Posilnenie štruktúr trámu: ako posilniť

Materiály

Posilnenie strešného systému je zvyčajne vyžadované, ak počas prevádzky strecha nedosiahne zaťaženie a je deformovaná. Spravidla ide o chyby vo výpočtoch alebo počas inštalácie.

Zvýšenie nosnosti nožných nožičiek

Strešný systém domu, garáže, kúpeľov a iných budov by mali byť pravidelne kontrolované z hľadiska poškodenia a deformácií. Časom posilnenie krokien pomôže zabrániť zničeniu strechy a nákladným opravám. V prípade garáže môže byť auto poškodené, čo je spojené s vážnou finančnou škodou. Posilnenie únosnosti krokví môže byť vyžadované v raftovom systéme akéhokoľvek typu. Na tento účel sa najčastejšie inštaluje vykladacie nosníky ("podpera"), inštalácia vzpery alebo obojstranné obloženia.

Ak sa krokvy zhodujú s pevnostnými vlastnosťami, nemajú vždy potrebné deformačné faktory, ktoré zodpovedajú SNiPu "Zaťaženia a vplyvy". Preto sa vyžaduje zvýšiť prierezovú plochu krokien. Posilnenie tenkých drevených trámov garážovej strechy alebo inej konštrukcie sa vykonáva pomocou prídavných drevených trámov - pomoc. Lúč je pripevnený k dolnému opasku krokien v rozpätí medzi nohou a mauerlatom. Ako upevňovací prvok je možné použiť kovovú ozubenú dosku alebo svorky skrutiek.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať posilneniu podpory kontinuálneho krokve k závesu.

Maximálny ohybový moment vzniká v mieste podopierania kontinuálnych krokien strechy domu alebo garáže na závese. Je potrebné vyhnúť sa vychýleniu v tomto uzle, pri ktorom sa vyžaduje zvýšenie prierezu krokvy nožnice s prekrytiemi na oboch stranách. Rozmery pokovovaných vrstiev sa vyberajú na základe vypočítaných parametrov prierezu pri maximálnom ohybovom momente. Posilnenie nohy nožnice drevenými doskami sa vykonáva pomocou svoriek alebo klincov. Ak zväčšíte dĺžku podpery a vytiahnete ju za opornú hranu na prst, potom tento zväzok bude okrem zvýšenia tuhosti rozpätia tiež vykonávať funkciu podšívky, posilňujúci nosnú jednotku.

Pri rekonštrukcii strechy je často potrebné vytvoriť strmší sklon strechy. Aby sa nenahradil celý krokrový systém garáže, kúpeľa alebo domu, namontujte nové krokvy a pripevnite ich k starým. Spárovanie drevených prvkov sa vykonáva pomocou steny na kríženie. Výsledná priehradka má vopred určený sklon a poskytuje zvýšenú tuhosť konštrukcií. Treba mať na pamäti, že tento prístup neumožňuje zvýšiť priestor v podkroví alebo podkrovnom priestore počas prestavby strechy.

Posilnenie spodnej časti štruktúr výstuhy

Najzraniteľnejšie častí krovu garáží, domu alebo inej budovy, sú spodné časti krokiev, založený na mauerlat samy mauerlat lúče. Ak sa použije v konštrukcii stavieb surového dreva alebo dreva dochádza v dôsledku úniku vlhkosti alebo nedostatočné izoláciu strechy medzi murivo a mauerlat garáže alebo domov dochádza drevené prvky hnilobe a zníženie konštrukčnú pevnosť. Dôjsť ku kondenzácii vlhkosti alebo môže tiež slúžiť ako poškodenie parozábrana, upchatie alebo poškodenie vzduchových otvorov ventilácie.

Na posilnenie strešnej konštrukcie sú nainštalované ďalšie vzpery. Takýto záves je pripojený k spodnej časti krokvy a spočíva na lúči Mauerlat alebo na ďalšej vrstve. Aby sa zvýšila stabilita konštrukcie nosníka, dolné konce stien sú navyše inštalované, je žiaduce mierne rozšírenie. Po opieraní vzpery v prídavnej forme je možné odstrániť ohybový moment z rozpätia medzi zadnou nohou a mauerlátom.

Posilnenie poškodeného systému krokiev

Ak je potrebná výmena poškodenej časti mauerlátu alebo častí strešného nosníka garáže alebo inej konštrukcie, použijú sa ďalšie podložky. Posilnenie pomocou drevených obložení sa uskutočňuje s jediným poškodením jednotlivých trámov. Podšívka je pripevnená skrutkami alebo klincami, podšívka by mala byť podporená spodným koncom na lúč Mauerlátu a dodatočne upevnená na ňom pomocou skrúcania z valcovaného drôtu.

Posilnenie konštrukcií pomocou tyčových protéz sa používa na masívne poškodenie drevených trámov. V tomto prípade vystuženie znamená demontáž poškodených častí konštrukcií. Poškodené nožnicové rameno je upevnené na dočasných podperách, potom je časť strešnej krytiny rozobratá a rozložená časť krokien je vyrezaná. Z nového lúča sa vytvára "protéza" - prvok, ktorého rozmery zodpovedajú rozrezanému kusu krokien. Protéza je umiestnená na mieste vzdialeného fragmentu s podporou pre Mauerlat.

Ak vystuženie konštrukcií vyžaduje čiastočnú výmenu Mauerlátu, vystuženie strešného rámu sa vykonáva podľa nasledujúcej technológie. Hrebene sú upevnené na dočasnej podpore, rozpadnutý fragment Mauerlatu je demontovaný. Na stelivoch, ktoré sa do muriva zatláčajú, je potrebné položiť lúč s vhodným prierezom, ktorého dĺžka by mala byť približne 1 meter. Na strope alebo stene sa položí kus nohy rovnakej dĺžky. Potom musí byť noha krokve zosilnená dvoma vzperami, opierajúc sa o nový nosník.

Posilnenie krokien: praktické rady

Zosilňovanie konštrukcií šikmých striech zahŕňa komplex prác zameraných na nápravu poškodenia drevených prvkov podrobené biologickému rozkladu alebo na odstránenie deformácie väzníky a upevňovacie body. Najčastejšie sa môže taký problém narazíte, ako vychýlenie krokiev v streche počas prevádzky, ale je potrebné zaobchádzať opatrne a kvalita upevnenie krokiev vo fáze výstavby na strechu garáže či iných stavieb.

Jedným z najdôležitejších uzlov je miesto upevnenia krokien na hrebeň strechy. V prípade nezrovnalostí je potrebné túto chybu rýchlo odstrániť. Technológia práce môže vyžadovať použitie zdviháka, aby sa zabezpečilo tesné uloženie krokve v hrebeni. Miesto, kde sú spojené krokvy, je potrebné na posilnenie kvality. Amplifikácia sa vykonáva pomocou kovového dierovaný pás alebo drevené hrúbky dosky menšia ako 2 cm. Krycia doska sa montuje priamo pod hrebeňom.

Ďalej musíte odstrániť vychýlenie krokien. Na tento účel sa aktivuje hydraulický valec. Pomocou skrutiek sa odporúča upevniť drevené trojuholníkové podpery z vnútornej strany krokien. Potom sa krokvy vyrovnajú pomocou hydraulického valca a nainštaluje sa pevná brzdová prepážka, ktorá zabraňuje deformácii strešného nosníka pri vonkajších zaťaženiach.

