Ako vypočítať plochu trojuholníka

Komín

ako vypočítať štítovú plochu pre konvenčnú štítovú strechu? Aké sú tie nuansy? Čo by som mal hľadať?

Myslím, že táto činnosť by nemala byť ťažká pre tých, ktorí sú trochu oboznámení s matematikou. Za týmto účelom stojí za zmienku, ako je definovaná oblasť trojuholníka, pretože tento koniec obvykle predstavuje trojuholník. Takže, aby som si nepameral v pamäti, prinesiem tento vzorec

Hovor o štítovej streche, spravidla na strechách, trojúhelníkový tvar.

Na výpočet plochy štítku (to je potrebné napríklad pri jeho konštrukcii na nákup materiálov alebo na jeho pokovovanie, napríklad na vlečkách) stačí pripomenúť geometrický kurz pre 7. ročník.

Konkrétne vzorec na výpočet plochy trojuholníka, tu je.

Vzorec je jednoduchý, je polovičný produkt jeho nadácie až do výšky.

Základom v tomto prípade je šírka koncovej plochy domu (koncová stena, nad ktorou je postavený koniec) a výška je opäť v tomto prípade vzdialenosť od základne k hrebeňu strechy.

To je všetko, pracovať priamo na svojich výpočtoch z oblasti trojuholníka, sa vykonáva pomocou rulety ju merať požadovanú veľkosť (čo viď. Vyššie) notebook s perom, kalkulačka tiež nie je povedané, aj keď si môžete urobiť bez toho, aby.

Ak je plocha štítu myslí kúpiť jeho hmoty (štít) pleť, uistite sa, že dať zásoby, bude% 10 s stačiť, tvorí trojuholníkové rezanie veľa (napríklad keď štít obklady, PVC obloženia).

Môžete samozrejme urobiť výpočet na základe výpočtu plochy trojuholníka, ale na to musíte nájsť dve z troch hodnôt. Buď to bude dĺžka konca a uhol sklonu alebo dĺžka a výška konca.

Poradie výpočtu je uvedené v diagrame.

Ale ja navrhujem, aby som netrpel a nevychádzal z výpočtu plochy rovnobežníka, a to meranie šírky štítu a jeho výšky v strede. Potom vynásobte tieto dva indikátory a rozdeľte ich na polovicu.

Nuance možno jeden - geometrická chyba v konštrukcii strechy a jedného uhla nemôžu rovnať druhé, ale to nemá vplyv na výpočet tejto oblasti, pokiaľ sa to robí na základe výšky a šírky, ale môže mať vplyv na nákup materiálu.

Plocha sa posudzuje podľa vzorca zo školského kurzu geometrie:

l je dĺžka základne trojuholníka (v našom prípade dĺžka steny)

h - výška trojuholníka (v našom prípade vzdialenosť od steny k hornému bodu uzla hrebeňového krokve.

Žiadne zvláštne nuance pri určovaní týchto oblastí nemôžu v princípe existovať, pretože to je najjednoduchšia úloha. Ale s výpočtom potrebného stavebného materiálu, všetko nie je tak jednoduché.

pretože koniec štítovej strechy je trojuholníkový a väčšina stavebných materiálov má obdĺžnikový tvar, pri nákupe by sa malo vziať do úvahy, že tam budú zvyšky. zatiaľ čo väčšia počiatočná plocha listového materiálu, tým väčšia bude výsledkom odpadu.

Fronton: Určenie výšky a výpočtu plochy strechy

Sedlo je najdôležitejším prvkom pri výstavbe domu, dokončenie jeho prednej steny. Správne vykonané štít sa môže stať skutočnou dekoráciou.

Sedlo je koncová stena, ktorá pokrýva priestor medzi strechami strechy a spočíva na rímsy. Jeho hlavnou úlohou je podporovať krokvy.

Nachádza sa medzi strešnými nosníkmi. Tvar môže byť veľmi odlišný, najbežnejší trojuholník a lichobežník. Všetko bude závisieť od konfigurácie strechy domu. Na výpočet jeho rozlohy, dizajnu a inštalácie treba brať veľmi vážne. Chyby pri určovaní presných rozmerov môžu spôsobiť naklonenie nosníka. Predtým, ako začnete budovať, musíte vypočítať plochu konca.

Pred výpočtom výšky strechy musíte zistiť jeho typ. Môže to byť jednostranná, štítová, stanová, gingiválna, bedrový alebo iný typ. Ako príklad môžete zvážiť jednostrannú, stolicu a štítovú strechu. Komplexné návrhy sa budú počítať na rovnakom princípe, pretože každý prvok je jedným z jednoduchých typov striech.

Druhy striech. Pred výpočtom výšky strechy musíte určiť jeho typ.

Potom sa stanoví uhol sklonu. Všetky typy striech okrem podkroví sú v rozmedzí od 11 do 60 stupňov. Najbežnejšia hodnota je od 35 do 45 stupňov. Všetko závisí od charakteristík regiónu, v ktorom sa dom stavia. Plochý (uhol sklonu menej ako 35 stupňov) v zime môže byť vystavený veľkému snehovému zaťaženiu a zvýšenie uhla o viac ako 45 stupňov povedie k tomu, že bude pod zvýšeným zaťažením vetrom.

Predtým, ako vytvoríte koncepciu a urobíte výpočet, je dôležité určiť, aký materiál sa bude stavať. Výber materiálu bude závisieť od technológie budovania domu. Ak mu bude daná úloha pokračovať vo vonkajšej stene, potom môže byť vyrobená z rovnakého materiálu ako celá budova, napríklad z tehál. Výška určuje, ako veľká bude podkrovie. Jeho úlohou je chrániť podkrovný priestor pred zrážkami, navyše slúži ako podpora pre krokvový systém. Štruktúra by mala byť silná a spoľahlivá a mala by sa zdvihnúť na 2-3 radoch muriva. Toto je nevyhnutné na montáž a upevnenie Mauerlatu a správne nasmerovanie šikmých krokví. V opačnom prípade budú pôsobiť a pri montáži strechy budú mať problémy.

Táto časť strechy môže slúžiť aj ako samostatná konštrukcia, z ktorej sa používajú kovové alebo železobetónové prvky alebo drevené nosníky vertikálne usporiadané. Plášť môže byť vyrobený z akéhokoľvek materiálu.

Výpočty pomáhajú geometrii

Výpočet oblasti štítovej spôsob paralelogramu: pre výpočet trojuholníkový štít plochu, je potrebné predĺžiť pomyselnej línie trojuholníka do paralelogramu a vypočítať jeho plochy podľa vzorca S = ah, vyznačujúci sa tým,, S - plocha celého rovnobežníka, a - dĺžka základne, h - výška paralelogramu a štítu. Výsledná hodnota musí byť rozdelená na 2 - to je oblasť trojuholníka.

