potom nič strašného:

  Ale je tu ešte jeden plus: čím menší je uhol sklonu strechy sedla, tým bližšie je geometria interiéru k tradičnej kocke. A preto je vnímaná ľahšie a používa sa s väčším prínosom.

  Preto, čím je uhol sklonu takejto strechy menší, tým je potrebné venovať väčšiu pozornosť jej hydroizolácii, aby roztopené a dažďové vody nemohli preniknúť do systému krokiev. A pretože tu už potrebovali také strešné krytiny, ako sú membrány, izolácia valcovaním alebo plné dosky.

  Pri štandardnom uhle sklonu je jednostranná strecha postavená nasledovne:

  Minimálny uhol priepustnej strechy

  Jednoduchá strecha, ktorej uhol je iba 3-5%, sa často stáva inverznou. tj podliehať určitým dodatočným zaťaženiam: chodiť po nej, pestovať záhradu alebo dokonca ju používať ako otvorenú terasu. Ako tu:

  Navyše, pod určitým uhlom, strecha s jednou výškou smeruje prúd vzduchu v požadovanom smere, zachytáva zrážky a odoberá ich. Pamätajte si to!

  Krok 3. Určte požiadavky na zaujatosť

  Z funkčných hľadísk sú jednostranné strechy rozdelené do troch hlavných typov: ventilované, nevetrané a kombinované. Pozrime sa na každý variant podrobnejšie.

  Tieto sú usporiadané v budovách uzavretého typu. Ako vetranie existujú výbuchy a zvláštne dutiny medzi izolačnými vrstvami, ktorými prechádza vzduch, ktorý zachytáva kvapky vlhkosti z ohrievača a prenáša ich von.

  Ak takéto vetranie nie je zabezpečené, potom vlhkosť zostane vo vnútri ohrievača (a stále sa dostane do nej, aj keď trochu), a izolácia začne tlmiť, zhoršiť. A nakoniec sa celý strešný tortu postupne zničí.

  Avšak vetraná jednostenná strecha má svoje obmedzenia. Takže uhol sklonu môže byť iba v rozmedzí od 5% do 20%, inak vzduch nemôže efektívne prechádzať cez výfuky.

  Tento typ výhody sedlovej strechy je postavený na terasách a hospodárskych budovách. Zvyčajne je uhol takejto strechy v rozmedzí iba 3-6%, hoci neexistujú žiadne obmedzenia.

  Vetranie na takýchto strechách nie je potrebné, pretože vzduch v miestnosti bez steny alebo s často otvorenými širokými dverami (ako v prípade garáže) a sám ventilačne dobre, fúka na ulicu vodnej pary. Ktoré, mimochodom, nie sú v týchto budovách osobitne vytvorené:

  Takéto strechy spájajú zariadenie obidvoch predchádzajúcich typov. Tu je požadovaný sklon strechy poskytnutý z dôvodu tepelnej izolácie. Ukazuje sa mierne, ale v zime bude potrebné neustále čistiť sneh.

  Ale aj takáto strecha je už iná, pretože dynamické a dynamické zaťaženie sa teraz pridáva k premenným a statickým zaťaženiam. A zvyčajne všetko vyzerá takto: spodný profil, to je dve vrstvy izolácie a dobrá hydroizolácia.

  Hĺbka sedlovej strechy závisí aj od takých parametrov ako je typ spojenia krokien s mauerlatom alebo stenami. Pozrime sa na to podrobnejšie.

  Krok 4. Vypočítajte presný uhol rampy

  Roh strechy sedla sa zvyčajne nazýva uhol, pri ktorom sú krokve a sklon strechy sklonené k horizontálnej rovine stropu. A vezmite si túto schému vážne, ak chcete zabezpečiť vašu strechu správnu mechanickú pevnosť:

  Uhol svahov sa meria v percentách a stupňoch. Ale ak sú stupne ešte viac či menej jasné (vďaka geometrickému smeru školy), potom je to záujem? Percentá sú pomerom výškových rozdielov medzi hrebeňom a odkvapom k vodorovnej rampe vynásobenej 100.

  Existuje ešte jeden zaujímavý bod: mnohí architekti konkrétne vypočítajú uhol jednoposchovej strechy tak, aby sa rovnal úhlu uhla slnka v danej oblasti uprostred jari. Potom môžete vypočítať milimetr, kedy a aký bude tieň, čo je dôležité pre plánovanie terás pred domom a ostatné miesta odpočinku.