Na spevnenie drevených nosníkov na nohách metódou stavby tyče je potrebné pripraviť lúč potrebnej šírky - musí zodpovedať rozmerom krokvy alebo ich mierne prekročiť. Pred vytvorením spoľahlivého upevnenia výstužnej tyče je tento prvok najlepšie pripevnený na krokve pomocou samorezných skrutiek. Ďalej je potrebné urobiť niekoľko priechodných otvorov cez krokvu a výstužnú tyč na pripevnenie prvkov ku kolíkom.

Otvory by mali byť rozložené s rozstupom asi 30-50 cm. Tento princíp upevnenia umožňuje zvýšiť odolnosť konštrukcie pri ohýbaní. Priemer otvorov musí presne zodpovedať priemeru upevňovacích prvkov. V pripravených otvorkách sú zasunuté závitové kolíky, na ich koncoch sú umiestnené široké podložky a samosvorné matice sa naskrutkujú - čo umožňuje vytvorenie spoľahlivého upevňovacieho prvku, ktorý sa počas prevádzky systému krokiet nevytvorí. Utiahnutie matiek sa vykoná až dovtedy, kým sa nezobrazí zvuk praskajúceho dreva.

Posilnenie a opravy existujúcich staviteľstiev

Pre zvýšenie únosnosti krokiev (obr. 68) v naslonnyh a visí priehradových systémov, ktoré vybíjanie jednotka nosníkov (zosilnenie), bilaterálne a vzpera obloženie.

Obr. 68. Posilnenie nožičiek

Vzhľadom k tomu, výpočty na starých odstrihnúť "zaťaženie a účinky" v rozpätí medzi krokvy mauerlatnoy nosníka a podstropilnoy úpätí rozmery priečneho prierezu, vybraných na pevnostné charakteristiky sa nemusí prejaviť na výpočet priehybu a musel zvýšiť ich výšku. Produkovať variabilná časť krokiev nôh môže zahŕňať ďalšie drevené trámy - posily. Podpora je pripojený k rozpätie medzi mauerlat a podstropilnoy nohy, jej výška je výška prierezu krokvy zhromažďujú dodatočne, že k nemu došlo z výpočtu na vychýlenie. Posuňte podperu pomocou svoriek svorníkov alebo kovových ozubených dosiek.

Ďalším nebezpečným uzlom v nerozdeliteľnej nožnej nohe je opierka na záves. Chcete niekedy zlomiť palicu cez koleno? Takže v tomto konštrukčnom pláne je päty rovnaké koleno, tu je najväčší ohybový moment, kvôli ktorému je potrebné zväčšiť prierez celého ramena nohy. V tomto uzle nie je žiadna deformácia, preto je možné zvýšiť výšku trámu, ale jeho šírku, tým, že upevníte obojstranné drevené dosky (obrázok 69). Šírka obloženia sa vyberie pri výpočte prierezu stropnej konštrukcie pre maximálny ohybový moment. Podšívka je pripevnená klincovaním, skrutkovaním alebo, podobne ako v predchádzajúcom prípade, skrutkovými svorkami. Ak sa krokvy už zlepšujú, potom je potrebné urobiť dlhšie a vytiahnuť okraj z podpery na kosenie. V tomto prípade sa okamžite vyriešia dva problémy: posilnenie podporného uzla a vychýlenie v rozpätí.

Obr. 69. Posilnenie zostavy podpory zvýšením šírky krokvy

Pri rekonštrukcii strechy pod strmým svahom sa nainštalujú nové krokvy a spájajú sa starými (ak nie sú prehnojené) klincovaciu priečnu stenu. Je možné zaviesť nové krokvy, a to ako na starých krokvách, tak aj pod nimi. Výsledná farma poskytuje nielen nový sklon, ale aj zvýšenú tuhosť štruktúry trámu (obrázok 70). Táto metóda vám umožňuje nerozoberat starú strechu a urýchliť prácu, ale tiež nezvyšuje priestor pod strechou. Ak by zmena sklonu korčulí znamenala výstavbu podkrovia, objem podkrovia zostane rovnaký.

Obr. 70. Posilnenie trámov pomocou prístroja farmy na kŕmenie

Niekedy sa stane, že koniec krokvy hnilôb, nesúci na mauerlat získané nespoľahlivé, v tomto prípade, že spodný koniec krokvy môžu byť pripojené k ďalšej výstuh, ktoré dosadajú na rovnakej mauerlatnuyu lúča alebo voliteľné parapetu (obr. 71). Odporúča sa rozšíriť spodné konce prídavných vzpery - poskytujú lepšie stabilné krokvy. A vzpery, potom podporované na ďalšie mudsill čiastočne môže znížiť priehyb v rozpätí medzi krokiev nohy a podstropilnoy mauerlat. Dodatočné vzpery sú pripevnené pripevnením k hrebeňu s podporou pri surfovaní na krokve.

Obr. 71. Posilnenie dna krokvy inštaláciou ďalších vzpier

Pri použití v konštrukcii strechy surového dreva (25% vlhkosť) a nedostatočné vetranie, studený pôdne, s vysoko umiestnenými oknami auditívny, ich malá oblasť, alebo v neprítomnosti podkroví vzduchových otvorov môže rôt spodný koniec krokvy alebo mauerlat.

Tiež rot môže nastať v neprítomnosti alebo poškodenia odparovacej zábrany a vzduch produhi konštrukčné izolované manzardové strechy alebo upchatie z ich koncov. Alebo keď mokré drevené trámy a strecha mauerlat v každom type úniku, keď je strecha alebo v neprítomnosti hydroizolačnej vrstvy medzi drevom a murovaných stien a vlhkosť dreva od muriva.

Existuje niekoľko spôsobov, ako opraviť a posilniť poškodené konštrukcie.

1. Použitie drevených obložení. Používajú sa na jediné poškodenie nožičiek. Posilnenie sa vykonáva inštaláciou vystužujúcich drevených obložení so skrutkami alebo klincami. Podpora prekryvných vrstiev na Mauerlat by mala byť celá a následná inštalácia krútenia drôtu (obr. 72).

Obr. 72. Oprava nosníkov na Mauerlat s podložkami a protézami

2. Použitie tyčových protéz. Používajú sa na masové poškodenie nožných nožičiek. Pred začiatkom práce je poškodená nožná noha posilnená na dočasných podperách, kryt je rozobratý a rozbitá časť nožnice nožnice je vyrezaná. Protéza sa nosí na krokve a položí na mauerlat. Zrezaný koniec nohy krokve dosadá na protetickú podložku, ktorá zabraňuje jej skĺznutiu. Tuhosť horného stlačeného pásu protézy je zabezpečená mriežkou mriežky.

3. Použitie obloženia podopreného nosníkom. Toto prevedenie sa používa v prípade potreby vymeniť zhnité časť mauerlat a krokiev koniec (obr. 73). Pred začatím práce krokvu noha posilniť dočasné podpery, vystrihnuté zhnilo časti nôh a mauerlat upchať položenie barle a dať im dĺžku nosníka 1 m. Pokiaľ konštrukcia stien a stropu umožňuje, a často sa jedná o tento prípad, potom stena alebo strop položené meter kus lezhnya. Tento zväzok je podopretý dvomi vzperami pripevnenými k nechtiam na oboch stranách ramena nohy. Obloženie je podopreté novým pozdĺžnym vláknom.