Vykonajte potrebný výpočet na zistenie oblasti štruktúry, pomôcť znalosti geometrie a kalkulačky. S trojuholníkovým tvarom bude korčule vrcholom trojuholníka. Jeho výška je katetou pravouhlého trojuholníka. Úloha druhej nohy vykonáva šírku domu s jednou strechou. Na štíte - je šírka domu, deleno 2. A stan - uhlopriečka dom deleno 2. Výška hrebeňa výpočtu možno vykonať tým, že násobia dĺžku nohy na sklonu strešnej konštrukcie. Tabuľka dotykov sa nachádza v učebnici geometrie.

Napríklad v dome, ktorého šírka je 10 m, je postavená štítová strecha, jej sklon je 35 stupňov. Tangent 35 stupňov - 0,7. Takže výška konca: 10 / 2х0,7 = 3,5 m. Keď poznáte túto hodnotu, môžete vypočítať plochu trojuholníka. Tu opäť pomôže kalkulačka: výška sa vynásobí dĺžkou základne a výsledok sa rozdelí na dve. V tomto príklade bude táto hodnota: 3,5 × 10/2 = 17,5 metrov štvorcových.

Vypočítajte plochu nadetra trojuholníkovou metódou: môžete ju určiť tým, že poznáte svahy nadzemného a geometrické vzorce pre výpočet plochy trojuholníkov.

Oblasť lichobežníka je tiež ľahko vypočítaná. Je potrebné pridať dĺžku základov lichobežníka a rozdeliť túto hodnotu na polovicu a potom ju vynásobiť výškou. Ak má napríklad lichobežník výšku 2 m a základňu v hornej časti 4 m a menej ako 10 m, jeho plocha bude 4 + 10/2 * 2 = 14 metrov štvorcových.

Ak je strecha so zložitejšou konfiguráciou a niekoľkými nadstavcami, napríklad so štyrmi, potom pre pohodlie je potrebné rozdeliť na jednoduché geometrické súčasti. V tomto prípade sa výpočet vykonáva pre všetky štyri strešné štíty, to znamená pre každú geometrickú figúrku. Pre zrozumiteľnosť môžete nakresliť výkresy. Podobným spôsobom vstupujú do strechy s 3 štítmi.

Okná vikýřmi sa zriedka vyrábajú. Účel okna môže byť veľmi odlišný, dekoratívny aj funkčný. V každom prípade sa jeho plocha odpočíta od všeobecnej hodnoty.

Pri výpočte na guľatinu je šírka stien znázornená pozdĺž osi guľatiny, to znamená v strede, bez ohľadu na uvoľnenie do krovu.

Ako vypočítať štítok - ako vypočítať plochu

Ak chcete nezávisle vybudovať strechu, musíte mať špeciálne zručnosti. Okrem toho tento proces vyžaduje pozornosť a presnosť. Na vytvorenie spoľahlivej a odolnej strechy je potrebný dobre navrhnutý projekt, ktorý popisuje parametre postavenej budovy. Dôležitou súčasťou strechy je kontajner, konštrukčný proces, ktorý by mal byť premyslený. Okrem toho je dôležité vedieť, ako vypočítať plochu štítovej štítovej štíty.

Opis a dizajnové prvky konštrukcie

Podstavec je súčasťou koncovej steny, ktorá je bočne ohraničená strechovými svahmi, a pod - pod omietkou. Tvar zeme určuje umiestnenie korčúľ, v závislosti od toho, ktorý trojuholník, lichobežník, päťuholník a dokonca aj ovál.

Pedál je možné inštalovať dvoma spôsobmi:

 • Pred zostavením krokvového systému. Táto možnosť vyžaduje starostlivé výpočty výšky a plochy, inak môžete získať šikmú štruktúru strechy. Výhodou tohto typu je konštrukcia konca bez rušenia.
 • Po vykonaní strešnej práce. V tejto situácii nie je potrebné vyriešiť problém, ako vypočítať plochu štítovej strechy, keďže priestor medzi korčúľmi je šitý doskami alebo murivo. Táto možnosť môže byť prínosom pre začínajúcich majstrov, ktorí majú ťažkosti s výpočtami. Navyše dekorácia tohto konštrukcie nijakým spôsobom neovplyvňuje dokončenú strechu.

Výška a plocha štítku je dôležité pre výpočet v štádiu projektovania, aby sa zistilo, ktorý materiál sa má použiť na obloženie a aké zaťaženie sa má na základňu nachádzať. Úloha výpočtu strešného štítku sa dá robiť jednoduchými geometrickými formami z kurzu školy, ale presnejšie výpočty pomáhajú pri tvorbe online kalkulátorov.

Výpočet výšky sedadla

Stanovenie výšky sedadla je pomerne zodpovedným štádiom návrhu strechy. Tento parameter určuje vzhľad strechy a funkčnosť konštrukcie.

Pri rozhodovaní o spôsobe výpočtu strešného štítu by sa mali brať do úvahy tieto faktory:

 • Štruktúrne prvky strechy. Hlavnou určujúcou výškou a plochou sedadla je sklon a dĺžka lúča. Pre tieto parametre je možné ľahko vykonať príslušné výpočty pomocou kalkulačky. Z tohto merania dĺžky koncovej steny, rozdeliť na dve polovice, získaná hodnota sa násobí tangens uhla, ktorý je vytvorený medzi rampou a spodnej časti strechy.
 • Funkčný účel priestoru pod strechou. Výška frontu závisí od použitia priestoru pod strechou. Pre priemernou výškou podkrovia dosť z 140-180 cm. Strecha manzardy, ktorý je plánovaný zlepšenie priestor, výška strechy by mala byť medzi 250 a 300 cm.

Navyše správny výpočet kontrastu určuje vzhľad celej štruktúry. Nízka strecha spôsobuje, že sa domáci platia a ak je vzdialenosť od hrany k hrebeňu príliš veľká, strecha zaberá ohromnú polohu. Najlepšou možnosťou je pomer výšky domu od hornej koruny k zemi až k výške konca v pomere 1: 1.

Určenie priestoru na sedadle

Vo väčšine prípadov je štítová plocha vypočítaná tak, aby presnejšie určovala množstvo materiálov, ktoré sa použijú na šitie, tepelnú izoláciu a štítové plochy.