  Krok 5. Obmedzte rozsah výberu strešnej krytiny

  Ich požiadavky na minimálny a maximálny uhol sklonu jednostrannej strechy sú aj moderné strešné materiály:

  • Profily: minimálne 8 ° - max 20 °.
  • Strecha strechy: min 18 ° - max 30 °.
  • Bridlica: min 20 ° - max 50 °.
  • Mäkká strecha: min 5 ° - max 20 °.
  • Kovová dlažba: min 30 ° - max 35 °.

  Samozrejme, čím menší uhol, tým lacnejšie materiály, ktoré môžete použiť: ruberoid, vlnitej lepenky a podobne.

  Budete prekvapení, ale najmä pre nízkokvalitné strechy sa dnes vyvíjajú tie isté typy strešných krytín, ktoré sa zvyčajne používajú, keď je sklon najmenej 30 °. Prečo? Toto je móda v Nemecku, ktorá sa dostala k nám: sedlová strecha je takmer šikmá a strecha je štýlový. Ale ako? Výrobcovia jednoducho zlepšujú kvalitu zámkov, prekrývajú oblasť a starostlivo premýšľajú o ochrane proti nečistotám. To sú všetky triky.

  Krok 6. Určite pomocou systému krokiev

  A z zvoleného uhla sklonu strechy a plánované na jeho zaťaženie, sme určení s typom upevnenia krokien na steny. Takže všetky tieto tri druhy: visiace krokvy, vrstvené a posuvné.

  Závesné krokvy - jediná možnosť, keď spojenie musí byť tuhé, ale pre krokvy medzi bočnými podperami neexistuje spôsob, ako vytvoriť podporu.

  Jednoducho povedané, máte iba vonkajšie nosné steny a žiadne vnútorné priečky. Napríklad je to pomerne zložitý krokrový systém a jeho stavba musí byť riešená zodpovedne. Celý problém je vo veľkých rozpätiach a tlaku, ktorý sa otáča na stenách:

  Alebo ako v tomto projekte:

  Tu je celá strecha rozdrvená najmenej troma podperami: dvoma vonkajšími stenami a jednou vnútornou stenou. Samotné trámy používajú hustú s prierezom najmenej 5 x 5 cm tyčí a 5 x 15 cm krokví nožov.

  V tomto raftovom systéme je jedna z podpôr logom v korčule. A pre spojenie s krokvami sa používajú také špeciálne prvky ako "skolinki". Jedná sa o kovové prvky, ktoré pomáhajú krokve pri zmršťovaní stien, aby sa mierne posunuli dopredu, aby sa predišlo vzniku trhlín. Veľmi málo! A vďaka tomuto zariadeniu strecha ľahko toleruje dokonca hmatateľné zmršťovanie guľatiny bez poškodenia.

  Podstata je jednoduchá: tým viac v systéme uzlíkov uzla, takže je flexibilnejšia a silnejšia. Čím viac je sedlo strechy schopné vydržať tlak na váhu strechy a snehu a súčasne sa nesmie zlomiť. Existujú však aj tieňové systémy, kde je spojenie vo všeobecnosti statické:

  Krok 7. Vypočítajte výšku strechy sedla

  Tu sú tri najpopulárnejšie spôsoby, ako presne vypočítať požadovanú výšku budúcej strechy.

  Metóda číslo 1. geometrický

  Jednoduchá strecha je obdĺžnikový trojuholník. Dĺžka nožnice nožnice v tomto trojuholníku je hypotenúza. A ako si spomínate zo školského kurzu geometrie, dĺžka hypotenze sa rovná koreňu sumy štvorcov nohy.

  Metóda číslo 2. Trigometrichesky

  Ďalšou možnosťou na výpočet dĺžky nožníkov je:

  1. Označte pomocou A dĺžku krokien.
  2. Označte pomocou B dĺžku krokien od steny k hrebeňu alebo dĺžku časti steny v tejto oblasti (ak sú steny vašej budovy rôznej výšky).
  3. Označte X dĺžku krokien od hrebeňa až po okraj opačnej steny.

  V tomto prípade B = A * tgY, kde Y je uhol sklonu strechy a dĺžka rampy sa vypočíta takto:

  V skutočnosti to nie je ťažké - stačí nahradiť požadované hodnoty a získate všetky parametre budúcej strechy.