Obr. 73. Oprava podpory ramien v prípade poškodenia Mauerlatu

S nedostatočnej výmeny vzduchu podkrovia, a preto vývoj hubových spór a tlejúceho dreva drevených strešných konštrukcií sa vykonáva množstvo opatrení na obnovenie vetranie (Obr. 74). V podkroví by mala skúmať povahu prúdu vzduchu, za účelom stanovenia teploty vzduchu na hornej izoláciu hraníc (to by malo byť vyššia ako 2 ° C pri negatívneho teploty vonkajšieho vzduchu) a ďalšie vzduchové otvory usporiadať a svetlíky. Plocha priečneho prierezu okien a čistiarní by mala byť 1 / 300-1 / 500 v podkrovnom podlaží. Šírka vyfukovania by mala byť v rozmedzí 2-2,5 cm. Je potrebné merať a podľa potreby zvýšiť projektovú hrúbku ohrievača. Záslepka musí byť uvoľnená približne raz za päť rokov. Na vonkajších stenách so šírkou do 1 m môže byť jeho hrúbka zvýšená až o 50% vyššia ako vypočítaná. Mali by ste skontrolovať a v prípade potreby obnoviť paropriepustnú vrstvu.

Obr. 74. Zariadenie normálneho procesu výmeny vzduchu v podkroví

Zdroj: "Strešné konštrukcie. Raftingové systémy »Savelyev AA

Posilnenie a opravy existujúcich staviteľstiev

Pre zvýšenie únosnosti krokiev (obr. 68) v naslonnyh a visí priehradových systémov, ktoré vybíjanie jednotka nosníkov (zosilnenie), bilaterálne a vzpera obloženie.

Obr. 68. Posilnenie nožičiek

Vzhľadom k tomu, výpočty na starých odstrihnúť "zaťaženie a účinky" v rozpätí medzi krokvy mauerlatnoy nosníka a podstropilnoy úpätí rozmery priečneho prierezu, vybraných na pevnostné charakteristiky sa nemusí prejaviť na výpočet priehybu a musel zvýšiť ich výšku. Produkovať variabilná časť krokiev nôh môže zahŕňať ďalšie drevené trámy - posily. Podpora je pripojený k rozpätie medzi mauerlat a podstropilnoy nohy, jej výška je výška prierezu krokvy zhromažďujú dodatočne, že k nemu došlo z výpočtu na vychýlenie. Posuňte podperu pomocou svoriek svorníkov alebo kovových ozubených dosiek.

Ďalším nebezpečným uzlom v nerozdeliteľnej nožnej nohe je opierka na záves. Chcete niekedy zlomiť palicu cez koleno? Takže v tomto konštrukčnom pláne je päty rovnaké koleno, tu je najväčší ohybový moment, kvôli ktorému je potrebné zväčšiť prierez celého ramena nohy. V tomto uzle nie je žiadna deformácia, preto je možné zvýšiť výšku trámu, ale jeho šírku, tým, že upevníte obojstranné drevené dosky (obrázok 69). Šírka obloženia sa vyberie pri výpočte prierezu stropnej konštrukcie pre maximálny ohybový moment. Podšívka je pripevnená klincovaním, skrutkovaním alebo, podobne ako v predchádzajúcom prípade, skrutkovými svorkami. Ak sa krokvy už zlepšujú, potom je potrebné urobiť dlhšie a vytiahnuť okraj z podpery na kosenie. V tomto prípade sa okamžite vyriešia dva problémy: posilnenie podporného uzla a vychýlenie v rozpätí.

Obr. 69. Posilnenie zostavy podpory zvýšením šírky krokvy

Pri rekonštrukcii strechy pod strmým svahom sa nainštalujú nové krokvy a spájajú sa starými (ak nie sú prehnojené) klincovaciu priečnu stenu. Je možné zaviesť nové krokvy, a to ako na starých krokvách, tak aj pod nimi. Výsledná farma poskytuje nielen nový sklon, ale aj zvýšenú tuhosť štruktúry trámu (obrázok 70). Táto metóda vám umožňuje nerozoberat starú strechu a urýchliť prácu, ale tiež nezvyšuje priestor pod strechou. Ak by zmena sklonu korčulí znamenala výstavbu podkrovia, objem podkrovia zostane rovnaký.

Obr. 70. Posilnenie trámov pomocou prístroja farmy na kŕmenie

Niekedy sa stane, že koniec krokvy hnilôb, nesúci na mauerlat získané nespoľahlivé, v tomto prípade, že spodný koniec krokvy môžu byť pripojené k ďalšej výstuh, ktoré dosadajú na rovnakej mauerlatnuyu lúča alebo voliteľné parapetu (obr. 71). Odporúča sa rozšíriť spodné konce prídavných vzpery - poskytujú lepšie stabilné krokvy. A vzpery, potom podporované na ďalšie mudsill čiastočne môže znížiť priehyb v rozpätí medzi krokiev nohy a podstropilnoy mauerlat. Dodatočné vzpery sú pripevnené pripevnením k hrebeňu s podporou pri surfovaní na krokve.

Obr. 71. Posilnenie dna krokvy inštaláciou ďalších vzpier

Pri použití v konštrukcii strechy surového dreva (25% vlhkosť) a nedostatočné vetranie, studený pôdne, s vysoko umiestnenými oknami auditívny, ich malá oblasť, alebo v neprítomnosti podkroví vzduchových otvorov môže rôt spodný koniec krokvy alebo mauerlat.

Tiež rot môže nastať v neprítomnosti alebo poškodenia odparovacej zábrany a vzduch produhi konštrukčné izolované manzardové strechy alebo upchatie z ich koncov. Alebo keď mokré drevené trámy a strecha mauerlat v každom type úniku, keď je strecha alebo v neprítomnosti hydroizolačnej vrstvy medzi drevom a murovaných stien a vlhkosť dreva od muriva.

Existuje niekoľko spôsobov, ako opraviť a posilniť poškodené konštrukcie.

1. Použitie drevených obložení. Používajú sa na jediné poškodenie nožičiek. Posilnenie sa vykonáva inštaláciou vystužujúcich drevených obložení so skrutkami alebo klincami. Podpora prekryvných vrstiev na Mauerlat by mala byť celá a následná inštalácia krútenia drôtu (obr. 72).

Obr. 72. Oprava nosníkov na Mauerlat s podložkami a protézami

2. Použitie tyčových protéz. Používajú sa na masové poškodenie nožných nožičiek. Pred začiatkom práce je poškodená nožná noha posilnená na dočasných podperách, kryt je rozobratý a rozbitá časť nožnice nožnice je vyrezaná. Protéza sa nosí na krokve a položí na mauerlat. Zrezaný koniec nohy krokve dosadá na protetickú podložku, ktorá zabraňuje jej skĺznutiu. Tuhosť horného stlačeného pásu protézy je zabezpečená mriežkou mriežky.

3. Použitie obloženia podopreného nosníkom. Toto prevedenie sa používa v prípade potreby vymeniť zhnité časť mauerlat a krokiev koniec (obr. 73). Pred začatím práce krokvu noha posilniť dočasné podpery, vystrihnuté zhnilo časti nôh a mauerlat upchať položenie barle a dať im dĺžku nosníka 1 m. Pokiaľ konštrukcia stien a stropu umožňuje, a často sa jedná o tento prípad, potom stena alebo strop položené meter kus lezhnya. Tento zväzok je podopretý dvomi vzperami pripevnenými k nechtiam na oboch stranách ramena nohy. Obloženie je podopreté novým pozdĺžnym vláknom.

