Kategórie Tepelná izolácia

Základné charakteristiky kovového profilu a pokyny pre inštaláciu

Pri navrhovaní obytného domu prichádza čas, kedy je potrebné rozhodnúť o výbere strešnej krytiny. Rozhodnutia sú ovplyvňované faktormi ako sú: materiálové náklady, pevnosť, spoľahlivosť, zložitosť inštalácie a záručná doba pre estetické a technické charakteristiky.

Postupný postup zastrešenia s mäkkou strechou

Mäkké strešné krytiny sú nielen vynikajúcim krytinovým materiálom z hľadiska pevnosti a dlhodobej prevádzky. Je to príležitosť na vykonanie inštalácie sami, pretože proces nevyžaduje špeciálne znalosti a zručnosti.

Ktorá strana parotesnej bariéry musí smerovať k ohrievaču

Spravodlivým problémom po oteplení domu je nedostatok očakávaného efektu z vykonanej práce. Zdá sa, že tradičný materiál, napríklad minerálna vlna, bol vybraný, všetko sa vykonáva podľa stavebných zákonov a kánonov a interiér je stále chladný.

,.,, .,.

Zákon o úniku strechy: hlavné body

Únik strechy je vždy nepríjemný. Keď žijete v súkromnom dome, eliminujete problém sám. V prípade viacpodlažnej budovy nie je všetko jednoduché. Oprava strechy v týchto domoch je výsadou špecializovaných stavebných brigád, ktoré majú príslušné povolenie od Bývanie a komunálnych služieb.

Systém proti námraze strechy

Pre väčšinu budov sa obdobie "neskoro jeseň-zima" stáva skúšobným časom pre silu, najmä pre strechy a strešné krytiny. S nárastom zrážok a znižovaním teploty strešná konštrukcia, najmä presahy a žľabový systém, zažíva vážne zaťaženie z vytvrdeného ľadu a snehu.

Výpočet a výroba nosníkov z profilového potrubia

Použitím profilovej rúry na montáž na nosníky je možné vytvoriť konštrukcie určené pre vysoké zaťaženie. Ľahké oceľové konštrukcie sú vhodné pre stavbu konštrukcií, konštrukciu rámov pre komíny, montáž podpery pre strechu a clony.

Ako zakryť strechu s kovovými profilmi vlastnými rukami

Technika montáže špeciálneho profilovaného plechu používaného na pokrytie striech je pomerne jednoduchá. Na zvládnutie je dosť na to, aby ste sa oboznámili s určitými vlastnosťami použitého materiálu, ako aj so základnými pravidlami na jeho zaobchádzanie.

Výstavba domov

Krovy tvoria základ celej strešnej konštrukcie a ich inštalácia je jedným z najdôležitejších úloh pri výstavbe domu. Rám budúcej strechy je možné vyrobiť a inštalovať nezávisle, pričom sa musia zohľadniť technologické vlastnosti strešných konštrukcií rôznych tvarov.

Montáž kúpeľa z profesionálnej podlahy

Kúpeľ, sauna - duch parný kúpeľ. Kto môže odoprieť potešenie z potenia, očistiť seba samého i tela a duše? Kúpať sa v parnej miestnosti je veľkým potešením a prínosom.

Ako vytvoriť štítovú strechu s vlastnými rukami

Úloha konštrukcie štrkovej strechy sama osebe môže byť vykonaná pod podmienkou dôkladného preskúmania všetkých etáp viacstupňového procesu. Výpočet potreby materiálov predchádza definícii strešnej plochy.