  Metóda číslo 3. Online kalkulačky

  Mimochodom, moderné on-line kalkulačky vám tiež pomôžu vypočítať pravý uhol sedlovej strechy. Zvyčajne sú nastavené na aktuálne SNiPs - "Load and Impact" TCH 45-5.05. Táto metóda sa však môže použiť len ako doplnková metóda.

  Vypočítali sme? A teraz prejdeme k samotnej konštrukcii strechy:

  Dúfame, že ste to všetko uľahčili!

  Aký je uhol sklonu strechy, je lepšie vybrať - čo ovplyvňuje výber pravého sklonu strechy

  Na našej planéte môžete spočítať tisíce druhov striech, ktoré sú diktované rôznymi architektonickými tradíciami. V súčasnej dobe architekti úplne zmenili myšlienku prímestskej výstavby. Teraz sa jednostranné strechy stali ideálnou kombináciou mnohých ich dizajnov s dizajnom krajiny. V tomto článku budeme hovoriť o tom, aký je uhol strechy svahu tak, aby jeho funkčnosť spĺňala požiadavky najhustejších oblastí Ruska.

  Výpočet konštantných a dynamických zaťažení

  Určené so sklonom sedlovej strechy najskôr vypočítajte zaťaženia, ktoré sa jej môžu vyskytnúť. Sú neustále a dynamické. Trvalo prenášať hmotnosť strešnej krytiny, komínov, antén, dosiek a pod., Pretože sú vždy neoddeliteľnou súčasťou strechy.

  Dynamické alebo premenlivé zaťaženia sú tie, ktoré sa vyskytujú s určitou periodicitou. Zahŕňajú: sneh, krupobitie, prítomnosť osoby so všetkými opravnými nástrojmi a materiálmi. K tomu môžete pridať vietor, ktorý je schopný odtrhnúť strechy sedla kvôli plachteniu strechy.

  Zátky spôsobené snehovými zrážkami

  Ak si predstavíme, že uhol strechy sedla je 30 °, v zime bude aplikovaná sila 50 kg na každý štvorcový meter náteru. Je to tak, že jeden štvorcový meter bude sedieť na každom štvorcový meter.

  Ak urobíte svah viac ako 45 °, s najväčšou pravdepodobnosťou na takejto streche, sneh jednoducho nemôže pozastaviť (veľa, samozrejme, závisí od drsnosti strešného materiálu). Ale pre regióny Ruska, ktoré sa nachádzajú na strednom páse so snehovými stenami strednej intenzity, je dostatok sklonu strechy s rozstupom 30-35 stupňov.

  Prípustný minimálny gradient vrchlíka na samozvojenie snehu je 10 °. Maximálny sklon je 60 ° - nie je vhodné budovať strechu s strmším uhlom.

  Majitelia jednoposklených striech s nedostatočným svahom sa často užívajú na lopatu. Môže ušetriť iba oblasť krytu, pretože pri jeho redukcii sa tiež znižuje šanca na odklon strešného materiálu.

  Všetko sa vo veterných oblastiach líši - pri veľkých rohoch sú prísne zakázané jednostranné strechy z vlnitej lepenky. Napríklad jednorázová strecha so sklonom 45 stupňov musí odolávať sile vetra, ktorá je viac ako päťkrát väčšia ako tá, ktorá pôsobí na rampu o 11 stupňov. Vychádzajúc z toho, majte na pamäti, že jednostranná strecha musí byť postavená tak, že jej dolná časť je umiestnená na závesnej strane.

  Nezabudnite dodatočne vypočítať sedlovú strechu a také indikátory ako kombináciu krátkodobých faktorov s negatívnym nepretržitým zaťažením. Ide o kritické hodnoty, ktoré môžu ovplyvniť systém raftov. Mnohé, dosť podivné, pomerne často neberú do úvahy tento faktor, vedené tým, že ak strecha prežije sneh, znamená to, že bude odolávať vplyvu vetra.

  Predstavte si, že niekoľko ľudí bude musieť vyliezť pri silných sneženiaach pri náraze vetra. Bude schopný odolať niekoľkým ľuďom naraz, snehu a silnému vetru? V týchto a takýchto časoch sa vyskytujú rôzne nepríjemné udalosti.