Oblasť potrubia sa dá vypočítať samostatne, pričom sa uplatňujú poznatky niektorých školských kurzov, preto je potrebné reprezentovať formu stavby:

 • Pri rozhodovaní o tom, ako vypočítať kvadratúru trojuholníkových strešných štítov, je potrebné rozdeliť výrobok výšky konštrukcie a dĺžky strechy na polovicu. Môžete napríklad vziať výšku predok vo výške 3 metre a dĺžku koncovej steny 6 metrov. V tomto prípade bude plocha konvektu (6 x 3): 2 = 9 m 2.
 • Oblasť lichobežníka sa vypočíta takto: polovica súčtu dĺžok základne sa vynásobí výškou. Napríklad výška strechy je 3 metre, spodná základňa strechy je 6 metrov dlhá, dĺžka bedra je 4 metre. Oblasť štítu bude mať nasledujúci význam: (4 + 6): 2 * 3-15 m 2.
 • Vyriešiť problém, ako vypočítať plochu strechy strechy, ktorá je vytvorená vo forme päťuholníka, zložitejším spôsobom. Preto je potrebné rozdeliť štít na dve jednoduchšie postavy, trojuholník a lichobežník. Potom vypočítajte plochu jednotlivých číslic a výsledky sú zhrnuté.

Pri neštandardnej streche s niekoľkými nadstavbami vypočítajte plochy jednotlivých častí. V tomto prípade bude vykonávanie výpočtov bez špeciálneho programu oveľa ťažšie a dlhšie.

Výpočet množstva materiálu pre štítovú strechu

Ako už bolo uvedené vyššie, plocha a výška koncovky sú určené na získanie obkladových materiálov. Podľa známych parametrov tejto časti budovy je celkom možné vedieť, koľko tehál alebo obkladov bude potrebných pre obklad. Presná plocha dokončovania sa rovná rozdielu medzi celkovou plochou konštrukcie a plochou okenných otvorov.

Výpočet tehál

Pri výpočte počtu tehál potrebných na štítové oplotenie je potrebné zvážiť typ muriva, oblasť jednej tehly a hrúbku švu. Jednoduchý výpočet sa vykonáva na základe štandardnej veľkosti tehly 250 x 120 x 65 mm a hrúbky spoja 5 mm. Umiestnenie 1 m 2 plochy je z 57 tehál. Preto musí byť plošina štítu vynásobená číslom 57. Napríklad sedlo má plochu 15 metrov štvorcových, pre jeho obklad bude potrebné: 15 * 57 = 855 tehál.

Zložitý výpočet zahŕňa výpočet plochy v závislosti od typu muriva s prihliadnutím na hrúbku roztoku. Ďalej je celková plocha štítu rozdelená na plochu jednej tehly.

Ako vypočítať doskové dosky

Vypočítajte množstvo potrebného dreva môže byť veľmi jednoduché. Na tento účel vypočítajte plochu jednej dosky a potom rozdeľte plochu nadstavby na získanú hodnotu. Výsledok musí byť zaokrúhlený na vyššiu hodnotu.

Výpočet kvadratúry vlečky a príslušenstva

Výpočty požadovaného množstva vlečiek a ďalších prvkov by sa mali vykonať starostlivo, preto sa odporúča využívať služby špecialistov alebo špeciálny program. V tomto prípade môžete získať presnejší počet panelov, profilov a spojovacích prvkov, ktoré sa budú vyžadovať pri čelení určitej oblasti konštrukcie.

Je veľmi dôležité nakupovať konečné materiály s malou rezervou. Za týmto účelom sa do všetkých získaných hodnôt pridá 15 až 25%.

Môj dom

Kalkulačka na výpočet plochy nadstavby

Táto kalkulačka vám pomôže rýchlo vypočítať plochu štítku.

Je zrejmé, že štít vyzerá ako symetrické (rovnoramenného) trojuholníka s dohľadom obdĺžnika ho (v prípade, že je v dome manzardovou strechou a steny sú zvýšené do istej výšky, ak obyčajný štítom a vyzerá ako trojuholník, je potrebné zadať parameter h na nulu).

Hodnoty je možné zmeniť kliknutím na znamienko plus a mínus, a môžete tiež vybrať (alebo len dať kurzor) požadovanú číslicu a zadať ju z klávesnice.

Kalkulačka vypočítava plochu sedadla

Pri plánovaní fasády často musíte riešiť potrebu samostatného výpočtu štítovej plochy, ktorá bude tiež obložená jedným alebo iným materiálom. Zdá sa, že to nie je nič zložité, ale stane sa, že vedomosti o škole sú časom zabudnuté a musíte si zabudnúť na zabudnuté vzorce.

Kalkulačka vypočítava plochu sedadla

Naša kalkulačka na výpočet štítovej plochy nám umožní rýchle a presné výpočty. Najčastejšie sú výstelky trojuholníkové alebo lichobežníkové, alebo sú kombináciou týchto obrázkov. Všetky potrebné geometrické vzťahy sú už zahrnuté vo výpočtovom programe.

Kalkulačka vypočítava plochu sedadla

Niekoľko vysvetlení k výpočtu

 • Ak je koniec trojuholníka alebo lichobežník, môžete okamžite prejsť na výpočty po odstránení dimenzie. Okrem toho program zahŕňa možnosť vylúčiť z oblasti všeobecne tie oblasti, ktoré nebudú odstránené - napríklad okná alebo strešné svetlíky.
 • V prípade, keď sa tvar trojuholníka je zložitejšie (napríklad zlomená alebo manzardovej streche s rôznymi uhlami lúčov bias) sa rozdelí priamku (y) na tomto obrázku do dvoch (alebo viacerých) jednoduchšie, a vypočíta sa plocha každého z nich s následným zhrnutím.

Príklad rozdelenia celkovej plochy konca na dve ďalšie jednoduché čísla: 1 - lichobežník, 2 - trojuholník

Ako vypočítať štítok - definícia plochy, výšky, materiálu

Nezávisle postavenie strechy domu vyžaduje pozornosť, špeciálne znalosti a presné výpočty. Na to, aby dizajn spoľahlivo slúžil majiteľom domov už mnoho rokov, skúsení pokrývači vytvorili dizajn, ktorý odráža všetky technické vlastnosti a rozmery strechy. Dôležitým prvkom, ktorého konštrukcia nemožno bez myslenia pristupovať, je koniec. Tento článok vám povie, ako vypočítať jeho plochu, výšku a požadované množstvo materiálu na dokončenie bez použitia programu kalkulačky.