Obr. 73. Oprava podpory ramien v prípade poškodenia Mauerlatu

S nedostatočnej výmeny vzduchu podkrovia, a preto vývoj hubových spór a tlejúceho dreva drevených strešných konštrukcií sa vykonáva množstvo opatrení na obnovenie vetranie (Obr. 74). V podkroví by mala skúmať povahu prúdu vzduchu, za účelom stanovenia teploty vzduchu na hornej izoláciu hraníc (to by malo byť vyššia ako 2 ° C pri negatívneho teploty vonkajšieho vzduchu) a ďalšie vzduchové otvory usporiadať a svetlíky. Plocha priečneho prierezu okien a čistiarní by mala byť 1 / 300-1 / 500 v podkrovnom podlaží. Šírka vyfukovania by mala byť v rozmedzí 2-2,5 cm. Je potrebné merať a podľa potreby zvýšiť projektovú hrúbku ohrievača. Záslepka musí byť uvoľnená približne raz za päť rokov. Na vonkajších stenách so šírkou do 1 m môže byť jeho hrúbka zvýšená až o 50% vyššia ako vypočítaná. Mali by ste skontrolovať a v prípade potreby obnoviť paropriepustnú vrstvu.

Obr. 74. Zariadenie normálneho procesu výmeny vzduchu v podkroví

Posilnenie iných drevených konštrukcií, stien, stropov a základov si môžete pozrieť v špeciálnej časti lokality.

Ako urobiť zosilňujúce krokvy - možnosti posilnenia systému krokvy

Posilnite systém raftov, ak sa počas prevádzky ukázalo, že nie je schopný vydržať požadované zaťaženie a začne deformovať. Nižšie vám budeme podrobne vysvetliť, ako posilniť strešný nosník zvnútra, aby sa odstránili všetky chyby, ktoré sa vyskytli pri výpočtoch pred inštaláciou.

Posilňujeme nožnice

Najskôr je potrebné poznamenať, že krovinkový systém domu, garáže, kúpeľa a ďalších konštrukcií musí byť skontrolovaný včas, aby sa mohli poškodiť a deformovať. Včasné vystuženie krokien pomôže zabrániť možnému poškodeniu strechy a obrovským nákladom na opravu. Ak dôjde k poškodeniu strechy garáže, môže to mať auto. Posilnenie krokien môže byť potrebné pre systém raftov akéhokoľvek druhu. Ak to chcete urobiť, často inštalujte rozširujúce sa nosníky - "pomoc", vzpery alebo obojstrannú podšívku.

Ak bol výber krokví vykonaný s prihliadnutím na pevnostné charakteristiky, ich úsilie o deformáciu bude vždy zodpovedať požadovaným parametrom, ktoré sú regulované zodpovedajúcim SNIP "Náklady a efekty". Ukázalo sa, že budeme musieť zvýšiť priečny rez krokvami. Na posilnenie jemných trámov používajte drevenú podperu. Sú pripevnené k spodnému opasku krokien v medzere medzi krokvami a mauerlatom. Úlohou spojovacích prvkov sú v tomto prípade oceľové ozubené dosky alebo svorky so skrutkami.

Ako správne a spoľahlivo posilniť - pravidlá posilnenia strešnej konštrukcie

Obzvlášť opatrne je potrebné pristupovať k posilneniu prvku podpory nerozdeleného nožného ramena na lešení. Všetko preto, lebo na takom mieste by nemalo dôjsť k žiadnej deformácii, čo znamená, že úsek krokvy je zväčšený pomocou prekryvov, ktoré sú inštalované z dvoch strán. Rozmery dosiek sa určujú zaostrením na konštrukčné parametre prierezu s limitným ohybovým momentom. Upevnenie drevených dosiek sa vykonáva pomocou skrutiek alebo klincov.

Krytie môže slúžiť a užitočná pomôcka, ak sa má zvýšiť jej dĺžka a zistiť ju pre okraj podpory na závese. V tomto prípade to nielen dodá letu dodatočnú tuhosť, ale bude tiež schopné zvýšiť podporné schopnosti tohto uzla.

V niektorých prípadoch, aby sa zlepšila výkonnosť strechy, vzniknú strmšie svahy. V tomto prípade nemožno starý rám demontovať, ale zostaviť nový krovinkový systém a spojiť ich. Takéto zosilnenie trámov spôsobí, že nová strecha bude pevnejšia, ale podkrovný priestor, ktorý slúži ako podkrovie alebo nebytové podkrovie, sa nezvyšuje. Prvky konštrukcie je možné spojiť navzájom pomocou raftingu nožičiek z oboch strán, pripevnených krížovo.

Pracujte na posilnení väzného systému

Najčastejšie sú trámy Mauerlatu a nožnicových nožov v dolnej časti vystavené zničeniu. To sa deje kvôli zlej izolácii mauerlat z tehlovej steny, pretože úniku dažďa a voda z topiaceho sa ľadu cez strešné krytiny, a to buď preto, že pôvodný obal nie je dosť sušené rezivo. Navyše môže dôjsť k vlhkosti drevených konštrukcií v dôsledku upchávania ventilačných kanálov alebo poškodenia integrity membránovej membrány proti parám.

Vykonajte vystuženie strešných trámov v ich spodnej časti pomocou pomocných ramien. Tieto prvky sú pripevnené k spodnému okraju chodidla krokve s dôrazom na prídavnú formu alebo mauerlat. Na získanie výslednej farmy môže byť dodatočná stabilita, ak sú mierne nižšie konce vzpery. Ak urobíte zaostrenie vzpery na doplnkovom nastavení, je možné eliminovať ohybové sily medzi mauerlátom a pomocnými špirálovými prvkami.

Oprava poškodených trámov

Pri opravách drevených nosníkov alebo nosníkov sa obvykle používa ďalšia náplasť. Táto metóda sa používa, ak boli poškodené poškodené jednotlivé krokvy. Upevnite tieto prvky klincami alebo skrutkami, obložením krytu so spodnou časťou na Mauerlat a zaskrutkovaním pomocou väzobného drôtu.

Pri rozhodovaní o tom, ako posilniť väznicový systém za prítomnosti mnohých škôd, sa zvyčajne používajú protézy tyčiek. V tomto prípade musia byť odstránené všetky deformované a opotrebované drevené prvky. Po prvé, krokvy sú upevnené s dočasnými podperami, po ktorých je demontovaný kus strešnej krytiny a odstránená poškodená oblasť. Na jeho mieste je priložený podobný prvok - "protéza", vyrobená z čerstvého dreva. Pre spoľahlivosť sa musí spoliehať na maral.

Ak je potrebné vymeniť jednotlivé časti Mauerlatu, práca sa vykoná v nasledujúcom poradí:

 • predtým, ako sa strecha domu posilní, dočasné nosné stĺpiky sú inštalované pod rámom rámu;
 • potom rozoberte poškodený kus lúča Mauerlatta;
 • Pripravte lúč primeranej veľkosti (asi 1 meter) a položte na čapy umiestnené v murive steny;
 • potom na stenu alebo podlahové trámy, pripevniť kúsok lezhanya rovnakej veľkosti;
 • na konci krokvy sú dodatočne upevnené dvoma vzperami, ktoré sú podopierané novým nosníkom.

Odporúčania na posilnenie strešných systémov zvnútra

Otázka, ako posilniť krokvy, vzniká v tých prípadoch, keď je potrebné odstrániť chyby v drevených konštrukciách, ktoré sa objavili v dôsledku prirodzeného opotrebovania alebo straty tuhosti dreveného rámu a poškodenia jeho jednotlivých prvkov. Zvyčajne sa deformácie najprv podrobujú nohavičkovým nohám, ktoré sa začínajú preháňať. Takýto jav sa môže vyskytnúť, ak sa počas výstavby domu alebo garáže inštalácia krokien nevykonala podľa všetkých pravidiel.