  Určené s minimálnym sklonom sedlovej strechy

  Určuje, s akým sklonom by malo byť na sedlo strechy, stojí za zmienku, že tu sú pomerne široké hranice: od 6 do 60 stupňov. Všetko je určené regiónom, v ktorom sa plánuje postaviť dom. Ak nechcete, aby ste z roka na rok trpeli tonami snehu padajúceho na vašu strechu, postavte strechu s strmým svahom. A ak máte v pláne chrániť sa pred vetrom, postavte strechu s jemnejším svahom. Veľa, samozrejme, bude závisieť od estetických preferencií majiteľa.

  Jednoduché strechy s veľkým svahom

  Čím vyšší je uhol takej strechy, tým menej času na odvedenie vody do žľabov. Nebudú sa hromadiť listy ani rôzne druhy odpadu, čo znamená, že strešný materiál môže trvať oveľa dlhšie. Navyše takáto strecha bude vyzerať omnoho esteticky, čo pre mnohých majiteľov bude znamenať veľa.

  Strechy rovnakého typu s miernym sklonom

  Prirodzene, zo striech s miernym sklonom dážď a tavná voda opúšťajú pomalšie, nakoniec môže začať stagnovať, ľad sa uviazne v odtokoch a hromadí sa aj nečistota. Takéto strechy sa rýchlo zakryjú mechom, listy sa k nim priľnú. Najhoršie zo všetkých, ak má strešný materiál drsný povrch.

  Určenie, s akým uhlom by malo byť u strechy sedla, je potrebné zabezpečiť takú konštrukciu, že sedimenty a tavná voda na nej nezostávajú, ale ľahko kĺžu. Pri nízkych svahoch sa voda dostane do všetkých chýb v streche. V priebehu času môže preniknúť do strechy a spôsobiť mnohé problémy, ako je vlhkosť, poškodenie izolácie, ako aj hrdzavenie kovových komponentov strešného rámu.

  Ale v tomto prípade existuje aj pozitívna stránka: s menšou zaujatosťou, geometria interiérových miestností sa približuje k "obvyklým" kockám. Pre mnohých je ľahšie vnímať, hoci je možné ich používať s väčším vplyvom. To znamená, že s menším uhlom strechy je potrebná väčšia vodotesnosť, aby sa zabránilo vniknutiu vody do krokvy. Tu budete musieť zakúpiť ochranné nátery, ako sú membrány, izolácia v kotúčoch alebo listoch.

  S minimálnym uhlom strechy s jedným svahom

  Často sa jednostranné strechy so sklonom iba 3-5% konštruujú inverznou metódou. To znamená, že takáto strecha dokáže vydržať ďalšie ťažké bremená: je bezpečné chodiť, môže byť použitá na pestovanie záhrady, alebo dokonca použiť ako otvorenú terasu. Treba poznamenať, že existuje určitý uhol, pri ktorom môže jednostranná strecha presmerovať tok vzduchu, čím sa odstránia nahromadené zrážky v požadovanom smere.

  Ktorý uhol sklonu by mal byť v tomto alebo v tomto prípade

  Vo svojej funkčnosti sú jednostranné strechy rozdelené do troch hlavných odrôd: vetrané, nevetrané a zmiešané. Každá z nich by sa mala zvážiť podrobnejšie.

  Návrh ventilovaného typu

  Takéto strechy sú vybavené uzavretými konštrukciami. V úlohe vetrania sa vyskytujú výpuste a špeciálne pridelené lúmeny medzi vrstvami izolácie, ktorými vzduch prenáša kvapôčky vlhkosti mimo ohrievača.

  Bez takého vetrania sa začne hromadiť vlhkosť vo vnútri izolačného materiálu, z ktorého začne vlhkosť a rozkladať. Po chvíli sa celý strešný tortu stane nepoužiteľným. Existuje niekoľko obmedzení pre vetranú zastrešenú strechu. Uhol sklonu takejto strechy môže byť iba v rozmedzí od 5 do 20%, inak by prúdenie vzduchu nemohlo cirkulovať dostatočne vzduchom.

  Ak chcete zistiť, ktorý sklon by mal byť na streche sedla, musíte zvážiť strechu bez vetrania. Tieto stavby sú spravidla postavené na cestách a hospodárskych budovách. Často sa u takýchto striech uhol pohybuje v rozmedzí od 3 do 6%, avšak neexistuje žiadne prísne obmedzenie prechodu.