Konštrukcia frontu

Stavitelia sa odvolávajú na časť koncovej steny, od strán ohraničených strechovými svahmi a od spodnej strany po rímsu. Tvar tohto konštrukčného prvku závisí od geometrie korčúľ. Najbežnejší typ konštrukcie je trojuholníkový, charakteristický pre štítovú strechu. Existujú však trapézové, päťuholníkové a dokonca oválne tvary. Podľa inštalačnej metódy sa rozlišujú dva typy konštrukcie:

 • Inštalované pred konštrukciou strechy. Je postavená pred konštrukciou rámu krídiel, takže výpočet výšky a plochy konštrukcie je v tomto prípade obzvlášť dôležitý. Profesionálni majstri hovoria, že ak nesprávne vypočítate tieto parametre, môže sa strecha domu deformovať. Ďalším prínosom tejto metódy je, že nohy a trámy krokvy nenarúšajú prácu, nebránia jej položeniu na ťažko dostupných miestach.

Dôležité! Výška a plocha konštrukcie by sa mali počítať v štádiu vytvárania projektu, aby sa určil, aký materiál sa má vyšívať, aby sa pripočítala váha k výpočtu zaťaženia na podklade. Výpočty základných parametrov strechy sú založené na jednoduchých geometrických formuláciách, ktoré sú známe väčšine učebníc. Na odstránenie náhodných chýb, ako aj na uľahčenie úlohy začínajúcich majstrov je tu online kalkulačka, ktorá vykonáva výpočty automaticky.

Výpočty výšky

Výpočet výšky sedadla je najdôležitejšou etapou pri návrhu strechy. Z tohto parametra závisí vzhľad, funkčnosť domu. Pri výpočtoch sa berú do úvahy dva faktory:

 1. Strešná konštrukcia. Najskôr výška a plocha štítu domu závisí od uhla sklonu a dĺžky korčúľ. Keď poznáte tieto parametre, je ľahké vypočítať trojuholníkovú stenu vyzdvihnutím kalkulačky. Za týmto účelom sa dĺžka koncovej steny, rozdelená na dva, vynásobí dotyčnicou uhla vytvoreného rampou a základňou strechy.

Venujte pozornosť! Z výšky koncovky závisí to, či strecha vyzerá harmonicky alebo nie. Ak tento parameter presahuje výšku domu od zeme až po poslednú korunu, strecha zaberá ohromnú polohu. V opačnom prípade, keď je vzdialenosť od rímsy k hrebeňu príliš malá, štruktúra vyzerá dosť. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, mali by ste dodržať pomer 1: 1. Pomocou programu kalkulačky sa uistite, že dom s vypočítanou strechou vyzerá harmonicky.

Výpočet oblasti

Je dôležité vypočítať štítovú plochu, aby ste určili, koľko materiálu na obloženie, izoláciu alebo opláštenie zakúpite. Keď poznáte kurz trigonometrie v škole, tieto výpočty môžete vykonať manuálne alebo pomocou online kalkulátora, v ktorom stačí zadat 'pôvodné dáta a potom kliknúť na tlačidlo. Spôsob určenia štítovej plochy závisí od jej tvaru:

 • Trojuholníkový. Oblasť steny trojuholníkového tvaru je definovaná ako polovica produkcie výšky pošty na dĺžku základne strechy. Napríklad ak je šírka domu 5 m a vzdialenosť od rímsy k hrebeňu je 2 m, potom plocha štítku je rovnaká (5x2) / 2 = 5 metrov štvorcových.

Venujte pozornosť! V prípade, že strecha má asymetrický tvar a niekoľko nadstavieb, je potrebné vykonať výpočet pre každý z nich samostatne. Pri výpočte veľkostí zložitých tvarov a konfigurácií strechy je lepšie použiť kalkulačný program, ktorý vykoná presné výpočty v priebehu niekoľkých sekúnd.

Výpočet materiálov

Najčastejším účelom výpočtu výšky a plochy štítku je určiť, koľko materiálu sa má kúpiť pre jeho dekoráciu. Keď poznáte rozmery tohto prvku, je ľahké vypočítať, koľko ciest alebo väzieb bude potrebné, pričom plocha okenných otvorov z celkovej plochy:

 1. Brick. Ak chcete vypočítať, koľko tehla je potrebné pre obloženie, určiť typ muriva, veľkosť tehál, hrúbka maltového kĺbu. Oblasť steny je rozdelená na oblasť jednej tehly, berúc do úvahy švu na každej strane a získanie potrebného množstva materiálu. Štandardná veľkosť tehly je 250 mm x 120 mm x 65 mm a hrúbka spoja je 5 mm, preto je potrebné 57 murovaných tehál na vykonanie pokládky 1 štvorcového metra steny.
 2. Board. Na určenie množstva dreva potrebujete poznať dĺžku, šírku dosky, veľkosť steny. Celková plocha steny je rozdelená na plochu jednej dosky a zaokrúhľuje ju.

Dôležité! Nákup materiálov pre šitie a dokončovacie práce, vedené na číslo, ktoré je zobrazené on-line kalkulačky, ale nezabudnite pridať do svojej zásoby 15-25% potrebného k montáži a utratenie. Ak sú na konvete iba malé okná na spanie, môžete tieto prvky ignorovať, aby sa vyrovnali výpočty.

Nenápadnosť konštrukcie: ako vypočítať plochu konca

Otázka, ako vypočítať plochu konca, sa často vyskytuje. Podstavec je jedným z najdôležitejších prvkov strešnej konštrukcie. Má významný vplyv na dizajn domu a krajinný dizajn závodu.

Sedlo má veľký vplyv na krajinný dizajn lokality a dizajn samotného domu.

Je dôležité nielen správne vypočítať svoju plochu, ale aj starostlivo vybrať materiály na jej pokovovanie.

Stojí za povšimnutie, že štíty štítovej strechy majú oveľa väčšiu plochu ako štvorvrstvové strechy (nie strešné strechy). Mnoho firiem, ktoré vyrábajú alebo obchodujú s obkladovými materiálmi, poskytujú služby na výpočet plochy. Takéto služby však nie sú lacné. Preto môžete vypočítať oblasť sami, najmä preto, že je to celkom jednoduché. O tom, ako rýchlo a jednoducho vypočítať plochu štítu domu, bude popísané nižšie.

Čo je štít?

Schéma kontajnera s vlečným povrchom.

Predná časť sa nazýva koncová časť strechy, ktorá má vzhľad trojuholníka a je vytvorená v blízkosti steny, kde sa svahy stretávajú. V tomto okamihu sa systém na krokve opiera o rímsu. Preto je hlavnou úlohou sedadla poskytnúť dostatočne spoľahlivú podporu pre krokve. Avšak tento štít sa nazýva stenou, nad ktorou sa nachádza, bez toho, aby sa zohľadnil samotný koniec.