Miesto spojenia krokien s hrebeňovým nosníkom strechy je jedným z najdôležitejších. Ak sa nájde najmenšia odchýlka, strešné trámy by mali byť v tomto bode posilnené čo najskôr. Niekedy, ak chcete traverzy nakresliť do chodu alebo k sebe, použite zdvihák. Potom je kĺb správne vystužený perforovaným kovovým pásom alebo dreveným pásikom s hrúbkou 2 cm. Nainštalujte takúto vrstvu pod hrebeň.

V ďalšej etape sa krokvy vyrovnávajú. Na tento účel sa používa hydraulický valec. Pred tým, než zosilníte krokvy a vykonáte ich vyrovnanie, zvnútra k sebe samořezné skrutky sú pripevnené trojuholníkové drevené podpery. Po ich inštalácii môžete narovnať krokvič s hydraulickým valcom a nainštalovať rozperu, ktorá chráni rám strechy pred vonkajšími bremenami v budúcnosti.

Pred vystužením strechy domu pomocou prídavných trámov musíte zakúpiť materiál s potrebnou šírkou (musí zodpovedať alebo mierne prekročiť prierez trámov) a dĺžku. Najskôr pripravená tyč je pripevnená na nožičke na samorezných skrutkách. Potom sa cez lištu a krokvy vyvŕta séria otvorov, aby sa tieto prvky mohli upevniť pomocou čapov.

Vyvrtávacie otvory by mali byť odsadené o 30-50 cm v rozloženom poradí. Týmto spôsobom je zosilnenie rámu zosilnené ohybovými silami. Prierez otvorov a upevňovacích čapov musí zodpovedať. Závitové kolíky sú zaskrutkované do pripravených otvorov, umiestnené na podložkách a dotiahnite samočinné matice. Poskytujú vysoko kvalitné upevnenie a prevádzku strechy bez potreby utiahnutia spojovacích prvkov. Zaskrutkujte maticu, kým sa nezobrazí charakteristický skrútenec dreva.

Samonosné trámy

Posilnenie nosníkov môže byť potrebné v tých prípadoch, keď sa dokonca aj v štádiu konštrukcie alebo konštrukcie chyby konštrukcie. Nesprávne vypočítané zaťaženia alebo vlastnosti materiálu môžu viesť k čiastočnej deformácii strechy a dokonca k jej úplnému zničeniu. V tomto prípade sa posilnenie krokvy stáva akútne nevyhnutným postupom, ktorý môže zachrániť váš domov.

Metódy posilnenia systému priehrad.

Krovy, ktoré sú chrbtovou strechou každej strechy, by mali byť periodicky kontrolované z hľadiska akýchkoľvek porúch alebo poškodení spôsobených strešnou operáciou. V prípade zistenia takýchto je potrebné posilniť a posilniť krovinok domu, garáže, haly, kúpeľov alebo iných budov. Chyby pri inštalácii a výpočtoch sa môžu vyskytnúť pri ľubovoľnom type krížových systémov, takže majitelia domov potrebujú schopnosť posilniť krokve pre každú z nich.

Posilnenie nožníc

Systém posúvačov zariadenia.

Zosilnenie krokien môže byť vykonané niekoľkými spôsobmi, podrobnejšie budú hlavné zvážené nižšie. Tieto metódy môžu byť použité ako samostatne, tak ako celok. V každom prípade musia sami vyriešiť túto otázku. Najlepšie však nie je zachrániť a zobrať do úvahy, že zničenie strechy v rovnakej garáži môže poškodiť auto a spôsobiť značné materiálne škody, nehovoriac o nebezpečenstve deformácie strešnej konštrukcie domu.

Zosilnenie nosných funkcií sa teda uskutočňuje pomocou:

 • "Pomoc", lúče, ktoré zaberajú časť nákladov, ktoré možno pripísať konštrukcii krokien;
 • montáž podperiek;
 • obojstranné prekryvy.

Výztuž je vytvorená v prípadoch, keď boli vykonané nesprávne výpočty zaťaženia na krokve a v dôsledku toho je potrebné zvýšiť priečny prierez nosníkov, ktoré drží štruktúru celej strechy. Je veľmi jednoduché vykonať takéto vystuženie, preto musíte nainštalovať tento dodatočný nosník a upevniť ho medzi Mauerlat a nohu. Je upevnená buď pomocou svoriek skrutiek, alebo so špeciálnymi oceľovými doskami so zubami.

Hlavné typy nosníkov.

Miesto umiestnenia nožnice nožnice na záves tiež vyžaduje zvláštnu pozornosť majiteľa domu, pretože na tomto mieste dochádza k maximálnemu tlaku na ohybe. Pre zrozumiteľnosť pamätajte, ako vy, ako dieťa, zlomíte koleno cez koleno, je to úloha kolena, ktorá hrá rovinu. Aby ste znížili zaťaženie a riziko deformácie kontinuálnych trámov v mieste, kde ležia na závese, odporúčame zvýšiť prierez dreva tým, že ho pokryjeme podšívkou dosiek. Hrúbka obloženia závisí od výpočtu požadovaného prierezu konštrukcie pri plánovaných ohybových zaťaženiach. Rámy sú spojené s výstužnými prúžkami pomocou rôznych spojovacích prostriedkov, ale častejšie s klince alebo špeciálnymi skrutkami. Ak sa dĺžka podpery roztiahne za oporný bod, je možné zvýšiť nielen pevnosť nosníka, ale aj celú spojovaciu jednotku.

Niekedy v projekte môže dôjsť k chybe pri určení uhla sklonu strechy a prevádzka odhalí tento nesprávny výpočet. Napríklad, ak nie je dostatok strmého svahu, sneh sa hromadí, čo môže poškodiť strechu. V tomto prípade je potrebné zaviesť niektoré zmeny v konštrukcii krokien. Za týmto účelom sú nové časti krokien pripevnené k starým prvkom pomocou drevených stien a klincov, aby sa novo vytvorené farmy stali pevnejšími a zmenili sklon strechy v požadovanom smere.

Táto metóda vám umožní vykonávať zmeny krovu a nie znovu rozobrať celú strechu, ale aj zmeny nebudú môcť vykonávať v undercovering priestore, pretože ani zvýšenie ani raz chcete nastaviť to nebude fungovať.

Posilnenie spodných častí krokien

Schémy vystužených trámov.

Strešné stĺpiky v akejkoľvek konštrukcii sú najzraniteľnejšie v dolnej časti, kde najčastejšie vyžaduje vystuženie - to je dno krokvy nožnice a lúč Mauerlatu. Dôvodom tejto zraniteľnosti je to, že v oblasti styku medzi stromom a murovaním sa vytvára najčastejšia kondenzácia a vlhkosť sa stáva v prípade porušenia integrity strechy. Ďalším dôvodom je použitie nekvalitného dreva, ktoré bolo buď surové alebo sušené s porušením technológie. To všetko vedie k vzniku hnilobných procesov v dreve a jej zničeniu. Preto je pri výstavbe dôležité venovať pozornosť výberu kvalitného materiálu a poskytnúť spoľahlivú vodnú a parnú bariéru. Neprítomnosť alebo nesprávne fungovanie vetrania môže tiež spôsobiť akumuláciu vlhkosti a poškodenie dreva.

V tomto prípade sú vzpery použité na spevnenie strešného skeletu. Sú pripevnené k dolnému koncu ramennej nohy a opierajú sa o mauerlat alebo koleno. Počet takýchto doplnkových zátvoriek závisí od vašej situácie. Pre zvýšenú stabilitu sú vzpery mierne pripevnené pod svahom, to znamená, že ich spodná časť sa mierne rozprestiera po stranách. Je to dôraz v nohe, ktorý umožní odstrániť vplyv ohýbania deformácie na rozpätie krokien v tejto časti.