  Vo všeobecnosti nie je potrebná ventilácia pre takéto strechy, pretože vzduchové hmoty v miestnostiach, kde nie sú žiadne steny ani dvere, sú široko otvorené a tak cirkulujú pomerne dobre, čo vedie k ulici akémukoľvek odparovaniu vody. Hoci v takýchto budovách sa vlhkosť a tak ďalej takmer nedarí.

  Konštrukcia zmiešaného typu

  Takéto strechy spájajú charakteristiky dvoch predchádzajúcich typov konštrukcie. V tomto prípade je sklon strechy tepelne izolovaný. Ukazuje sa to celkom ekonomicky, ale v zime bude často potrebné vyčistiť strechu snehu.

  Konštrukcia takejto jednostrannej strechy je trochu iná: okrem vlnitej lepenky sa izolácia skladá aj z dvoch vrstiev a vytvára vysoko kvalitnú vodotesnosť.

  Okrem toho je uhol určený typom spojenia krokien s mauerlátom alebo stenami.

  Vypočítajte presný sklon svahu

  Sklon sedlovej strechy je uhol sklonu krokien a sklon strechy vzhľadom k horizontálnej výške stropu - v stupňoch alebo percentách.

  Určené s zastrešením

  Pred výpočtom uhla sedlovej strechy je potrebné mať na pamäti, že moderné strešné kryty taktiež spĺňajú požiadavky na prípustné hranice svahu sedlovej strechy.

  Rôzne strešné materiály majú svoje vlastné prijateľné limity:

  • profnastil - 8 ° - 20 °;
  • skladací kryt - 18º-30º;
  • bridlice - 20 ° -50 °;
  • mäkký typ strechy - 5 ° -20 °;
  • kovová dlažba - 30º-35º.

  Pri menších zaujatostiach budete potrebovať rozpočtové materiály: strešný materiál, vlnitej lepenky a podobne.

  Prekvapujúco, dokonca aj pre strechy s malým zaujatím, produkujú rovnaké strešné materiály ako strechy so sklonom 30 stupňov.

  Ktorý krokrový systém si vyberiete

  Typ upevnenia krokien na stenách je určený výškou strechy strechy a tiež zaťaženia, ktoré budú na ňom.

  K dnešnému dňu existujú také typy trámov:

  • Zavesenie. Najlepšia možnosť, ak chcete dosiahnuť najviac tuhé spojenie, ale nie je žiadny spôsob, ako nainštalovať ďalšiu zastávku pod bočnými podperami.

  Inými slovami, existujú iba vonkajšie nosné steny a nie sú žiadne oddiely. Môžeme povedať, že takýto systém krokien je veľmi komplikovaný, preto jeho výroba musí byť vykonaná s dostatočnou zodpovednosťou. Nuance vznikajú kvôli dlhým rozpätiam a prasknutiu, ktoré tlačí na steny.

  • Naslonnye. V tomto prípade sa celá strecha aplikuje na najmenej tri podpery: dve vonkajšie steny a jedna vonkajšia stena. Krokusy musia byť čo najtihlenejšie, s prierezom najmenej 5 × 5 cm pre tyče a 5 × 15 cm pre krokvy.
  • Pohybu. Táto konštrukcia predpokladá, že jedna z nosníkov pod krokve bude slúžiť ako hrebeňový nosník. A pripojiť sa k trámom sa používajú špeciálne kovové spojovacie prvky - "skolinki". Umožňujú posúvač systému posunúť dopredu v prípade zmršťovania stien veľmi krátku vzdialenosť, aby sa zabránilo vzniku trhlín. To pomáha streche ľahko odolávať aj výraznému zmršťovaniu guľatiny, bez poškodenia.

  Vypočítajte výšku strechy jedným svahom

  Ak chcete určiť výšku strechy, môžete použiť jeden z troch známych metód:

  Najjednoduchší spôsob výpočtu sklonu sedlovej strechy je výpočet online kalkulačiek. Spravidla sú upravené pre súlad s SNiPs - "Load and Impact" TCH 45-5.05. Treba však zvážiť, že táto metóda je lepšie použiť iba ako pomocnú pomôcku.

  Preto sme zistili, ako určiť minimálny sklon strechy sedla. Dúfame, že urobíte správne výpočty a vaša strecha bude trvať dlhšie, ako ste plánovali!