Priestor štít, ktorý by mal šiť, ktorá sa nachádza medzi odkvapu strechy. Najčastejšie je štít je v tvare trojuholníka, a to aspoň - lichobežníka, možno niekedy nájsť stĺporadie exotické formy. To je spôsobené tým, že forma je priamo závislá na systéme strechy typu konštrukcie. Štíty často v strednom Rusku, na domoch, kde sú skosený alebo konvenčné štít. Štít strechy má rad nevýhod, napríklad strechy s stĺporadie nemôžete stavať v miestach, kde časté búrky, silný vietor, atď Avšak, aj napriek v neprospech štítu je veľmi praktické: riadenie stĺporadie chráni podlahy a Krov proti vlhkosti a uloží prostriedky v konštrukcii strechy (nie je vybraná zastrešenia je potrebná pre to). Pri stavbe je potrebné vziať do úvahy presah, a to môže byť ktokoľvek a v ľubovoľnom uhle. Vzhľadom k tomu, ze sa môže zvýšiť sklon plochy, je potreba starostlivého výberu materiálov pre pokovovanie. Je dôležité vziať do úvahy všetky tieto faktory, je vhodné počítať profesionálny stavitelia pozvať.

Vypočítajte plochu štítu s konštrukciou strechy musí byť veľmi opatrne, pretože v prípade chýb, môžu byť šikmé posuvné lávky, čo môže viesť k úniku strechy. Preto pred začatím výstavby musíte vypočítať plochu.

Čo potrebujem vedieť pred výpočtom?

Najdôležitejšou hodnotou pre výpočet plochy štítku je výška strechy. Hĺbka portiku závisí od nej. Preto pred výpočtom oblasti musíte túto hodnotu poznať. Zároveň pri jednoposuvových strechách je pri stavbe steny okamžite položená. Stanové strechy nemajú medzery. Preto bude príklad zvážiť jednostranné a štítové strechy. Zároveň nezáleží na zložitosti konštrukcie: zložité zobrazenia je možné rozdeliť na jednoduché geometrické postavy (lichobežníky, obdĺžniky, trojuholníky).

Po určení výšky strechy musíte poznať sklon svahu. Typicky sú tieto uhly v rozmedzí od 14 do 45 ° (s výnimkou plochých striech: nemajú uhol sklonu a štítky).

Pred výpočtom výšky strechy musíte určiť jeho typ.

Najčastejšie sú strechy postavené v intervale od 30 do 45 °. Závisí to od návrhu domu, regiónu a osobných preferencií majiteľa. Merania uhlov sú vykonávané špeciálnymi úhlopriečkami. Uhol sklonu korčúľ sa dá dozvedieť z projektu domu, tam to musí indikovať. Toto však nevylučuje merania na mieste, pretože počas výstavby by sa mohli urobiť chyby alebo zmeny, ktoré by sa nemohli realizovať v projekte.

Posledným dôležitým bodom pred začatím výpočtu je určenie materiálu pre pokožku. V podstate sa materiál vyberá podľa osobných preferencií / vkusu a hrúbky peňaženky, avšak v niektorých prípadoch je potrebné použiť materiály presne špecifikované v projekte. Napríklad v prípade, keď je koniec frontu prirodzeným pokračovaním steny, je lepšie vytvoriť z rovnakého materiálu ako stena. Výška strechy (a zodpovedajúcim spôsobom aj kontajnera) je rozhodujúca pre výšku podkrovia. S vysokou strechou v podkroví je možné vybaviť miestnosť alebo podkrovie, resp. To bude znamenať obmedzenie materiálov a je potrebné nainštalovať jedno alebo viac okien do nej. V tomto prípade musia byť materiály silné a konštrukcia musí poskytovať vysokú pevnosť, pretože štítová časť bude mať časť nákladu od lapača. Preto pri ich pokovovaní drevom, panelmi atď. Je potrebné urobiť vopred silný rám, ktorý môže vydržať aj krokve a podšívku. Jednou z možností by bolo položenie z tehly vysokej hustoty alebo pórobetónu.

Malo by sa tiež vziať do úvahy, že koniec môže vyčnievať cez steny domu. Na jeho spevnenie je potrebné použiť kovové alebo železobetónové diely (niekedy aj drevené trámy), ktoré zabezpečia vysokú pevnosť konštrukcie. Súčasne neexistujú žiadne obmedzenia na materiály pre pokožku.

Vykonávanie výpočtov: dva varianty

Výpočet plochy štítu pomocou metódy rovnobežníka.

Počítanie rozmerov sedadla je pomerne jednoduché. To vyžaduje znalosť geometrie siedmej triedy pri výpočte plochy čísiel. Merajú sa v metroch štvorcových. V tomto prípade uvažujme dva varianty počítania pre koniec trapézového tvaru a trojuholníkového tvaru:

 1. Najjednoduchšia forma je trojuholníková. Všetky školské ihrisko na pamäti, že plocha trojuholníka je polovica výšky výrobku na základni, ku ktorej znižuje výška: S = 0,5 h * L, kde S - plocha, h - výška dĺžky, l - dĺžka základne. V prípade stavebnej výšky bude zrejmé výškou strechy (od stropu k hrebeňovej lúča), a dĺžka základne sa rovná dĺžke steny, na ktorej je postavený na štít. Nezáleží na tom, že strecha môže byť asymetrický: trojuholníková plocha forma z rôznych uhlov sklonu nezmení (aj keď to bude mať vplyv na štruktúru kostry a ističom materiály).
 2. Trapézový je považovaný za jednoduchý. Jeho plocha je rovná súčinu priemernej výšky riadku (dĺžka stredná čiary je polovica súčet dĺžok báz), S = h * 0,5 (a + b), kde S - oblasť, a, b - dĺžka základne (jedna báza - stena, druhá - rovina strechy).

Pri absencii hodnoty výšky je ľahko nájsť pomocou Pythagoreanovej vety alebo poznaním sklonu uhlov lúčov.

Ak je tvar štítu pomerne komplikovaný, je rozdelený na obdĺžnikové trojuholníky a obdĺžniky, potom sa vypočíta plocha čísel a výsledky sa pridajú.

Výpočet štítovej plochy pomocou trojuholníkovej metódy.

 1. Dom s štítovou strechou (trojuholníkový tvar) s rovnakými rampami. Šírka domu je 8 m, uhol sklonu je 35 ° (jeho dotyčnica je 0,71). Musí najprv výpočet výšky strechy, je rovný 0,5 * 8 * 0,71 = 2,85 m. V dôsledku toho je plocha tohto štítu sa rovná 0,5 * 8 * 2,85 = 11,4 metroch štvorcových. Je dôležité mať na pamäti, že v tomto prípade budú 2 z nich.
 2. Trapézové je ľahké. Vzhľadom k tomu,:. 12 m dĺžka steny, strešné dĺžka hrany 6 m, výška sedlovou strechou je 4 m v tejto oblasti sa rovná 4 * 0,5 * (12 + 6) = 36 metroch štvorcových.