Posilnenie prehnitých častí systému krokiet

Schody zosilňujúce trámy s dodatočnými vzperami.

Ak sa stále nemôžete chrániť pred škodlivým účinkom hniloby na drevo, môžete sa pokúsiť posilniť poškodené časti krokien alebo mauerlata vášho domu alebo garáže. Ak hovoríme o jednom prípade poškodenia krokien, môžete to urobiť s drevenými doskami. Sú pripevnené klincami alebo skrutkami, zatiaľ čo jeho spodná časť dosky musí spočívať na obloženie mauerlat, poskytnúť ďalšie bezpečnostný zámok, s podšívkou na tomto mieste lepšie pripojiť k mauerlat pomocou oceľového drôtu.

Ale ak hovoríme o hromadnom poškodení krokien, keď sa na mnohých krokve nachádza deformácia alebo hniloba, je potrebné aplikovať špeciálny systém protéz. Tieto protézy sú vyrobené z oceľových tyčí a sú pripevnené k nepoškodenej časti konštrukcie, zatiaľ čo deformovaná časť sa jednoducho odstráni. Pre túto operáciu je potrebné pripevniť krokvy špeciálnymi dočasnými stojanmi a odstrániť poškodenú časť (na to je potrebné demontovať časť strechy). Potom rozstrihnite protezu podobnej veľkosti od toho istého stromu a nainštalujte ju na miesto vzdialeného miesta, jeho spodná časť by mala zostať proti Mauerlatovi. Oceľové tyče protézy poskytujú dodatočnú fixáciu celej konštrukcie.

Ak výstuž s čiastočnou výmenou nevyžaduje nôh trámov, ale Mauerlat, sú potrebné nasledovné manipulácie:

 • sú upevnené dočasnými podperami nosníkov strešného rámu;
 • zničená časť Mauerlátu je vyrezaná a odstránená;
 • oceľové barle sa vlievajú do muriva, na ktorom je položená tyč požadovaného úseku, nie dlhšia ako jeden meter;
 • kus dĺžky nohy rovný tyči sa nastaví na podlahu;
 • potom je noha krokve pripevnená z dvoch strán vzperami, ktoré spočívajú na novo inštalovanom nosníku.

Niektoré tipy na posilnenie

Práca na posilnení krokvy každej strechy - to je celý súbor diel, ktorý zahŕňa rôzne operácie na opravu deformácie a zničenia samotných drevených prvkov alebo umiestnenie ich upevnenia.

Matice upevnenia lapača.

Deformácia je najčastejšie vyjadrená skreslenie a vzniku trhlín v bradlá a dosky krokiev a ďalšie drevené prvky strechy, ale niekedy je nutné zásahy, a keď je potrebné opraviť zlá kvalita spojenia medzi časťou systému.

V druhom prípade stojí za to venovať pozornosť kľúčovým bodom pripojenia. Najskôr sa uistite, že je správne upevnená trámy a chvost strechy, tento uzol je často problémom s nedostatočnou starostlivosťou počas inštalácie.

Ak je to potrebné korekcie chýb, aby sa dosiahlo najhustejšia spájajúce krokvy a hrebeň, môže to pomôcť použiť špeciálny konektor. Na zlepšenie kvality tohto uzla použite rôzne techniky. Montáž na uzla buď pomocou špeciálneho oceľového pásu s dierovanými otvormi alebo škvrny rôznych drevených dosiek alebo krokiev napichnutie na oceľové upevňovacej skrutky. V každom z týchto spôsobov, existuje niekoľko možností, napríklad drevených lát môžu byť upevnené nad aj pod hrebeňom, a existuje niekoľko druhov kovových dosiek Na pripevnenie krycích dosiek a väzníky.

Existuje niekoľko tajomstiev a pri odstraňovaní remorkérov. K tomu je vnútri lúčov sú bezpečne pripevnené špeciálne drevené podpery, a potom so zdvihákom sa narovnal väzba, a medzi striedavo vkladajú silný mostov rozperky. Takýto systém pomôže odolávať vonkajšiemu tlaku na streche a krokve a zastaviť jeho deformáciu.

Pri vystužení nožičiek krokien pomocou vybudovania tyče je potrebné správne vybrať jeho parametre. Pri šírke by mala byť buď rovná krokve, alebo mierne širšia. Pre zjednodušenie montáže panelu pripevnené skrutkami do výstužného nosníka, a potom by priechodný otvor cez oba prvku a potom sa zatlačí celú štruktúru pre špeciálne oceľové skrutky alebo klince.

Tieto otvory je lepšie vŕtať v rozloženom poradí, čo zvyšuje odolnosť konštrukcie voči zaťaženiu pri deformácii ohnutím. Priemer vrtáku a kolíkov musí byť rovnaký. Upevňovacie prvky sú vyrobené z oceľových kolíkov so samosvornými maticami a podložkami. Tento dizajn je nielen ľahko inštalovateľný, ale aj spoľahlivý v prevádzke. Nespúšťa sa a nedrží, pokiaľ drevo bude stáť.

Posilnenie nosníkov

V priebehu času sa drevené nosníky môžu poškodiť v dôsledku veľkého zaťaženia snehom, hnuteľné kvôli vlhkosti, deformované kvôli chybám pri výpočte strechy alebo pri inštalácii krokozvorného systému. Príčinou poškodenia krokien môže byť použitie nekvalitného materiálu - vlhký, zhnitý, s veľkým počtom uzlov dosiek. V týchto prípadoch je potrebné opraviť alebo zosilniť krokvy.

Taktiež sa v procese vytvárania krokiev systému uskutočňuje štrukturálne vystuženie. To znamená použitie rôznych stojanov, vzpery, prepážky, ktoré distribuujú zaťaženie. Bez nich by nohy krokvy museli byť veľmi hrubé a ťažké, čo by zvýšilo zaťaženie stien budovy. Bez takýchto dodatočných prvkov môžete robiť len v malých budovách - v garážach, kúpeľoch.

Čo je posilnenie trámov

 • zvýšenie nosnosti nosníkov,
 • zosilnenie strešných nosníkov v spodnej časti, na križovatke s Mauerlatom,
 • zosilnenie poškodených krokví,
 • Zvýšenie uhla sklonu strechy a konštrukcia nového lapača,
 • posilnenie uzlov lapača na nekvalitné spojenie prvkov.

Na zosilnenie trámov sa používajú nosníky a dosky, musia byť prvotriedne a dobre vysušené. Je lepšie brať ihličnaté druhy drevín. Taktiež pre upevnenie prvkov trámov navzájom potrebujeme kovové rohy, perforované dosky a drôty.

Ako zvýšiť nosnosť nosníkov

Potreba vystuženia drevených trámov môže nastať, ak nie sú dostatočne pevné na to, aby sa odklonili, aj keď ich prierez je vhodný pre zaťaženie, ktoré majú. Ak to chcete urobiť, použite

 • vykladacie nosníky (podpora),
 • vzpery,
 • obojstranná podšívka.

Pomoc je umiestnená medzi Mauerlate a Leg (noha). Pripevnite ich skrutkami alebo špeciálnymi doskami so zubami.

Obojstranná podšívka sa používa na zabránenie prehĺbeniu krokvy v mieste jej podpory na závese. Toto je miesto, kde sa vyskytuje maximálny ohybový moment. Prostredníctvom prekryvných prvkov sa prierez lišty na problémovom mieste zvyšuje. Podšívka je pripevnená klincami alebo špeciálnymi skrutkami.