Zároveň je dôležité pamätať na to, že existuje niekoľko predokenov, preto je potrebné vypočítať plochu každého z nich a následne zložiť (toto je potrebné na určenie množstva stavebných materiálov). Je nevyhnutné odobrať oblasť okien z priestoru nadzemného priestoru (môže ísť o strešné svetlíky s plnou výškou aj o sluchové okná). Pri ich čalúnení drevom je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že škvrny budú musieť byť utesnené mechom alebo iným materiálom.

Niekoľko tipov

Pred začiatkom výstavby je žiaduce robiť podrobné výkresy. To vám umožní presnejšie vypočítať ich oblasť a určiť umiestnenie okna.

Vývoj výkresov sa odporúča objednať v architektonickom ateliéri alebo kancelárii pre projektovanie stavieb, zaručuje tak chýbajúce chyby a vyhne sa odbornej spôsobilosti ZINZ pri návrhu budovy.

Ako vypočítať plochu nadstavby - užitočné odporúčania pre tých, ktorí pracujú nezávisle

Ak nezávisle postavíte dom alebo inú budovu alebo strávite vonkajší povrch, potom budete potrebovať poznať oblasť konca. To je tiež potrebné pre výpočet množstva izolácie s tepelnou izoláciou a pre určenie množstva konečných materiálov. Proces je pomerne jednoduchý, takže sa s ním môžete ľahko vyrovnať, aj keď si nepamätáte školské materiály na geometrii.

Sedlo je dôležitou súčasťou konštrukcie

Fasády nie sú na všetkých strechách, ale vo väčšine domov je stále tento prvok. Vo všeobecnosti je konceptom chápané ako súčasť konštrukcie, ktorá je obmedzená strechovými svahmi pozdĺž strán a odkvapom budovy pod ním. Najčastejšie sú varianty trojuholníkového tvaru, aj keď je možné nájsť trapézové prvky. A v niektorých budovách má táto časť komplikovanú štruktúru.

V moderných budovách nájdete veľmi zložité prvky

Vlastnosti štítov a spôsoby výpočtu ich plochy

Budeme analyzovať všetky aspekty súvisiace s touto časťou dizajnu, aby ste dôkladne pochopili túto tému a vypočuli si všetko sami.

Typy konštrukcií podľa spôsobu inštalácie

Existujú dve hlavné možnosti, ktoré sa od seba navzájom veľmi líšia, každú z nich budeme podrobnejšie analyzovať.

Prvý typ je postavený pred inštaláciou strechy, jeho hlavné črty sú nasledovné:

 • Celá strecha závisí od konštrukcie. Štruktúra obvykle slúži ako nosný prvok, ktorý určuje veľkosť a konfiguráciu budúcej strechy. V tejto situácii je veľmi dôležité vykonať všetky výpočty správne. Všetky chyby sú plné zakrivených korčúľ, ktoré je nepravdepodobné, že by boli odstránené bez demontáže celej konštrukcie strechy;

Dom dreva

 • Najčastejšie tieto prvky slúžia ako pokračovanie steny a vytvárajú kontinuálny povrch od vrchu až po dno. To umožňuje získať silnú štruktúru, ktorá bude odolávať vysokým zaťaženiam. Tento spôsob budovania schránky vám umožňuje šetriť čas a peniaze;

Pohľad na bloky

 • Fronty môžu mať okná, ak je postavený dom s obytným podkrovím. To výrazne komplikuje tok pracovných postupov, takže výstavba takýchto možností je lepšie zveriť odborníkom;

Okná v budúcich obytných priestoroch

Keďže takéto konštrukcie nie sú vystužené, odporúča sa inštalovať krokvy tesne po ich konštrukcii. V mojej praxi boli chvíle, kedy silné vetry roztrhli žľaby z blokov dreva a plynu z kremičitanu. Ak chcete, aby konštrukcia stála, posilnite ju rozperami a prepojkami.

Druhá možnosť je umiestnená po konštrukcii krokievového systému, je to jednoduchšie riešenie s nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Na zosilnenie povrchu sa najprv položí rám. Mal by byť dostatočne spoľahlivý, aby poskytol dodatočnú podporu strešného systému, čím by sa zvýšila jeho odolnosť voči zaťaženiu vetrom a snehom;

Rám štítová strecha štrbinová nepravidelne tvarovaná

 • Je to jednoduchšia voľba, pretože nemusíte počítať konfiguráciu štruktúry. Preto je toto rozhodnutie vhodnejšie pre tých, ktorí nemajú pracovné skúsenosti;
 • Pre stavbu nemôžete používať ten istý materiál ako pre steny. Áno, a povrch koncovky môže byť mierne tlačený proti povrchu steny.

Materiál na zdobenie lišty sa môže líšiť od toho, čo sa používa na stenách

Výpočtové práce

Aj keď používate online kalkulačku, potrebujete vedieť niekoľko čísel:

Pokúste sa skontrolovať všetky čísla, ktoré sú v projekte, pretože stavitelia často umožňujú odchýlky, kvôli ktorému bude trpieť presnosť výpočtov.

Použite tabuľku vľavo. Aby ste to urobili, merajte presne 1 meter od okraja koncovky a potom zmerajte výšku rampy v tomto bode. Výsledná hodnota vám oznámi zaujatosť.

Takže dostaneme kvadratúru prvku a dokážeme určiť, koľko materiálov bude potrebných na jeho dokončenie a otepľovanie.

Ak sú korčule asymetrické, potom vypočítajte plochu každej polovice a oddeľte výsledok.

Ďalej musíte vypočítať oblasť trojuholníkového priestoru v hornej časti, ako je popísané vyššie, čísla sú zosumarizované a dostanete presnú oblasť štruktúry.

záver

Ako vidíte, v procese výpočtu priestoru nadvihnutia nie je nič zložité. Hlavná vec je správne určiť všetky počiatočné ukazovatele a nahradiť ich vo vzore z preskúmania. Vo videu sú niektoré nuansy témy odhalené ešte lepšie, takže sa na to pozrite. Ak niečo nerozumiete - opýtajte sa v komentároch.

Kalkulačka pre výpočet štítovej plochy a vysvetlenia

Pri montáži prednej časti domu je často potrebné vypočítať plochu nadstavby, aby sa správne vybralo potrebné množstvo obkladového materiálu. V tomto prípade sú jednoduché vzorce efektívne, o čom sú mnohí poučení v škole.

Pomocou predloženej kalkulačky je možné vykonať všetky výpočty za niekoľko sekúnd. Najbežnejšie lišty majú tvar lichobežníka a trojuholníka a môžu tiež predstavovať kombináciu dvoch foriem. Všetky dôležité pomery alebo pomery sú už zahrnuté vo výpočtovom programe.

Obrovské povrchy skla na fasáde umožňujú znížiť plochu pre dokončovacie práce

Kalkulačka vypočítava plochu sedadla

Čo treba zvážiť pri výpočtoch

Ak chcete správne vykonať potrebné činnosti v kalkulačke, je potrebné zohľadniť niektoré body:

 • Ak je štít vo forme lichobežníka alebo trojuholníka, merania sú veľmi jednoduché. Algoritmus poskytuje možnosť odstrániť z celkovej plochy oblasti, ktorá nemusí byť orezaná. Napríklad otvory dverí a okien;

Komplexná fasáda domu

 • pre komplexný tvar s rôznymi konfiguráciami rampy alebo prerušovanými čiarami je objekt rozdelený na jednoduchšie formy. Potom sa každý prvok vypočíta a zhrne. Napríklad polygonálna manzardová časť je rozdelená na trojuholník a lichobežník;
 • na prednej časti sa spravidla nenachádzajú žiadne rozmery otvorov pre dvere a okná v ich rozmeroch. Preto má program niekoľko možností s veľkosťou. Pre dve okná rôznych typov, ako aj samostatne pre dvere. Zvláštna pozornosť sa venuje prítomnosti okien a dverí v podkroví.

Rôzne možnosti pre otvory vpredu

Online kalkulačka na výpočet uhla náklonu, systému krokiev a strešných štítov strechy

Informácie o účele kalkulačky

Na nlayn kalkulátora štítu (štítové) veka je navrhnutý tak, aby výpočet uhla sklonu krokiev, lišty množstvo nákladu na streche, ako aj množstva materiálu, potrebné pre konštrukciu tohto typu strechy. Výpočet berie do úvahy všetky bežné strešné krytiny, ako sú keramické, cementu-piesku, asfaltu a kovové dosky, Onduline, bridlice a kol.

Gudatory (štít, štít) - rôzne formy strechy s dvoma naklonenými rampami od hrebeňa po vonkajšie steny. Táto forma je najbežnejšia a najpraktickejšia z hľadiska nákladov, efektívnosti a vzhľadu. Podporné krokve sa vyskytujú navzájom a ich dvojice sú spojené bedňou. Steny na prednej strane takejto strechy majú trojuholníkový tvar a nazývajú sa štíty. Najčastejšie pod týmto typom strechy je usporiadaný podkrovný priestor osvetlený malými oknami.

Nasleduje úplný zoznam vykonaných výpočtov so stručným popisom každej položky. Vašu otázku môžete tiež položiť pomocou formulára v pravom bloku.

Všetko, čo potrebujete vedieť o konštrukcii štítového strešného systému: zariadenie a spôsoby viazania

Štrbinová strecha - jedna z najbežnejších možností výstavby strechy budovy.

Jednoduchosť konštrukcie, jednoduchosť výpočtu a absencia zložitých prvkov robia strechu štítu najspoľahlivejšou a úspešnejšou na použitie.

Prítomnosť dvoch rovin rovnakej plochy alebo rozšírenie v uhle sklonu a posun osi skate zjednodušuje odstraňovanie zrážok, má menej problémových oblastí, nebezpečných miest snehu alebo akumulácie vody.

Štruktúra obsahuje dve takéto sklonu strechy s rovnakým alebo rôznym uhlom sklonu a strešnej plochy, a dvoch štítových (štítové steny) - časť s krátkymi stranami strechy, ktoré nepatria do výstužného systému a korčule, a sú postavené z iného materiálu.

Ako si vytvoriť štítovú strechu, môžete si tu prečítať.

V tomto článku sa dozviete, ako vypočítať plochu štítu štítovej strechy a ako vytvoriť štítovú strechu s vlastnými rukami.

Čo je strešná štítu a aké to je

Poklop je pokračovaním koncovej steny budovy, ktorá zatvára podkrovie zo stropu do spojenia so strechovými svahmi.

Zvyčajne štítová stena je konštruovaná z rovnakého materiálu ako steny, ale niekedy sa používa iný typ - napríklad murované steny a kontajner vyrobený z dreveného nosníka, dosiek atď. Dôvodom na použitie iných materiálov je častejšie neskoršie postavenie štítu na dokončenú strechu, úsporu stavebných materiálov alebo iné dôvody.

Tvar štítovej steny môže byť veľmi odlišný, je určený typom a konfiguráciou strechy. Architekti rozlišujú takéto typy štítových strešných štítových zariadení:

 • Trojuholníkový. Najbežnejší typ, ktorý sa nachádza všade. Najčastejšie má tvar rovnoramenného trojuholníka, ale s asymetrickým tvarom lúčov, sedlo opakuje obrys prierezu podkrovia vo forme rovnoramenného trojuholníka.
 • Polkruhové alebo bočné. Používa sa pri stavbe budov s klenutou strechou, ktorá nemá výrazný hrebeň a je hladkým párením dvoch lúčov do jedného oblúku. V modernej konštrukcii sa používa veľmi zriedkavo, to bolo bežné v ére klasicizmu.
 • Raskrepovan. Má vyčnievajúce časti v rovine, široko používané v dávnych dobách v období baroka.
 • Lichobežníkový tvar. Rod je trojuholníkový s hornou hranou, strecha má rovný povrch.
 • Potrhané. Má v hornej časti medzery, ktorá sa používa na ozdobenie (najčastejšie - sochou alebo štukovým heraldickým prvkom).

Zoznam použitých typov môže pokračovať dlhý čas, ale to nemá zmysel - v súčasnosti sa používa len niekoľko variantov. Hlavný typ je trojuholníkový, často jeho rozmanitosť je päťuholníkový. Získate ho v podobe mansardovej strechy so zlomenými korčúľmi.

Štrbinová strecha: foto

Kedy postaviť kontajner - pred alebo po montáži strechy?

Pri materiáloch ako tehly, bloky škvŕn atď. Najúspešnejšia možnosť - konštrukcia štítovej steny pred strechou. Práca s takým materiálom v podkroví podkrovia je zložitá a spôsobuje veľa nepríjemností.

Táto situácia môže nastať, ak je to potrebné na zatvorenie budovy z dažďa alebo pri absencii jasného plánu výstavby strechy: niekedy je uhol sklonu korčúľ určený oko a výberové kritériá sa stávajú čisto estetickými preferenciami majiteľa.

Tento variant má svoje výhody: štít krov priamo súvisí so systémom a má podporu, zatiaľ čo štít, postavený v prvom rade, je časť steny, nespevnené akýmikoľvek prostriedkami a potrebujú pomoc v prípade silného vetra.