Ak sú krokvy ohnuté, narovnávajú ich pomocou zdviháku (hydraulický valec) a potom vložte silný horizontálny rozperný prvok, aby sa pripojené krokvy udržali v priamom stave. Konštrukcia je teda v tvare písmena "A".

Vytvorenie nového systému krokiev

Tiež niekedy pri prestavbe strechy potrebujete vytvoriť nový krokrový systém, ktorý vám pomôže napríklad urobiť strmé stúpanie. Potreba zvýšiť uhol rampy vzniká vtedy, ak sa na streche nahromadí sneh a vytvorí sa na ňom ťažké zaťaženie. Nové trámy sú inštalované na starej alebo pod nimi. V takýchto prípadoch, aby sa staré krokvy nerozoberali, sú s nimi spojené nové.

Pre pripojenie sa používa priečna stena (nosník): nové nožnice sa spoja priečnymi doskami s existujúcimi. Najčastejšie sa táto metóda používa v vrstvených strešných systémoch, ktoré sa spoliehajú na stenu nachádzajúcu sa v strede budovy. Pomocou tejto metódy nemôžete zvýšiť výšku podkrovia.

Ako posilniť dolnú časť krokien

Výstuž trámov na dne je zvyčajne potrebná na križovatke s Mauerlate. Spodné časti krokien nožov, ktoré susedia s Mauerlatom a samotný Mauerlat, sú považované za najzraniteľnejšie časti systému krokiev.

Na posilnenie trámov v mieste spojenia s mauerlátom sú nainštalované ďalšie vzpery. Môžu opierať ako o Mauerlat, tak aj o ľad. Niekedy možno budete musieť odstrániť zhnitú časť mauerlátu. Potom sa krokvy zosilnia tak, ako je znázornené na obrázku.

Drevené krokvy sa dočasne ukladajú na podpery, vidia zhnité časti nožnice krokve a Mauerlat. Klincami sa zabuduje do steny a na nich je umiestnený lúč o dĺžke 1 m. Môžete tiež dať kúsok nôh dĺžky 1 m na stenu alebo prekrytie, takže záťaž sa rozdelí z jedného lúča na dva. K ramennej nohe sú pripevnené dve strany dvoch vzpier, ktoré priliehajú k Mauerlatovi alebo k nohe.

Kríky sú pripevnené k nechtom usporiadaným v rozloženom poradí. V tomto prípade sú vzpery umiestnené pod uhlom, ako na obrázku, aby sa lepšie rozložilo zaťaženie.

Ak niekoľko spodnej časti zotleté krokvy, ktoré sú dočasne namontované na zálohovanie, rozoberať strechu, znížiť rozkladal časti a potom sa tyč (metalíza) protézy, ktorý je kladený na krokvy a dosadajú v mauerlat. Nosník je tak podopretý protézou. Tuhosť protézy je zabezpečená vzperami.

Výmena poškodených častí

Ak chcete nahradiť zhnité krokvy, najskôr odstráňte strešný materiál z oboch strán domu. Súčasne sa poškodená časť spálila a je potrebné vybudovať pozdĺž dĺžky trámy.

Ak sa horizontálne nosník namontovaný dočasné nahradenie regály, ktoré budú čerpať vodorovné nosníky, sú potom odstránené a uložené stojan, na ktorom spočívala lúč poškodené, nahradil stojan lúča a umiestnené späť. Dočasné regály sú odstránené.

Ak je potrebné nahradiť rack, prvého hrebeňa vedľa nastaveného času, na základe hrúbky dosky, ktorá nie je menšia ako 2,5 cm. Potom sa poškodený nosič odstráni, dať na jeho miesto nové, dočasné zálohy potom odstráni.

Posilnenie hrebeňového uzla

Kombinácia krokien v hrebeni je jedným z najdôležitejších uzlov v systéme krokiev. Je dôležité, aby dosky pevne ukotvili. Ak sa zistí, že trámy v hrebeni disperguje uzla je potrebné ich spojiť s konektorom a zaistiť lamiel dreva (hrúbka dosky, ktorá nie je menšia ako 20 mm) alebo perforovaný kovový pásik, ktorý je pripevnený hrebeňom. Môžete tiež použiť špeciálne skrutky.

Pripojenie na okno pozície

Strecha záhradného okna môže byť oddelená alebo pripojená k hlavnej streche domu. Jeho tvar môže byť najrôznejší: štít, multi-spona, zložitý bedra. Najjednoduchšia možnosť - štítová strecha. Na zostrojenie strechy pozdĺžneho okna je na obvode inštalovaný mauerlat. V tehlových alebo betónových domoch je výstužný pás predbežne naliaty a už na ňom je inštalovaný mauerlat.

Stĺpiky na strechu okna sú tenšie ako pre strechu, pretože ich zaťaženie je menšie. Sú inštalované tak, že vyčnievajú za Mauerlat, čím vytvárajú presah strechy. Ako pripojiť krokve v okne pozície, pozrite sa na video:

Do kotviaceho projektu môžete okamžite priložiť kotvu alebo ju pripojiť neskôr.

Ako predĺžiť životnosť krokien

Rezačný systém začína hniť, pretože dochádza k vniknutiu vlhkosti, čo môže nastať v dôsledku zlej výmeny vzduchu v priestore pod strechou alebo v dôsledku netesností. Je dôležité vytvoriť dobrú vodnú a vodnú bariéru strechy.

Ak nie je dostatok výmeny vzduchu - môže sa to skontrolovať meraním teploty na hornom okraji izolačnej vrstvy, nesmie to byť väčšie ako 2 ° C pri akejkoľvek teplote, nulou na ulici - urobiť ďalšie výfuky. Oblasť výbuchov a okien vlekov v súčte by mala byť 1 / 500-1 / 300 plochy strechy. Ak použijete voľnú izoláciu, ktorá má vlastnosti spopolnenia, potom každých 5 rokov uvoľní. V prípade potreby sa zvýši hrúbka vrstvy izolácie na podlahe, môže sa zdvojnásobiť vonkajšími stenami v porovnaní s vypočítanou.

záver

Posilnením trámov môžete vylúčiť nedostatky alebo škody, ktoré sa vyskytli počas prevádzky budovy alebo počas jej výstavby. Najčastejšie sa vyžaduje zosilnenie na križovatke krokve s Mauerlate. A že krokvy nemajú hnilobu a slúžia dlhú dobu, je dôležité zabezpečiť dobrú výmenu vzduchu pod strechou a používať vysokokvalitné materiály.

Posilnenie nosníkov

Prevažná väčšina skeletov na usporiadanie striech a pokladanie strešných krytín používa obyčajné drevo, kúpilo sa v najbližšom sklade alebo dokonca len v píla. Tento prístup zjednodušuje život staviteľov a vytvára bolesť hlavy pre majiteľov a nájomníkov, o niekoľko rokov neskôr sa krokusový systém podrobí revízii, zbaviť sa jednotlivých prvkov a vykonávať posilňovacie krokvy.

Prečo je potrebné vykonať audit a pravidelne kontrolovať stav nosníkov

Drevo, rovnako ako žiadny iný materiál, nie je vhodné na montáž strešného rámu, ale drevené trámy sú najzraniteľnejšou časťou konštrukcie. Teoreticky môže drevo ľahko stáť bez straty svojich základných pevnostných vlastností už viac ako 50 rokov, avšak v praxi nie je také ľahké zabezpečiť bezpečnosť materiálu nosníkov. Procesy rozpadu dreva, deformácie a praskania spôsobené sušením a nesprávnym rozložením nákladu môžu často viesť k strate nosnej kapacity konštrukcie nožových nožov.

Najdôležitejšie zóny systému krokvy možno započítať na prstoch:

 • Podperná časť mauerlatových a ramenných nohavíc;
 • Miesto spájania a upevnenia vzpery alebo vzpery, akékoľvek silové prvky rámu;
 • Miesta nosných ramien na hrebeňovom nosníku;
 • Stredné časti zavesených strešných nosníkov.

Ak chcete správne vykonať výstuž, je potrebné jasne pochopiť dôvody, prečo sa rám začína preháňať alebo stráca svoju silu:

 1. Ak zostavujete systém krokien z podsadeného alebo "chorého" materiálu, rozloženie zaťaženia na nosníky bude nerovnomerné, v dôsledku čoho budú niektoré trámy preťažené a niektoré budú fungovať "nečinne". Preto predtým, než sa pokúsite zvýšiť previsnuté alebo rozpadajúce sa krokvy, je potrebné odstrániť a ďalej rozložiť zaťaženie.
 2. Dolná polovica nožičiek nožov je vždy v ťažšom stave, najmä ak sa nevykoná správne vystuženie počas montáže. Akékoľvek body podpory na regáloch alebo vzperách, na miestach spojenia krokien s mauerlatom spôsobujú, že krokva funguje v najťažšom režime - pri striedavom cyklickom zaťažení. Práve v tomto momente sú drevené vlákna roztrhané a vyžaduje sa správne vystuženie.
 3. Porušenie podmienok vetrania a odstránenie prebytočnej vlhkosti z priestoru pod strechou. V tomto prípade je povrch krokví pokrytý prasklinami, čo vedie k intenzívnej absorpcii vlhkosti, rozvoju rozpadu a deformačných procesov.

V tomto prípade je možné zosilnenie iba nahradením postihnutých oblastí, inštaláciou nosníkov a prvkov.

Oprava a spevnenie kĺbov

V súčasnej dobe, dva hlavné používa amplifikačnej technológie v konštrukcii krovu - Konštrukčné a opravy. Typ amplifikačnej techniky Konštrukčné zahŕňa použitie prekrývajúcich spojovacích prostriedkov, prechodné a pomocných prvkov, ktoré umožnia koncentrovaný zaťaženie v ťahu distribuovaný. Napríklad, zlúčenina krokiev v hrebeni môže vykonať upevnenie koncových stien prekrývajúce sa lúče, ale naslonnyh krovy odporúča vykonať amplifikáciu inštaláciu oceľové plechy alebo dosky, ktoré sa umiestňujú aspoň 5-7 klincami alebo skrutkami.

Štrukturálne vystuženie krokien

Veľmi zriedkavo, ak je možné vytvoriť strešný rám s jednoduchou inštaláciou krokví, bez použitia výstužných prvkov - vzpery a vzpery. Po prvé, táto metóda prístroja je vhodná pre veľmi malé budovy - chaty alebo kúpeľne, a po druhé, odmietnutie zosilnenia bude vyžadovať použitie veľmi masívnych a ťažkých nosníkov a trámov, čo zvyšuje náklady na budovanie strechy v čase. Dokonca aj pri jednoduchej streche strechy architekt vždy používa výstuž vo forme vertikálnych podper a bočných vzpier.

Zvážte napríklad možnosť posilnenia vertikálnych stojanov dlhého krokve. Ak namiesto mobilnej podpory, ako je to v schéme, použije pevná fixácia nadstavnej dosky, na mieste pripevnenia v hrebete sa nevyhnutne vytvorí ohybový moment a zvýši sa bočné zaťaženie na nosníku. Namiesto vykladania, prenosu a koncentrácie napätí na najzraniteľnejšom mieste - centrálnej časti lúča.

Najkomplexnejšie pri výpočte a správnom výbere inštalácie výkonových prvkov sú okrúhle a mnohouholníkové rámy, napríklad okno strechy alebo kužeľový výstupok. Na vyššie uvedenom obrázku môžeme jasne vidieť, aké ťažké a drahé je inštalácia krokien na Mauerlat.

Vnútorný rad výstužných nosníkov s nosnými stĺpmi má vlastné utiahnutie a spojenie s Mauerlate. Systém nosných nosníkov sa v mnohých ohľadoch podobá bedrovej konštrukcii, najmä v časti spojenia Narodnika s úhlovým rámom údolia. Vzhľadom na dlhú dĺžku vrstvených trámcov stavebníci použili rozšírenie a súčasne vystuženie nosníka, ktorý je za oporným bodom na stĺpe. Oceľové dosky zaručujú zvýšenú pevnosť spodnej časti rampy.

Oprava výstuže krokien

Najjednoduchším príkladom vystuženia je nárast dĺžky trámov. Najjednoduchším spôsobom je získať dlhý krok krokvy - spojiť dva krátke trámy s vrchným kusom dosky alebo dreva. V rovnakej dobe, krokvy nepoužívajú výstuž alebo spojenie pomocou šikmého rezu, ktorý je široko používaný pre dosky Mauerlat. Takto spojené krokvy nie sú schopné poskytnúť požadovanú bočnú tuhosť lúča.

Veľmi dobre odporúčaná metóda zosilnenia krokien vo forme kompozitného lúča. V tomto prípade je spodná polovica krokien vytvorená vo forme dvoch dosiek, vyplnených na lícach tretej dosky, ako na obrázku.

Ako príklad obnovovacej alebo opravnej výstuže krokien je možné špecifikovať inštaláciu podkladovej dosky pod nosníkom, ktorá má stratifikáciu, praskanie alebo zostatkovú deformáciu. V najproblematickejších prípadoch, keď nie je možné vymeniť nosník, sa vystuženie a obnova nosnosti prefabrikovanej farmy uskutočňuje podľa schémy znázornenej na obrázku. Najčastejšie sa tento typ výstuže používa pre vrstvené krokvy.

Posilnenie vystavené a oporná plocha, napr., V prípade, v dôsledku nedostatočne účinné alebo nesprávne organizovanej strešný vetrací priestor kondenzátu v parnej bariérovú membránou, prúdi k dosadacej ploche na drevené väzníky mauerlat. Ak je referenčná časť nosníka je pokazené alebo poškodenie škodcami, je rez a nainštalovať oceľový rám, ktorý je často označovaný ako protézy.

Ak deštruktívne procesy ovplyvnili aj Mauerlat, je možné meniť verziu s jedným ložiskom na verziu s dvoma ložiskami. V tomto prípade je navyše k základnej doske Mauerlatu položený ďalší nosník, na ktorom spočíva výstužný prvok vzpery, ktorý zaberá leví podiel bremena.

Časté poklesy a deformácie jatočného tela sa vyskytujú v dôsledku nesprávnej inštalácie a upevnenia klincami na miestach, kde je potrebné použiť závitové spojenie s oceľovými doskami - prekryvmi. Neodstraňujte staré spojovacie prvky a pokúste sa znova pripojiť nové nechty, čo bude mať prinajmenšom dočasný účinok. Spoľahlivejšia je dosiahnutá vystužením pomocou nadstavieb alebo kovových dosiek s ohnutými okrajmi otvorov.

záver

Hlavným pravidlom vystuženia je, že starý upevňovací prvok nie je odstránený, navyše sú namontované "asistentky" - oceľové alebo drevené podložky, ktoré sa podieľajú na úsilí. Ak ich použitie neprinesie požadovaný účinok, musíte sa uchýliť k inštalácii plnohodnotných rámov a krovov, ale opäť bez demontáže krokien.