Väčšina ornamentov na konštrukciách funguje ako dodatočný výstužný prvok, spolu s dekoratívnou funkciou mechanickej výstuže. Konečný výber poradia výstavby krovu a konštrukcie je určený v podstate materiálmi použitými pre štít a okolnosti výstavby - poveternostné podmienky, naliehavá potreba interiérovej výzdoby atď.

Názory odborníkov v tejto problematike sú diametrálne rozdelené - niektorí tvrdia, že najprv potrebujeme hotovú konštrukciu, iní rozhodne odporúčame najprv vybudovať strechu. Preto môžeme jednoznačne považovať obidva varianty za rovnocenné.

Tu sa dozviete o typoch krokien.

Poradie inštalácie štítov

Ako vypočítať plochu a rozmery

Pri určovaní počtu stavebných alebo dokončovacích materiálov pre jeho budovanie môže vzniknúť potreba vypočítať plochu nadstavby.

Výpočet plochy a veľkosti sedadla závisí od geometrie a je založený na konštrukcii domu.

Ako vypočítať plochu štít sedlovou strechou, sa môžeme naučiť zo vzorca trojuholníka - v produktovej základne a výške rozdelené na dve polovice, kde základňa je šírka prednej steny domu, výška - výška strešnej dosky korčuľovať.

Ak je výška nie je známa, ale má šírku steny a uhol sklonu rampy, je možné určiť výšku vynásobením šírky koncového (sedlová) steny na svahu určenom Bradis tabuliek. Najčastejšie je výška budúcej strechy známa vopred, takže zložité výpočty sú zriedka potrebné.

Aké materiály robia štítové steny?

Najlepším riešením je vybudovanie kontajnera z rovnakých materiálov ako steny. To znamená, že murované steny - tehlový štít, steny - log štít, atď Súčasne je táto preferencia prevažne z estetických dôvodov, pre vnímanie integrity budovy, pre väčšiu presnosť a montáž budov.

Často však pre štít je vybraný iný materiál, ktorý je spôsobený túžbou znížiť zaťaženie stien a základov, aby sa zjednodušila konštrukcia a otepľovanie konca. Napríklad, typ rámca má podstatne nižšiu hmotnosť, môže byť ľahko postavená, ako pred, tak po konštrukciu strechy, má vynikajúce teplonosnej vlastnosti, okrem toho - to je oveľa lacnejšie než ostatné.

Takéto vlastnosti robia rám štítkov najčastejšie používaný v stavebníctve. Každopádne všetky úvahy o výbere materiálu majú svoje výhody a nevýhody.

Medzi hlavné možnosti patrí:

 • Tehla (troska, pórobetón atď.) Štít.
 • Drevené, drevené, guľaté.
 • Rám typ konštrukcie, najľahší a majú veľa možností na dokončenie.

Konečný výber materiálu vykoná sám vlastník na základe týchto špecifických podmienok a vlastností budovy.

Strešný krokrový systém: franton a spôsoby viazania

Existujú dve možnosti: so stromom alebo s tehlom. Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Drevený nadstavec

Často je v skutočnosti orezaný extrémnym radom krokiev. Ak je zhotovený z nosníka alebo guľatiny, potom jeho tvar presne zopakuje tvar krokien a koniec je spojený prepravkou s lamelovým systémom.

Treba pamätať na to, že lúč alebo guľatina sú ťažké materiály, ktoré neumožňujú konštrukciu nadstavby po montáži strechy. Rámová voľba je však vhodnejšia pre prácu po konštrukcii strechy, pretože dosky sú ľahko spracovávaným materiálom, ktorý má malú hmotnosť a je celkom možné pracovať lokálne.

Zvyčajne sa drevený kontajner nepovažuje za nezávislý prvok, ale môže byť postavený paralelne s krovinkovým systémom, pretože to nevyžaduje prítomnosť roztoku alebo iných "mokrých" väzobných zlúčenín. Navyše, súčasná konštrukcia umožňuje presnejšie prispôsobenie detailov a prvkov krokien a štítov navzájom.

Drevená metóda viazania

Montáž dreveného štítku

Tehlová predná časť

Vyžaduje prioritnú konštrukciu. Existujú prípady následného vyplnenia konca strechy s tehlou, ale ide o konkrétne prípady, ku ktorým došlo v dôsledku okolností. Na hotovej štítovej stene je potrebné položiť priečne trámy, ktoré nesú krokvy. Aby sa to dosiahlo, mali by byť jeho hrany na úrovni, aby sa zabránilo zakriveniu strechy.

Spojka sa vykonáva na pevnom kábli, ktorého jeden koniec je pripojený k stojanu a označuje horný bod hrebeňa. Druhý koniec kábla je pripojený k spodnému bodu. Vrchol je vybavený zárezom pod hrebeňom, rovnaký zárez je vytvorený v základni pod Mauerlatom.

S veľkou plochou korčúľ sa používajú ďalšie medzery, ktoré sa nachádzajú uprostred korčúľ a podporujú krokvy v strede. Nasledujúca inštalácia krokví a prepraviek pevne spája všetky nosné nosníky medzi sebou a posilňuje štít, chráni ju pred vetrom a inými záťažami.

Kamenná metóda viazania

Inštalácia kamenného konca

Tepelná izolácia štítovej steny

Tepelná izolácia štítovej steny je dôležitá pri plánovaní používania podkrovia na bývanie alebo na dlhodobý pobyt na iné účely - workshop, štúdium atď.

Drevené a rámové typy samy osebe sú dobré izolátory a typy drôtených rámov už majú vrstvu izolácie vo vnútri sendviča.

Existujú dva spôsoby izolácie - z vnútra i vonku. Pokiaľ ide o pohodlie a bezpečnosť práce, uprednostňuje sa otepľovanie zvnútra.

Avšak z hľadiska fyzikálnej bude vytvárať účinnú izoláciu zvonka, ako v tomto prípade, rosný bod je poháňaný zo steny a vlhkosť môže unikať do atmosféry, ale nie vo vnútri domu alebo izolačnej vrstvy.

Existuje veľa ohrievačov, ktoré v takýchto podmienkach dobre fungujú:

Tieto a podobné materiály úspešne plnia svoju úlohu. Pri vonkajšej obšívke je možné použiť vlečné alebo iné plášťové materiály.

Všetka práca by mala byť vykonaná po konzultácii so skúsenými staviteľmi a štrukturálne prvky musia mať istú mieru bezpečnosti.

Užitočné video

V tomto videu môžete vidieť, ako môžete vytvoriť štítovú strechu, pomerne hospodárnym spôsobom: